TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Boris Tamme raamatud


(1930 - 2002)

Raamatud on saadud endise TTÜ rektori (1976-1991) akadeemik Boris Tamme perekonnalt peale Boris Tamme surma 2002. a. Raamatud on paigutatud laiali meie raamatukogu vastavatesse kogudesse, et kõigil soovijatel oleks võimalik neid kasutada. Raamatud on märgistatud eritempliga:

 1. 13th World Congress of IFAC, International Federation of Automatic Control : June 30 - July 5, 1996, San Francisco, California, USA : final program.
  [San Francisco (Calif.)] : [IFAC], 1996. 128 lk.
  VB-72806

 2. 20 vuotta suomalais-neuvostoliittolaista tieteellis-teknillistä yhteistoimintaa : tieteellis-teknillisen yhteistoimintasopimuksen 20-vuotisjuhlien yhteydessä, 27.10.-3.11.1975 pidettyjä puheita ja esitelmiä.
  Helsinki : Neuvostoliittoinstituutti, 1976. 206, [4] lk.
  VH-96446

 3. 36 years of IFIP.
  Laxenburg : IFIP, 1996. 366, [8] lk.
  VB-90223

 4. 5th IFAC/IFIP/IFORS/IEA symposion on analysis, design and evaluation of man-machine systems : The Hague, The Netherlands, June 9-11, 1992 : preprints.
  Hague : IFAC, 1992. [424] lk.
  VH-96431

 5. A government executive seminar : meeting the challenge of the information explosion : [15th annual senior government executive seminar, February 18-22, 1991, Williamsburg, Virginia].
  McLean (Va.) : MITRE Corporation, c1991. vii, 268 lk.
  VB-96435

 6. Artificial intelligence : towards practical application : proceedings of the joint Technology Assessment Conference of the Gottlieb Duttweiler Institute and the European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, Rüschlikon, Zürich, Switzerland,.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1985. xi, 233 lk.
  VB-96439

 7. Artificial intelligence and information-control systems of robots '94 : proceedings of the Sixth International Conference on Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots, Smolenice Castle, Slovakia, Sep 12-16, 1994.
  Singapore [etc.] : World Scientific, 1994. xvi, 413 lk.
  VA-90230

 8. Characteristics of software quality.
  Amsterdam [etc] : North-Holland, c1978. 204 lk.
  VA-90224

 9. Comprehensive security for the Baltic : an environmental approach.
  London [etc.] : Sage, c1989. xii, 148 lk.
  VB-90213

 10. Computer applications in production and and [sic] engineering : proceedings of the First International IFIP Conference on Computer Applications in Production and Engineering, CAPE '83, Amsterdam, The Netherlands, 25-28 April 1983.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1983. 2 kd.
  VA-92077

 11. Computer applications in production and and [sic] engineering : proceedings of the First International IFIP Conference on Computer Applications in Production and Engineering, CAPE '83, Amsterdam, The Netherlands, 25-28 April 1983.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1983. 2 kd.
  VA-92076

 12. Computer graphics : theory and applications.
  Tokyo [etc.] : Springer, c1983. ix, 530 lk.
  VB-90208

 13. Computer languages for numerical control : proceedings of the Second IFIP/IFAC International Conference on Programming Languages for Machine Tools, PROLAMAT '73, Budapest, April 10-13, 1973.
  Amsterdam ; London : New York : North-Holland ; American Elsevier, c1973. xxi, 758 lk.
  VA-90222

 14. Computer science : a first cource.
  New York (N.Y.) [etc.] : Wiley, c1969. xviii, 553 lk.
  VB-48379

 15. Computer science : a primer.
  New York [etc.] : Wiley, c1969. xvii, 403 lk.
  VB-90200

 16. Computer science : Basic language.
  New York (N.Y.) [etc.] : Wiley, c1970. x, 124 lk.
  VB-91028

 17. Concise encyclopedia of aeronautics & space systems.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1993. xiii, 478 lk.
  TE 629.7/C-74

 18. Concise encyclopedia of biological & biomedical measurement systems.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1991. xiii, 490 lk.
  TE 57/C-74

