TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2003.a.

 1. Järs, J. About research & development activities of TTU Library in the field of information technology. - Meeting of the directors European TU libraries. Espoos, 07.02.2003
 2. Järs, J. IATULi aastakonverents Türgis. - Raamatukogu teabepäeval 30.09.2003
 3. Järs, J. Mitmepalgeline raamatukogu. - Raamatukogu infotunnis “Mitmepalgeline raamatukogu” 30.10.2003
 4. Koidla, G. Eesti raamatukoguhoidjate kongressist Viljandis. - Raamatukogu teabepäeval 30.09.2003
 5. Koidla, G. Infoteenused ja kasutajakoolitus Turu Ülikooli raamatukogus. - TÜ ja TTÜ raamatukogu referentide (ainespetsialistide) suvekoolis Käärikul 2. - 3. 06.2003
 6. Koidla, G. Kvaliteedijuhtimisest ja teenuste turundusest Pedase suveseminaril. - Raamatukogu teabepäeval 30.09.2003
 7. Koidla, G. Ülevaade Turu Ülikooli raamatukogust ja teenustest. - TTÜRi infotunnis 30.05.2003
 8. Märtmaa, K. Veebipõhine erialainfootsingu kursus magistrantidele. - TÜ ja TTÜ raamatukogu referentide (ainespetsialistide) suvekoolis Käärikul 2. - 3. 06.2003
 9. Nurmiste, T. “e-“ on edukuse mõõdupuu. - TÜR-i seminaril “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja” 15.10.2003
 10. Nurmiste, T. Referentide suvekoolist Käärikul. - Raamatukogu teabepäeval 30.09.2003
 11. Tibar, A. Infovajadused ja infootsikäitumist mõjutavad tegurid. - Eesti sotsiaalteaduste 4. aastakonverentsil 21.-22.11.2003
 12. Tibar, A. Methodological issues of the study on information needs and information seeking behaviour of scientists at Tallinn Technical University. - Tampere Tehnikaülikooli raamatukogus 30.04.2003
 13. Tibar, A. Tampere Tehnikaülikooli Raamatukogu infostrateegiad.- TÜ ja TTÜ raamatukogu referentide (ainespetsialistide) suvekoolis Käärikul 2. - 3.06.2003
 14. Tibar, A. Teadlaste infovajadused ja infootsikäitumine - TÜ ja TTÜ raamatukogu referentide (ainespetsialistide) suvekoolis Käärikul 2. - 3.06.2003
 15. Tibar, A. Ülevaade Tampere Tehnikaülikooli raamatukogu arengust ja teenustest. - TTÜRi infotunnis 30.05.2003

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]