TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate poolt peetud ettekanded 2000.a.

  1. Järs, J. Ülevaade raamatukogu tegevusest. - Raamatukogu 81. aastapäeva tähistamise ettekandepäev, 08.12.2000
  2. Kikas, K. Ülikooli raamatukogusüsteemist (tsentraliseeritud või detsentraliseeritud). - Raamatukogu 81. aastapäeva tähistamise ettekandepäev, 08.12.2000
  3. Kikas, K. Teadusraamatukogude komplekteerimise probleemid. - Teaduslike keskraamatukogude suveseminaril "Teadusraamatukogud ja millennium" 07.-08.08.2000, Ojaäärse, Lahemaa
  4. Koidla, G. Staff training at Tallinn Technical University Library. - Seminaril "Library Support for Open and Distance learning", 05.12.2000, TPÜ
  5. Koidla, G. Information User Training at Tallinn Technical University Library. - Balti raamatukoguhoidjate VI kongressil "Raamatukogu - uue aastatuhande infovärav", 05.- 06.10.2000, Vilnius
  6. Koidla, G. Raamatukoguhoidja roll infotarbija koolitajana. - Seminaril "Raamatukogu roll uues õpikeskkonnas" 29.03.2000 TPÜ infoteaduste osakond
  7. Žukova, A. The use of on-line and CD-ROM Databases at Tallinn Technical University Library. - Balti raamatukoguhoidjate VI kongressil "Raamatukogu - uue aastatuhande infovärav", 05.- 06.10.2000, Vilnius
  8. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infokäitumise uuring 1999.a. - Raamatukogu 81. aastapäeva tähistamise ettekandepäev, 08.12.2000 TTÜ Raamatukogu
  9. Tibar, A. Information needs and uses in industry: the implications for information services. - Konverentsil "The Third International Conference on Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts", 16. - 18.08.2000, Rootsi, Göteborg
  10. Tibar, A. Information provision for the industry and the role of library in the network. - NordIS-NET Workshop on information studies research methodology, 02.- 05.11.2000, Taani, Kopenhaagen

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]