 19. Concise encyclopedia of environmental systems.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1993. XIV, 769 lk.
  TE 5/C-74

 20. Concise encyclopedia of software engineering.
  Oxford [etc.} : Pergamon, c1993. XIII, 400 lk.
  TE 004/C-74

 21. Concise encyclopedia of traffic & transportation systems.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1991. xviii, 658 lk.
  TE 656/C-74

 22. Databases and information systems : fourth international Baltic workshop, Baltic DB&IS 2000, Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000 : selected papers.
  Dordrecht [etc.] : Kluwer, c2001. x, 348 lk.
  VB-90221

 23. Databases and information systems. 1. volume : proceedings of the Second International Baltic Workshop : Tallinn, June 12-14, 1996 : research track.
  Tallinn : Institute of Cybernetics, [1996]. 233 lk.
  VA-74554

 24. Eesti Tööstus ja Transport = Estonian industry and transport.
  [Tallinn] : Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliit, [1994-1997].
  EA-73236/2

 25. Eesti Tööstus ja Transport = Estonian industry and transport.
  [Tallinn] : Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliit, [1994-1997].
  EA-54313/2

 26. Effective technology transfer : project for developing continuing engineering education in Finland.
  Helsinki : Katakaoffset, 1985. x, 128 lk.
  VB-91027

 27. Ein Jahrhundert Automobiltechnik : Personenwagen.
  Düsseldorf : VDI Verlag, c1986. 724 lk.
  629/E-40

 28. Expert systems in mineral and metal processing : proceedings of the IFAC workshop, Espoo, Finland, 26-28 August 1991.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1992. xviii, 200 lk.
  VH-96430

 29. From data to model.
  Berlin [etc.] : Springer, c1989. 246 lk.
  VB-90220

 30. IFAC MMM 95 : the 8th IFAC International Symposium on Automation in mining, mineral, and metal processing 1995, Sun City, South Africa, 29 to 31 August, 1995 : preprints.
  Sun City : IFAC, 1995. ix, 372 lk.
  VH-96434

 31. Impact of automatic control : present and future : international colloquium.
  Heidelberg : IFAC, 1982. 152 lk.
  VH-96444

 32. Information processing '94. Vol. 1, Technology and foundations : proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August-2 September, 1994.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1994. xxviii, 628 lk.
  VA-90255

 33. Information processing '94. Vol. 2, Applications and impacts : proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August-2 September, 1994.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1994. xxx, 733 lk.
  VA-90256

 34. Information processing '94. Vol. 3, Linkage and developing countries : proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August-2 September, 1994.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1994. xxx, 496 lk.
  VA-90257

 35. Infosüsteemide turve. 1, Turvarisk.
  Tallinn : Küberneetika, 1997. 125 lk.
  EA-64672/6

 36. Jäsenluettelo / Matrikel / Tekniska vetenskapsakademierna = Membership list / Finnish Academies of Technology.
  Espoo : Teknillistieteelliset Akatemiat, [19--]-.
  VA-96438

 37. Man and technology in the future : lectures from an international symposium arranged by the Committee on Man, Technology and Society at the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) in the fall of 1992.
  Stockholm : The Royal Swedish Academy of Engineering, 1993. 163 lk.
  VB-92074

 38. Man-machine communication in CAD/CAM : proceedings of the IFIP WG5.2-5.3 Working Conference held in Tokyo, Japan, 2-4 October 1980.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1981. ix, 274 lk.
  VA-90228

 39. Matemaatika ja kaasaeg : metoodilisi materjale matemaatikaüliõpilastele ja teistele matemaatika õppijatele.
  Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1963-1984.
  EA-5415/2

 40. Matemaatika ja kaasaeg : metoodilisi materjale matemaatikaüliõpilastele ja teistele matemaatika õppijatele.
  Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1963-1984.
  EA-5412/2

 41. Matemaatika ja kaasaeg : metoodilisi materjale matemaatikaüliõpilastele ja teistele matemaatika õppijatele.
  Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1963-1984.
  EA-5413/2

