TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 1999.a. ilmunud artiklid

Artiklid ajakirjades, kogumikes

 1. Friedenthal, M., Kõva, K. Ninhydrin assay for the evaluation of proteolysis in selected cheeses processed in Estonia // Food and nutrition = Toit ja toitumine. VII. Tallinn : TTÜ kirjastus, 1999. p. 65-76: ill.
 2. Ideon, M. 1997. aastal saabunud võõrkeelne raamat ja selle kasutamine Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. 2 l.
 3. Järs, J. Koostöö võimalikkusest rahva- ja teadusraamatukogude vahel // Raamatukogud avatud ühiskonnas : Eesti Raamatukoguhoidjate VII kongress 22.-23. oktoobril 1998 Tartus = Libraries in an Open Society : The VIIth Congress of Estonian Librarians : Oct. 22-23, 1998 Tartu. Tartu, 1999, lk. 129-136.
 4. Järs, J. Muutuv Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. l l.
 5. Järs, J. Rahvaraamatukogude automatiseerimise toimkond // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1998 10, Viljandi, 1999, lk 67-75, summaries lk. 155-156.
 6. Järs, J. Rahvaraamatukogude automatiseerimise toimkonnas // Raamatukogu (1999) 1, lk. 37.
 7. Järs, J. Suur koordinaator tulekul - Conspectus Eestisse? // Raamatukogud avatud ühiskonnas : Eesti Raamatukoguhoidjate VII kongress 22.-23. oktoobril 1998 Tartus = Libraries in an Open Society : The VIIth Congress of Estonian Librarians : Oct. 22-23, 1998 Tartu. Tartu, 1999, lk. 61-67.
 8. Järs, J. Tallinn Technical University Library, Estonia // IATUL News. Vol 8 (1999) 4, p. 8-9.
 9. Järs, J. Tehnikaülikooli raamatukogu muutuvas ajas // Raamatukogu (1999) 6, lk. 5-8.
 10. Järs, J., Ütt, M. TTÜ Raamatukogu infotehnoloogia: eile, täna, homme // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. 2 l.
 11. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude teavikute komplekteerimise finant-seerimisprintsiibid // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. l l.
 12. Kikas, K. Teadusraamatukogude komplekteerimise rahastamispõhimõtted // Raamatukogu (1999) 6, lk. 11-15.
 13. Koidla, G. DEDICATE - infootsingu kaugkoolitusprojekt // Raamatukogud avatud ühiskonnas : Eesti Raamatukoguhoidjate VII kongress 22.-23. oktoobril 1998 Tartus = Libraries in an Open Society : The VIIth Congress of Estonian Librarians : Oct. 22-23, 1998 Tartu. Tartu, 1999, lk. 113-117.
 14. Koidla, G. Kaugkoolitusprojekt DEDICATE infotöötaja koolituseks // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. 2 l
 15. Koidla, G. (koost.). Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1998. Tallinn : TTÜ kirjastus, 1999, lk. 146-149.
 16. Kuusmann, E. Bibliothek der Technischen Universität Tallinn // Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa / Hrsg. von B. Fabian. Hildesheim : Olms-Weidemann, 1998. S. 83-85.
 17. Kuuspere, V., Tibar, A. TTÜ Raamatukogu lugejaküsitlus 1999 // Raamatukogu (1999), 6, lk. 16-18.
 18. Kuuspere, V., Tibar, A. TTÜ Raamatukogu lugejate hinnanguis (küsitluse põhjal) // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. l l.
 19. Leinuste, I., Märtmaa, K., Pihlakas, M., Võrk, M. Kaugkoolitusprojekt DEDICATE // Raamatukogu (1999), 6 lk.18-19.
 20. Nurmiste, T. Uued meediad infoteeninduses // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. l l.
 21. Riives, H. Jooksvast kollektiivbibliograafiast // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. 2 l.
 22. Riives, H., Kahro, E. (koost.). Publikatsioonid // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1998. Tallinn : TTÜ kirjastus, 1999. lk. 233-323.
 23. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu // Raamatukogu (1999) 6 lk.9-10.
 24. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infokäitumine // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. l l.
 25. Uustal, E. Õpikute osakonna areng ja probleemid // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. 2 l.


