TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2008.a.

  1. Jantson, S. Book Trade in Estonia 1865-1940 – Konverentsil “Libraries in the Digital Age”, LIDA 2008, Dubrovnik 31. mai –7. juuni 2008
  2. Jantson, S. Bookseller publisher and press worker in the end of 19th – beginning of 20th centuries in Estonia” – Raamatuteaduse konverentsil “Martynas Jankus: the press of national renaissance and the workers of press” 25.-27. september 2008 Leedu, Vilnius
  3. Mägi, K. Digiteerimise seisust TTÜ Raamatukogus ja TTÜR digikogu – Seminar "Eesti trükise Punase Raamatu kollektsiooni digiteerimine". Rahvusraamatukogu 5. detsembril
  4. Tibar, A TTÜR-i ainespetsialistide küsitluse tulemustest – ERASMUS programmi raames koolitusel Tampere Tehnikaülikooli Raamatukogus 6.-12. aprill 2008
  5. Tibar, A. TTÜ õppejõudude ja teadurite infootsikäitumise uuring – ERASMUS programmi raames koolitusel Tampere Tehnikaülikooli Raamatukogus 6.-12. aprill 2008
  6. Tibar, A. The information-seeking behaviour of scientists in engineering and technology at Tallinn University of Technology – Konverentsil “Information Seeking in Context (ISIC), Vilniuses, 17.-23. september 2008

  Raamatukogu tutvustamine kolleegidele teistest raamatukogudest

  1. Aguraijuja, R. Mägi, K. Digital Collection of TUT publications – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 12. septembril
  2. Janu, A. TUT Library and e-catalogue ESTER, library system Millennium, ELNET Consortium, visitors monitoring and statistics system (Patron API) – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 15. septembril
  3. Jantson, S. Department of Bibliography activities: development of reference bibliographic tools and databases; Estonian Reasearsh Information System (ETIS); cooperation with other libraries and TUT (compiling retrospective bibliographies, publications and databases of the TUT – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 17. septembril
  4. Järs, J. General information about the TUT and TUT Library (structure, collections, services and management). The new library building – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 11. septembril
  5. Järs, J. Library management; regional, national and international cooperation with other libraries and institutions; IT activities and projects – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 11. septembril
  6. Koidla, G. Overview of library user training activities – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 11. septembril
  7. Kont, K.-R., Ideon, M. Acquisition Department activities: collections management and development; collections on physical carriers and electronic collections; cooperation with the ELNET; aquisition tools and databases – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 15. septembril
  8. Märtmaa, K., Mägi, K. Training activities (web-based courses) – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 12. septembril
  9. Nurmiste, T. Mägi, K: Information Services Department activities: information and reference activities, publishing activities, collaboration activities with the TUT; e-library and e-services – Krakovi Tehnikaülikooli Raamatukogu töötajatele 12. septembril

  Esinemised raamatukogu koolitusüritustel

  1. Aguraijuja, R. Avakogu sisujuhi tutvustus – Raamatukogu infohommikul 31.oktoobril
  2. Järs, J. Raamatukogu tegevusest 2008. aastal ja mõnda 2009. aasta kohta – Raamatukogu infohommikul 31. oktoobril
  3. Järs, J. IATULi aastakonverentsist Aucklandis ja Krimmi konverentsist Sudakis - Raamatukogu infohommikul 31. oktoobril
  4. Koidla, G. UNICA seminarist Prahas ja UNESCO workshopist – Raamatukogu infohommikul 31. oktoobril
  5. Liivand, S. Üleminekust uuele e-postisüsteemile – Raamatukogu infohommikul 31. oktoobril
  6. Nurmiste, T. Erialareferentide suvekoolist Otepääl ja teadusraamatukogude seminarist Viinistus – Raamatukogu infohommikul 31. oktoobril
 

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]