 42. Meie laureaate : informatsiooniline kogumik : [lühiülevaade üheksast teaduslikust, tehnika- ja tootmisalasest tööst, millele omistati 1965. a. Nõukogude Eesti preemiad].
  Tallinn : Eesti Raamat, 1965. 87 lk.
  EA-86799

 43. Mikä motivoi henkilöstöä.
  Espoo : Weilin+Göös, 1989. 479 lk.
  VA-90229

 44. Numerical control programming languages : proceedings of the 1st International IFIP/IFAC PROLAMAT conference, Rome 1969.
  Amsterdam ; London : North-Holland, c1970. xiv, 461 lk.
  VA-90203

 45. Object-oriented analysis & design.
  Aalborg : Marko Publishing, c2000. xiv, 443 lk.
  VB-90219

 46. Our common future.
  Oxford ; New York (N.Y.) : Oxford University Press, c1987. xv, 400 lk.
  VA-90210

 47. Preprints of the 13th World Congress : International Federation of Automatic Control, San Francisco, USA, 30th June - 5th July 1996, Vol. M, Chemical process control, mineral, mining, metals (technical areas 7a, 7b).
  San Francisco (Calif.) : IFAC, 1996. xi, 530 lk.
  VB-96433

 48. Preprints of the 13th World Congress : International Federation of Automatic Control, San Francisco, USA, 30th June - 5th July 1996. Vol. E, Nonlinear systems 1 (technical area 2b-I)..
  [S.l.], 1996. XI, 525, XII-XVI lk.
  VB-78154

 49. Preprints of the 13th World Congress International Federation of Automatic Control, San Francisco, USA, 30th June-5th July 1996 : plenary [and index] volume.
  [San Francisco (Calif.)] : IFAC, c1996. x, 281 lk.
  VB-72804

 50. Programming language implementation and logic programming : 5th International symposium, PLILP '93, Tallinn, Estonia, August 25-27, 1993 : proceedings.
  Berlin [etc.] : Springer, c1993. XI, 421 lk.
  VB-62117/2

 51. Report of the Panel on Future Directions in Control Theory : a mathematical perspective.
  Philadelphia (Pa.) : SIAM, c1989. 98 lk.
  VB-96440

 52. Software for discrete manufacturing : proceedings of the 6th International IFIP/IFAC Conference on Software for Discrete Manufacturing, PROLAMAT 85, Paris, France, 11-13 June, 1985.
  Amsterdam [etc.] : North-Holland, 1986. xiii, 608 lk.
  VA-90206

 53. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 1 (A-Com).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. 769 lk.
  TE 681.5/S-98

 54. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 2 (Con-E).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. lk. 771-1596.
  TE 681.5/S-98

 55. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 3 (F-H).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. 1957-2234.
  TE 681.5/S-98

 56. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 4 (I-L).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. lk. 2235-2905.
  TE 681.5/S-98

 57. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 5 (M-O).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. lk. 2907-3579.
  TE 681.5/S-98

 58. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 6 (P-Sim).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. lk. 3581-4418.
  TE 681.5/S-98

 59. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 7 (Sin-Z).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. lk. 4419-5192
  TE 681.5/S-98

 60. Systems & control encyclopedia : theory, technology, applications. Vol. 8 (Indexes).
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1987. lk. 5193-5611.
  TE 681.5/S-98

 61. Systems & control encyclopedia. Supplementary vol. 1.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1990. xv, 643 lk.
  TE 681.5/S-98

 62. Systems & control encyclopedia. Supplementary vol. 2.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1992. xi, lk. 645-1087
  TE 681.5/S-98

 63. The discipline of curiosity : science in the world.
  Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1990. vi, 156 lk.
  VA-92073

 64. The IPTS futures project conference : proceedings : Brussels, Palais des Congrès, 10/11 February 2000.
  Seville : IPTS, 2000. v, 205 lk.
  VH-96445

 65. The knowledge-based economy : the European challenges of the 21st century.
  Warszawa : State Committee for Scientific Research, 2000. 334 lk.
  VB-91026

