TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2004.a.

  1. Aguraijuja, R. TTÜ raamatukogu loodud veebikeskkond: erialainfo otsing magistrantidele.- TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
  2. Ideon, M., Ideon, U. E-ajakirjade kasutamine Tallinna Tehnikaülikoolis. - TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
  3. Ideon, U. A - Z. - Loeng raamatukogu infotunnis 02.02.2004
  4. Janu, A. Kogu tõde lugejateenindusest: uutest võimalustest lugejale.- Eesti IUG 2004 suveseminaril TPÜARis 28.05.2004
  5. Järs, J. Cooperation between Estonian Research Libraries: Integration And Resource Sharing Issues - 25 th Annual IATUL Conference 30.05.- 03.06.2004, Krakow, Poola
  6. Järs, J. Ülikooliraamatukogu arengutest TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
  7. Kikas, K., Ideon, U. UDK-l baseeruv andmebaas “Õppeained ja teadustööd Tallinna Tehnikaülikoolis” TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11. novembril
  8. Koidla, G. Koostööst TTÜ raamatukogu ja Soome raamatukogude vahel. - TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
  9. Nurmiste, T. Infoteenindus uute võimaluste otsingul - TTÜR 85. aastapäeva teadus­konverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
  10. Ojam, H. Rektor Boris Tamme isikuarhiivist Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus. - TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
  11. Raas, E. Standardite ja ehitusnormide leidumusest TTÜ Raamatukogus. - TTÜRi standardite teemaline infotund 1.06.2004
  12. Tibar, A. Tallinna Tehnikaülikooli õppejõudude ja teadurite infovajadused ja infootsikäitumine: esialgsed kokkuvõtted ankeetküsitlusest. - TTÜR 85. aastapäeva teaduskonverentsil “Ülikooliraamatukogu täna” 11.11.2004
 

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]