TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2007.a.

  1. Jantson, S. Estonian book between the second half of the 17th century and the middle of the 20th century – Konverents “A World Elsewhere” 02.-04. aprill Kaplinnas
  2. Jantson, S. The bookseller as publisher in Estonia in the second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century – Konverents “Making Connections Between Library, Book, Reading and Information History” 07.-08. juuni Leeds Metropolitan University
  3. Jantson, S. Forms of books trade in Estonia 1865-1940 – HIBOLIRE doktoriseminaril 31. oktoobril Helsingis
  4. Jantson, S. Raamatuajaloo konverentsist "A World Elsewhere" ja muljeid Lõuna-Aafrika Vabariigist – TTÜR ettekandepäev 27. aprillil
  5. Järs, J. "E-resources and e-services at TUT Library" – Riia Tehnikaülikooli Raamatukogu 145. aastapäeva konverents "Academic Libraries - from Classic till Hybrid" 10. oktoobril Riias
  6. Järs, J. Raamatukogu arengukavast aastateks 2006-2010. Organisatsiooni-kultuuri analüüsist. Uue hoone projekteerimisest – TTÜR ettekandepäev 27. aprillil
  7. Mägi, K. BOBCATSSS 2007 Praha – TTÜR ettekandepäev 24. aprillil
  8. Mägi, K. Infoteenuste turundus: muljeid 15. BOBCATSSS-ilt Prahas – Referentide suvekool, Kopra, 23. mail
  9. Nurmiste, T. TTÜR referentide tegemisi 2006-2007 – Referentide suvekool, Kopra 23. mail
  10. Šeina, L. Raamatukogu e-teenused – Infotund Geoloogia Instituudile 27. veebruaril
  11. Valner, T. Küsitluse “Mida arvad meie raamatukogu teenuse kvaliteedist "TTÜ Raamatukogu lugejate rahulolu" – TTÜ üliõpilasesinduse koosolekul 10. aprillil, TTÜR-i ettekandepäev 4. ja 9. mail, TTÜR-i teadusnõukogu koosolekul
  12. Valner, T. TTÜ Raamatukogu sisekommunikatsiooni auditist – Eesti teadusraamatu-kogude suveseminar "Edukas sisekommunikatsioon – võti töötaja südamesse" 11.-12. septembril 2007 Valklas
  13. Tibar, A. TTÜ õppejõudude ja teadurite infokäitumine ankeetküsitluse ja intervjuude põhjal – TTÜR-i töötajatele 31. jaanuaril
 

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]