 66. Visions for the future : creating new institutional relationships among academia, business, government, and community.
  [S.l.] : University of South Florida Press, 1989. xlv, 282 lk.
  VA-90209

 67. Year book ....
  Paris : International Council of Scientific Unions, 1954-.
  VA-90003

 68. Вопросы программного управления металлорежущими станками : сборник статей.
  Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. 233, [1] lk.
  A-70488

 69. Методы подготовки информации для станков с программным управлением : сборник статей : [труды совещания. 28-30 ноября 1961 г.].
  Таллинн : Академия наук Эстонской ССР, 1963. 186 lk.
  A-91492

 70. Оптимизация структур данных в АСУ.
  Москва : Наука, 1988. 254, [2] lk.
  VA-95520

 71. Охрана водных ресурсов.
  Москва : Колос, 1979. 246, [1] lk.
  A-195557

 72. Прикладная информатика : сборник статей.
  Москва : Финансы и статистика, 1981-.
  A-260801

 73. Прикладная информатика : сборник статей.
  Москва : Финансы и статистика, 1981-.
  A-254319

 74. Прикладная информатика : сборник статей.
  Москва : Финансы и статистика, 1981-.
  A-254319/2

 75. Скоростные измерительные субсистемы.
  Рига : Зинатне, 1980. 184 lk.
  A-205068

 76. Терминологический словарь по автоматическому управлению : Русско-англо-азербайджанско-киргизско-туркменско-узбекский = Terminological dictionary of automatic control : Russian-English-Azerbaijan-Kirghiz-Turkmen-Uzbek.
  Баку : ЭЛМ, 1977. 642, [1] lk.
  VA-95522

 77. Эхо-сигналы от упругих объектов. 2 : [монография].
  Таллин : Академия наук Эстонской ССР, 1974. 345 lk.
  B-26084

 78. Åström, Karl Johan. Computer-controlled systems : theory and design.
  Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice Hall, c1990. xvi, 544 lk.
  VB-68948/2

 79. Baranson, Jack. Robots in manufacturing : key to international competitiveness.
  Mt. Airy (Md.) : Lomond Publications, c1983. xii, 152 lk.
  VA-90217

 80. Beizer, Boris. Microanalysis of computer system perfomance / Boris Beizer.
  New York (N.Y.) [etc.] : Reinhold, c1978. xx, 404 lk.
  VA-90207

 81. Bell, C. Gordon. Computer structures : readings and examples.
  New York [etc.] : McGraw-Hill, c1971. xix, 668 lk.
  VB-96429

 82. Clocksin, W. F., 1955-. Programming in Prolog.
  Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1981. xii, 279 lk.
  VB-67380

 83. Clocksin, W. F., 1955-. Programming in Prolog.
  Berlin [etc.] : Springer, c1984. xv, 297 lk.
  VB-90225

 84. Desoyer, Kurt. Industrieroboter und Handhabungsgeräte : Aufbau, Einsatz, Dynamik, Modellbildung und Regelung.
  München ; Wien : Oldenbourg, c1985. 395 lk.
  VB-90214

 85. Eisenbach, S. PASCAL for programmers.
  Berlin [etc.] : Springer, c1981. ix, 201 lk.
  VB-91030

 86. Fertig, Robert T. The software revolution : trends, players, market dynamics in personal computer software.
  New York (N.Y.) [etc.] : North-Holland, c1985. ix, 304 lk.
  VA-90211

 87. Findler, Nicholas V. Contributions to a computer-based theory of strategies.
  Berlin [etc.] : Springer, c1990. xvii, 282 lk.
  VB-90212

 88. Freeman, Roger L. Telecommunications transmission handbook.
  New York (N.Y.) [etc.] : Wiley, c1998. xxviii, 1204 lk.
  VB-90290

 89. Friman, Paavo. Sodan marsalkka - rauhan presidentti : [Carl Gustaf Mannerheim].
  Helsinki : Otava, 1995. 110, [2] lk.
  VB-96441

 90. Holland, R. C. Illustrated dictionary of microelectronics and microcomputers.
  Oxford [etc.] : Pergamon Press, c1985. v, 162 lk.
  VB-91029

