TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 1998.a.

 1. Järs, J. Conspectuse rakendamisvõimalustest Eesti teadusraamatukogudes - Seminaril "Conspectuse kasutamine teadusraamatukogudes" 02.04.98, Tallinn
 2. Järs, J. Information System of Estonian Libraries: Cooperation and Resource Sharing Issues - Konverentsil "Libraries and Associations in a Transient World: New Technologies and New Forms of Cooperation" 06.-14.06.98, Sudak, Krimm, Ukraina
 3. Järs, J. Komplekteerimise koordineerimisest - Seminaril "INNOPACi juurutamine" 05.-06.98, Kääriku
 4. Järs, J. Koostöö võimalikkusest rahva- ja teadusraamatukogude vahel - Eesti raamatukoguhoidjate VII kongressil "Raamatukogud avatud ühiskonnas" 22.-23.10.98, Tartu
 5. Järs, J. Suur koordinaator tulekul - Conspectus Eestisse? - Eesti raamatukoguhoidjate VII kongressil "Raamatukogud avatud ühiskonnas" 22.-23.10.98, Tartu
 6. Järs, J. Tarkvara kooliraamatukogu infosüsteemi loomiseks (CDS/ISIS for Windows baasil) - Konverentsil "Telemaatika '98" 27.11.98, Tartu
 7. Järs, J. Teadus- ja rahvaraamatukogude koostöö võimalikkusest ja võimalusest - Teaduslike keskraamatukogude suveseminaril "Eesti teaduslikud keskraamatukogud riiklikus infosüsteemis: koostöö koordineerimine" 10.-11.08.98, Ojaäärse, Lahemaa
 8. Järs, J. Ülevaade projekti "Maakonna ja linna keskraamatukogude infosüsteemi loomine" eesmärkidest, ülesannete täitmisest, finantseerimisest ja arenduskavast - Konverentsil "Maakonna- ja linna keskraamatukogude infosüsteemi loomine" 26.03.98, Tallinn
 9. Kikas, K. Conspectuse kasutamine kogude hindamisel - Seminaril "Conspectuse kasutamine teadusraamatukogudes" 02.04.98, Tallinn
 10. Kikas, K. Conspectuse rakendamine Eesti teadusraamatukogudes - Teaduslike keskraamatukogude suveseminaril "Eesti teaduslikud keskraamatukogud riiklikus infosüsteemis: koostöö koordineerimine" 10.-11.08.98, Ojaäärse, Lahemaa
 11. Koidla, G. DEDICATE - infootsingu kaugkoolitusprojekt - Eesti raamatukoguhoidjate VII kongressil"Raamatukogud avatud ühiskonnas" 22.-23.10.98, Tartu
 12. Neider, Silva Uuringutest projekteerimiseni: kasutajakeskne käsitlus - Seminaril "Infoteaduse kaasaegsetest probleemidest" 09.12.98, TPÜ, Tallinn
 13. Tibar, A. Information needs and uses in industry: the implications for information services - Seminaril "Integrating research on information seeking and retrieval" 21.-26.04.98, Hundested, Taani
 14. Tibar, A. Methodology for the study "Information needs in industry and the role of Tallinn Technical University Library in meeting these needs" - Põhjamaade doktorantide ja teadurite seminar: Nordic workshop on (meta)theoretical approaches in library and information science, 12.-15.11.98, Oslo, Norra

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]