TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2005.a.

  1. Aguraijuja, R. Digitaalraamatukogu pilootprojekti ning skaneerimisteenuse esitlus/tutvustus.. – Presentatsioonil “Uued digiteenused TTÜ Raamatukogus” 27. oktoobril
  2. Ideon, U. MetaLib/SFX seadistamisest ja kohandamisest. – ELNET Konsortsiumi koondportaali töörühma koosolekul 8. novembril
  3. Jantson, S. Scientific Information and Its Usage – Research Results Based on the Analysis of Master Theses Defended During 2003-2004. – Konverentsil INFORUM 2005. 24.-26. mail Prahas
  4. Jantson, S. Effect of digital libraries in scholarship: the use of online databases in 2003-2004 master theses. – Konverentsil LIDA 2005 : Libraries in the Digital Age 30. mai -3. juuni Dubrovnik ja Mljet, Horvaatias
  5. Jantson, S.  Changes in adults’ book-reading habits, and purchase of books in the last decade in Estonia. – Konverentsil 14th Conference on reading – Literacy Without Boundarie 31. juuli -3. august Zagrebis, Horvaatias
  6. Jantson, S. Bookseller as a Cultural Agent: Booktrade in Estonia in the Second Half of the Nineteenth and at the Beginning of the Twentieth Century. – Konverentsil First Annual Conference in Modern Book History 26. novembril Oxfordis Inglismaal
  7. Jantson, S. Raamatuturg võrdlevas ajas – kirjastamine ja raamatukaubandus ajakirjanduse pilgu läbi. – Eesti Sotsiaalteaduste VI aastakonverentsil 4.-5. novembril Tallinnas
  8. Jantson, S. Raamatukaubandus Eestis 1851-1917. Raamatukauplused ja raamatukaupmehed (2004.a. kaitstud magistritöö). – TTÜR ettekandepäeval 30. septembril
  9. Järs, J. Changes in legal regulation and state funding of Estonian research libraries. – Põhja-Balti raamatukogude konverentsil Research and innovation : Nordic-Baltic strategies for library development 2.-3. mail Liepajas, Lätis
  10. Järs, J. Digitaalraamatukogu pilootprojekt ning skaneerimisteenus. – Presentatsioonil “Uued digiteenused TTÜ Raamatukogus”  27. oktoobril
  11. Järs, J. Kas Eesti teadusraamatukogude koondportaal on võimalik? –Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsil “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja III” 20. oktoobril 
  12. Järs, J. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu teadus- ja arendustegevus. – Teadusraamatu­kogude suveseminaril “Raamatukogud teadusasutusena” 24. augustil Pedasel
  13. Järs, J. TTÜ Raamatukogu sügis 2005: mis tehtud, mis tegemata. – TTÜR ettekandepäeval 30.  septembril
  14. Mikumets, S. TTÜ Raamatukogu lugejateeninduse, kogude paigutuse ja töökorralduse optimeerimine. (2005.a. kaitstud magistritöö) – TTÜR ettekandepäeval 30. septembril
  15. Mägi, K. Digitaalraamatukogu loomine TTÜ publikatsioonidest (2005.a. kaitstud magistritöö) – TTÜR ettekandepäeval 30. septembril
  16. Nurmiste, T. Infokirjaoskus – partnerluse ja koostöö võti. – Infokirjaoskuse päeval “Infokirjaoskus ja raamatukogud” 25. oktoobril RRis
  17. Tibar, A. Information needs and information seeking behaviour of scientists. – Tampere Ülikooli infoteaduste osakonna uurimisgrupi REGIS (The Research Group on Information Seeking) seminaril 12. mail
  18. Tibar, A. Information needs and information seeking behaviour of technology researchers. – Oulu Ülikoolis teadusseminaril Scholarly digital publishing (with an emphasis on e-journals and users) 23-24. septembril Soomes
  19. Valner, T. Raamatukogu kommunikatsioonipoliitikast. – TTÜR ettekandepäeval 30. septembril
 

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]