 91. Hughes, Charles E. Advanced programming techniques : a second course in programming using FORTRAN.
  New York (N.Y.) [etc.] : Wiley, c1978. xiii, 287 lk.
  VA-90218

 92. Jackson, M. A. Principles of program design.
  London [etc.] : Academic Press, c1975. xii, 299 lk.
  VA-90216

 93. Kala, Ants, 1924-. Investments in Estonia.
  Tallinn : Estonian Academy of Sciences, 1993. 23, [1] lk.
  VH-93860

 94. Keller, Robert. Expert system technology : development and application.
  Englewood Cliffs (N.J.) : Yourdon Press, c1987. xxii, 246 lk.
  VB-90227

 95. Kuck, David J. The structure of computers and computations. Vol. 1.
  New York (N.Y.) [etc.] : Wiley, c1978. xxi, 611 lk.
  VB-90201

 96. Leppik, Kaljo. Automaatjuhtimise põhiküsimused.
  Tallinn : Valgus, 1965. 192 lk.
  EA-3575/2

 97. Liesto, Martti. Teknillinen korkeakoulu 1908-1988.
  [Hämeenlinna : Karisto], 1988. 441 lk.
  VB-84988/2

 98. Mentalecheta, Y. International directory of experts specialized in informatics = Répertoire international des experts spécialisés en informatique.
  Paris : UNESCO, 1994. ix, 573 lk.
  TK 004/M-55

 99. Neustadt, Lucien W. Optimization : a theory of necessary conditions.
  Princeton (N.J.) : Princeton University Press, c1976. xi, 424 lk.
  VB-90215

 100. Nurmio, Aarne. Mahdollisuuksien aika : Suomi uudessa Pojois-Euroopassa.
  Helsinki : SITRA, 1998. 59 lk.
  VB-96443

 101. Otala, Leenamaija. Koulutus menestystekijänä.
  Helsinki : SITRA, 1992. vii, 123 lk.
  VB-96437

 102. Pekelis, Viktor. Kirev küberneetika : muljed, avastused, juhtumised, ülestähendused, kuuldu ja nähtu - viiskümmend motiivi küberneetikast kõnelemiseks.
  Tallinn : Valgus, 1976. 256 lk.
  EA-86804

 103. Prasad, N. S. IBM mainframes : architecture and design.
  New York (N.Y.) [etc.] : McGraw-Hill, c1989. xiv, 331 lk.
  VB-90202

 104. Rastrigin, L. A. Contemporary principles to control complex objects.
  Moscow : Mir, 1983. 248 lk.
  VA-92072

 105. Sterling, Leon. The art of Prolog : advanced programming techniques.
  Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, c1986. xxiii, 437 lk.
  VB-90993

 106. Zemanek, Heinz. Das Geistige Umfeld der Informationstechnik.
  Berlin [etc.] : Springer, c1992. VIII, 303 lk.
  VB-96442

 107. Tali, Veiko, 1960-. Ownership reform and privatization process in Estonia.
  Tallinn : Estonian Academy of Sciences, 1993. 25, [1] lk.
  VH-93859

 108. Tamm, Boris, 1930-2002. Pöörlevate masside süsteemi optimaalse automaatbalansseerimise seadme väljatöötamine ja töökarakteristikute uurimine : sihtasutuse Eesti Teadusfond grandiprojekti nr. 2240 lõpparuanne : teaduseriala nr. 2.3 Mehaanika.
  Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1999. 37, [63] lk.
  T-6945

 109. Taveter, Kuldar, 1965-. Architecture of a list-based virtual machine for implementing COBOL.
  Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1995. 116 lk.
  D-35719

 110. Tenno, Koidu. Energy saving program and restructuring of energy in Estonia.
  Tallinn : Estonian Academy of Sciences, 1993. 22, [1] lk.
  VH-93861

 111. Thierauf, Robert J. Distributed processing systems.
  Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, c1978. IX, 305 lk.
  VB-25771