 26. Artiklid ajalehtedes

 27. Järs, J. Mina ja tehnikaülikooli raamatukogu A.D. MCMXCIX // Tehnikaülikool (1999) 22. veebr., lk. 3-5.
 28. Järs, J. Tehnikateave on kõigile kättesaadav : [TTÜ raamatukogu filiaali, Olevimägi 12, sulgemisest: vastuseks Ella Karu ja Tiit Jänese artiklile pealinna raamatukogu-uudisest, Postimees, 22. juuli] // Postimees (1999) 4. aug., lk. 6.
 29. [Kaasik, I.] Akadeemik Ottomar Maddison 120 // Tehnikaülikool (1999) 5. märts, lk 7.
 30. Kaasik, I. Eestikeelse tehnikaajakirjanduse tähtpäev // Tehnikaülikool (1999) 30. aug., lk. 6.
 31. Kaasik, I. Juhunoppeid TTÜ ajaraamatust // Tehnikaülikool (1999) 25. jaan., lk. 7; 8. märts, lk. 7; 11. okt., lk. 6.
 32. Koidla, G. Teaduskonverents "Muutuv ülikooliraamatukogu" : [TTÜ Raamatukogu 80. aastapäeva konverents, 11. nov. 1999 : ettekannetest] // Tehnikaülikool (1999) 6. dets., lk. 2-3 : fot.
 33. Kuuspere, V., Tibar, A. Lugejaküsitlus raamatukogus : [märts 1999] // Tehnikaülikool (1999) 31. mai, lk. 4-5.
 34. Nurmiste, T. Infokiirtee UMI ja TTÜ vahel // Tehnikaülikool (1999) 29. apr., lk. 3.
 35. Nurmiste, T. Kas teie olete Web of Science'-s?: [ISI (Institute for Scientific Information, USA) andmebaasi kasutamisest TTÜ raamatukogus] // Tehnikaülikool (1999) 20. sept., lk. 5.
 36. Nurmiste, T. Lugege EBSCO elektroonilisi ajakirju! // Tehnikaülikool (1999) 20. dets., lk. 6.
 37. Nurmiste, T. Raamatukogu aastatuhande viimane uudis! // Tehnikaülikool (1999), 20. dets., lk. 8
 38. Leinuste, I., Tibar, A. Energeetikaalased infoallikad ja TTÜ raamatukogu // Nädal / Eesti Energia Infoleht (1999) 7. okt., lk. 6.
 39. Leinuste, I., Tibar, A. TTÜ Raamatukogu ja internet // Nädal / Eesti Energia Infoleht (1999) 14. okt., lk. 6.
 40. Pihlakas, M. Raamatukogu soovitab : [uus elektrooniline väljaanne Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, 5th edition on CD-ROM] // Tehnikaülikool (1999) 22. veebr., lk. 6.
 41. Raamatukogu tähistas 80. aastapäeva. Raamatukogu esitles end. Noppeid raamatukogu kroonikast. Raamatukogu täna // Tehnikaülikool (1999) 6. dets., lk.1-2, 4 : fot.
 42. Žukova, A. Kõike ei saa mõõta ühe mõõdupuuga. // Tehnikaülikool (1999) 20. dets., lk 6-7.


 43. Andmebaaside kirjeldused, nimestikud

 44. Kasutatud kirjanduse nimestiku vormistamine / T. Nurmiste, H. Riives, A. Järv. TTÜR, 1999.
 45. Nurmiste, T. Teadmiseks. TTÜR, 1999.
 46. Nurmiste, T. Infoteenindus. TTÜR, 1999.
 47. Nurmiste, T. Applied Science & Technology Plus. TTÜR, 1999.
 48. Nurmiste, T. EBSCO andmebaasid. TTÜR, 1999. Nurmiste, T. Andmebaasid = Databases. 1999.
 49. Nurmiste, T. Andmebaasid 1999 (sisu tutvustav nimestik)


 50. Käsikirjalised materjalid

 51. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude teavikute komplekteerimise finantseerimise alustest. 9 l.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]