TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Aastatel 1990-2008 raamatukogutöötajate poolt koostatud ja ilmunud väljaanded

 1. Kuidas leida kirjandust : Soovitusi esmakursuslastele / TTÜ. Teaduslik Raamatukogu. Koost. I. Kaasik, A. Talts. Tln.: TTÜ, 1990. 22 lk.
 2. Ilmar Mikk: Publikatsioonid ja käsikirjad. Nimestik / TTÜ. Soojusenergeetika kat. Tead. raamatukogu. Koost. M. Võrk. Tln.: TTÜ, 1990. 72 lk.
 3. Erialakirjandus ja selle otsing : Tulevasele mäeinsenerile / Koost. E. Kaarelson, A. Talts. Tln., 1991. 47 lk.
 4. Leo Jürgenson : Publikatsioonide ja käsikirjade nimestik / Koost. D. Eek. Tln., 1991. 72 lk.
 5. Koidla, G. Tallinn Technical University Library. Tln., 1992.
 6. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu. erialapäeva ettekannete teesid : (Talliinn, 13. dets. 1993). Tln., 1993. 42 lk.
 7. Tallinna Tehnikumi ja Tallinna Tehnikaülikooli ajalugu 1918-1944 : Bibliograafianimestik / TTÜ Rmtk.; Koost. A. Tibar; Vast. toim. A. Talts. Tln., 1993. 69 lk.
 8. Tallinna Tehnikumi ja Tallinna Tehnikaülikooli õppe- ja abijõud 1918-1944 : Eluloolisi lühiandmeid / TTÜ Rmtk.; Koost. I. Kaasik; Toim. H. Riives. Tln., 1993. 90 lk.
 9. The Integration of European Technological Libraries: Conference, Sept., 5-8, 1994 at the Tallinn Technical University Library: abstracts. /S.l.,S.a./ 27 p.
 10. Tallinn Technical University Library. Tallinn, 1994
 11. Kikas, K., Teetlaus, M., Leesment, M., (eds.). The integration of European technological libraries : proceedings of the conference. Tallinn, Estonia, September 6-7, 1994. Tallinn, 1995. 156 p.
 12. Riives, H. (koost.) Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 7, 1995. / Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing . Koost. H. Riives. Tln., Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 1996. 160 lk.
 13. Kikas, K. Information needs of Estonian specialists and collection composition of research libraries (1967-1996). Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 1997. 59 lk.: ill. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid, ISSN 1406-2747; A1).
 14. Eesti tehnikaartiklid 1936-1940: bibliograafia. Tln., 1998. 566 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid, ISSN 1406-3751; ISBN 9985-894-01-4; B1).
 15. Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. [23] l.
 16. Riives, H. (koost.). Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1937-1994. I, Bibliograafia. Tallinn, 2000. 227 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid. B ; 2) ISSN 1406-3751, ISBN 9985-894-27-8
 17. Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn, Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000, 197 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid, ISSN 1406-2747, A2) ISBN 9985-59-192-5.
 18. Riives, H. (koost.). Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1937-1994. II. Registrid. Tallinn, 2001. 199 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid. B ; 3) ISSN 1406-3751, ISBN 9985-894-31-6
 19. Riives, H., Ringo, S. (koost.). Jüri Järs : personaalnimestik 1978-2001. Tallinn, 2001. 20 lk. : portr. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid. B ; 4) ISSN 1406-3751, ISBN 9985-894-35-9
 20. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infovajadused ja infootsikäitumine. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus 2001, 94 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid. A ; 3) ISSN 1406-2747, ISBN 9985-59-199-2
 21. Nuut, A. (koost.); (toim.) Kikas, K. et al. Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991-2001 : artiklite kogumik = Libraries and librarianship in newly independent Estonia : collection of articles. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu. 2002. 238 lk. : ill., portr.
 22. Kaasik, I., Rajangu, V. (koost.) Rektorid : 1918-2003. Tallinn. 2003. 34 lk. : ill., portr.
 23. Ülikooliraamatukogu täna : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents : 11. november 2004 : ettekannete teesid = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn. 2004. 38 lk.
 24. Prööm, R. (koost.); Riives, H. (toim.). Eesti tehnikaartiklid 1928 - 1935. Tallinn. 2004. 555 lk.
 25. Macevièiûtë, E., Wilson, T. D. (eds.) Introducing information management: an Information Research reader. London, Facet. 2005. 235 p. (Tibar, A. Chapter 5: Critical success factors and information needs in industry pp. 57-67.)
 26. Ülikooliraamatukogu täna : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn : TTÜ kirjastus. 2005. 137 lk. : ill., fot. [Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu töid A4.]
 27. Riives, H., Ringo, S. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1989 - 2004. [Tallinn], TTÜ kirjastus. 2005. 112, [1] lk. : fot.
 28. Jantson, S. (koost.). Akadeemik Ülo Lille : bibliograafia [koostanud ja saateks Signe Jantson; toimetanud Helje Riives, Ene Kahro]. Tallinn : [TTÜ kirjastus], 2006. 80 lk.: portr. (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu töid. B; 6.)
 29. Factum mente et manu : Tallinna Tehnikaülikooli ehitised 1918-2008 / koost. I. Kaasik, toim. S. Jantson, I. Ilomets (2008). Tallinn: Aasta Raamat, 2008. 264 lk. : fot.
 30. Kikas, K. Verba volant, scripta manent : viis aastakümmet raamatukogunduse ja infoteaduse radadel. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2008. 366 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu töid. A 5)
 31. Mägi, V. (2008). Adraseadmise aeg : Tallinna Tehnikaülikool 1918-1940. Tallinn : TTÜ kirjastus.
 32. Mägi, V. (Toim.). (2008). Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2007. Tallinn : TTÜ kirjastus.
 33. Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade : professorite elulood / koost. S. Jantson, M. Vahtra, I. Kaasik. Tallinn : TTÜ kirjastus 2008. 529 lk, [4] lk.: portr.
 34. Vaikmäe, R.; Parre, K.; Peekma, K.; Mägi, V. (Toimetajad). (2008). Leiutajaid ja leiutisi Tallinna Tehnikaülikoolis 1922-2007. Tallinn : TTÜ kirjastus.
(vt. ka reklaami- ja koolitusmaterjale )

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]