 112. Tõugu, Enn, 1935-. Knowledge-based programming.
  Wokingham [etc.] : Turing Institute : Addison-Wesley, c1988. xii, 243 lk.
  VB-90199

 113. Wirth, Niklaus. Algorithms data structures = programs.
  Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, c1976. xvii, 366 lk.
  VB-92075

 114. Wylie, Francis E. M.I.T. in perspective : a pictorial history of the Massachusetts Institute of Technology.
  Boston : Little, Brown & Company, c1975. x, 220 lk.
  VB-90004

 115. Yourdon, Edward. Structured design : fundamentals of a discipline of computer program and systems design.
  Englewood Cliffs (N.J.) : Yourdon Press, 1978. xix, 473 lk.
  VB-26502/2

 116. Абен, Хиллар. Интегральная фотоупругость = Integrated photoelasticity.
  Таллин : Валгус, 1975. 218 lk.
  A-189220/2

 117. Винер, Норберт. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине : перевод с английского.
  Москва : Советское радио, 1958. 213, [2] lk.
  A-63229/2

 118. Габасов, Рафаил. Конструктивные методы оптмизации. Ч. 1, Линейные задачи.
  Минск : Университетское, 1984. 213, [1] lk.
  VA-95517

 119. Габасов, Рафаил. Методы оптимизации : [учебное пособие для студентов университетов по специальности 0647 "Прикладная математика"].
  Минск : Издательство БГУ, 1981. 349, [1] lk.
  VA-95519

 120. Горелик, Александр Гиршевич. Автоматизация инженерно-графических работ с помощью ЭВМ.
  Минск : Вышейшая школа, 1980. 205, [2] lk.
  VA-95518

 121. Иващенко, Николай Николаевич. Автоматическое регулирование : теория и элементы систем : [учебное пособие для втузов].
  Москва : Машгиз, 1958. 531 lk.
  VA-95516

 122. Каган, Борис Моисеевич. Решение инженерных задач на автоматических цифровых вычислительных машинах.
  Москва : Государственное энергетическое издательство, 1958. 174, [1] lk.
  A-63394

 123. Каневец, Георгий Евдокимович. Введение в автоматизированное проектирование теплообменного оборудования.
  Киев : Наукова думка, 1985. 228, [2] lk.
  VA-95515

 124. Кафаров, Виктор Вячеславович. Методы кибернетики в химии и химической технологии : [учебное пособие для студентов химико-технологических специальностей вузов].
  Москва : Химия, 1971. 495, [1] lk.
  VA-95514

 125. Мельников, Имре. Зарубежные средства машинной поддержки цикла жизни программного обеспечения : (обзор и анализ).
  Таллинн : Академия наук Эстонской ССР, 1988. 72 lk.
  VA-93846

 126. Мытус, Лео, 1941-. Динамика программного обеспечения встроенных систем.
  Таллинн : Валгус, 1990. 266 lk.
  A-269762

 127. Новиков, Петр Сергеевич. Элементы математической логики.
  Москва : Физматгиз, 1959. 400 lk.
  A-73178

 128. Румянцев, Александр Васильевич. Технология изготовления коноидов.
  Ленинград : Государственное союзное издательство судостроительной промышленности, 1960. 446, [1] lk.
  A-77813

 129. Салыга, Валерий Иванович. Автоматизация проектирования непрерывных производств : аппаратурно-технологические компоновки.
  Киев : Техника, 1979. 159, [1] lk.
  A-201521

 130. Силламаа, Ханно, 1929-2004. Основы синтеза схемных структур соединения многополюсных цепей : теория эквивалентных цепей.
  Таллинн : Валгус, 1983. 416 lk.
  A-222091

 131. Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики : [учебник для студентов высших учебных заведений].
  Москва : Высшая школа, 1985. 432 lk.
  B-31629

 132. Тыугу, Энн, 1935-. Концептуальное программирование.
  Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1984. 255 lk.
  A-228706

 133. Цветков, Виктор Дмитриевич. Системно-структурное моделирование и автоматизация проектирования технологических процессов.
  Минск : Наука и техника, 1979. 260, [2] lk.
  VA-95521   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]