TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2006.a.

  1. Jantson, S. Bibliograafia – kellele ja milleks? – Bibliograafiapäeval “Bibliograafia – kellele? milleks? - TLÜ Akadeemilises raamatukogus 16. veebruaril
  2. Jantson, S. Book Trade in Estonia 1865-1940. – HIBOLIRE summer school 2006 “History of books, libraries and reading in the Baltic Sea Region” Tallinna Ülikool 08.-10. juuni
  3. Jantson, S. Book trade in Estonia 1865-1940 [posterettekanne doktorifoorumil, II koht]. – Konverentsil LIDA 2006, Dubrovnik, 29. mai – 4. juuni
  4. Jantson, S. Digital Collections: Options, Problems and Solutions. – Konverentsil ICIM-ICME Annula Meeting “Connections, Communities and Collesctions”, Miami Beach, Florida, 10-12. juuli
  5. Jantson, S. The Digitization and Digital Collections in Research and Archival Libraries in Estonia [posterettekanne] – Konverentsil INFORUM 2006, Praha, 23-25. mai
  6. Jantson, S. Libraries in the digital age. – Konverentsil “LIDA 2006” 29. mai-03. juuni. Horvaatia, Dubrovnik
  7. Jantson, S. Muljeid SHARPi konverentsilt. – TTÜR ettekandepäeval 29. septembril
  8. Jantson, S. Richard Antik and Friedrich Puksoo – significant researches of Estonian book history in the first half of the 20th centuty. –  Konverentsil  Book Science in Lithuania and the Countries around the Baltic Sea from 1918 until the End of the Second World War 29.-30. september, Leedu, Vilnuius
  9. Jantson, S., Maaslieb, H. (TÜ Raamatukogu) Book trade in Estonia 1865-1940. – Konverentsil “DOCAM ’05” 13.-15. oktoober  South Hall, University of California, Berkeley, USA
  10. Järs, J. About cooperation between Estonian research libraries – Läti Teadusraamatukogude Assotsiasiooni (LATABA) suveseminaril16.-17. august,  Läti, Lielupe
  11. Järs, J. Raamatukogu tegevusest 2005/2006. Uue hoonega seonduvast. Ülevaade pääsla ja ESTERi analüüsist. – TTÜR ettekandekoosolekul 31. märtsil
  12. Koidla, G. Põhjamaade virtuaalsete teatmeteenuste konverentsist "Machine or Mate?" – TTÜR ettekandekoosolekul 31. märtsil
  13. Maaslieb, H. (TÜ Raamatukogu), Jantson, S. Project That Cross Digital Libraries, Museums, Archives and/or Other Institutions: The Digitization and Digital Collections in Research and Archival Libraries in Estonia. – Konverentsil LIDA 2006, Dubrovnik, 29. mai – 4. juuni
  14. Nurmiste, T. Infokirjaoskus ajavaimust kantuna. – Konverentsil “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja IV. ELNET Konsortsium 10” Tartu Ülikooli Raamatukogus 25.oktooberil
  15. Nurmiste, T. Koolituses uus 2006. – Referentide suvekoolis “Näe ja olev nähtav” Vihulas 29.-30. mail
  16. Nurmiste, T. Ülikooliraamatukogu koolitaja rollis. Eesti teadusraamatukogude suveseminaril “Ülikooli ja mäluasutuse koostöö – teadlaselt praktikule” Ojaäärsel 19.-20.septembril
  17. Reimo, T. (TLÜ), Jantson, S. German Books on the Estonian Literecy Marketplace in the Middle of the 19th Century. – Konverentsil SHARP 2006 11.-14.juuli Haag, Holland
  18. Žukova, A. Kursus võimaldab üliõpilasel leida vastuseid. –  Referentide suvekoolis “Näe ja olev nähtav” Vihulas 29.-30. mail
  19. Tibar, A. Preliminary findings of a survey on information needs and seeking of scientists at Tallinn University of Technology.– Tampere Ülikooli infoteaduste osakonna uurimisgrupi REGIS (The Research Group on Information Seeking) seminaril 11. mail
  20. Tibar, A. Information needs and information seeking behaviour of scientists[posterettekanne]. –Information Seeking in Context Conference 2006, 19.-21. juuli Austraalia, Sydney's ja konverentsi raames korraldatud doktorantide workshop'il 18. juulil
  21. Tibar, A. Konverents ISIC 2006 Austraalia.– TTÜR ettekandepäeval 29. septembril
  22. Tibar, A.Some findings of the study on information seeking behaviour of the academic and research staff at Tallinn University of Technology.– Workshhop on task-based research in educational and work settings, Hõgskolan i Borås (The Swedish School of Library and Information Science), 15.-17. juuni
  23. Vahtra, M. Muljeid välisbalti arhiivide konverentsilt Tartus 27.juuni-01.juuli. – TTÜR ettekandepäeval 29. septembril
  24. Valner, T. Lugejaküsitlus “Mida arvad meie raamatukogu teenuste kvaliteedist?” – Teadusraamatukogude suveseminaril “Ülikooli ja mäluasutuste koostöö – teadlaselt praktikule”, Ojaäärsel, 19.-20. septembril
  25. Valner, T.  Raamatukogu sisekommunikatsiooni auditi tulemustest. – TTÜR ettekandekoosolekul 31. märtsil
  26. Valner, T. Teadusraamatukogude suveseminari teise ploki ettekannetest. – TTÜRi ettekandepäval 29. septembril

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]