TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 1998.a. ilmunud artiklid

Artiklid ajakirjades, kogumikes

 1. Järs, J. About the potentiality of cooperation between public and research libraries // The VII Congress of Estonian Librarians "Libraries in an Open Society", Tartu, October 22-23, 1998 : abstracts. Tartu, 1998, p. 25-26.
 2. Järs, J. Information system of Estonian libraries: cooperation and resource sharing issues // Fifth Anniversary International Conference "Crimea 98" : Libraries and Associations in the Transient World: New Technologies and new Forms of Cooperation, Sudak, Ukraina, June 6-14, 1998 : conference proceedings. Vol. 1. [Moscow] : NPLS&T, 1998, p. 48-52.
 3. Järs, J. Koostöö võimalikkusest rahva- ja teadusraamatukogude vahel // Eesti raamatu-koguhoidjate VII kongress "Raamatukogud avatud ühiskonnas" 22.-23. oktoobril 1998. a. Tartus : ettekannete kokkuvõtted. Tartu, 1998, lk. 25-26.
 4. Järs, J. Quo vadis rahvaraamatukogude infosüsteem? // Raamatukogu (1998) 5, lk. 10-12.
 5. Järs, J. Suur koordinaator tulekul - Conspectus Eestisse? // Eesti raamatukoguhoidjate VII kongress "Raamatukogud avatud ühiskonnas" 22.-23. oktoobril 1998. a. Tartus : ettekannete kokkuvõtted. Tartu, 1998, lk. 12-13.
 6. Järs, J. The great coordinator is coming - Conspectus into Estonia? // The VII Congress of Estonian Librarians "Libraries in an Open Society", Tartu, October 22-23, 1998 : abstracts. Tartu, 1998, p. 12-13.
 7. Kikas, K. Eesti teadusraamatukogud vajavad Conspectust // Raamatukogu (1998) 2, lk. 4-7 : ill.
 8. Koidla, G. DEDICATE - distance education project for information retrieval // The VII Congress of Estonian Librarians "Libraries in an Open Society", Tartu, October 22--23, 1998 : abstracts. Tartu, 1998, p. 21.
 9. Koidla, G. DEDICATE - infootsingu kaugkoolitusprojekt // Eesti raamatukoguhoidjate VII kongress "Raamatukogud avatud ühiskonnas" 22.-23. oktoobril 1998. a. Tartus : ettekannete kokkuvõtted. Tartu, 1998, lk. 21.
 10. Koidla, G. Rahvusvaheline projekt infokirjaoskuse õpetamiseks ja õppimiseks // Raamatukogu (1998) 5, lk. 17-18 : ill.
 11. Koidla, G. (koost.) Raamatukogu // TallinnaTehnikaülikooli aastaraamat 1997. Tallinn, 1998, lk. 129-132.
 12. Riives, H., Kahro, E. (koost.). Publikatsioonid // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1997. Tallinn, 1998, lk. 222-306.
 13. Tibar, A. Tööstuse infoteenindus // Raamatukogu (1998) 2, lk. 8-9.
 14. Järs, J. Kas raamatukoguhoidjad oskavad otsida Internetist? // Raamatukogu (1998) 6, lk. 42-43.
 15. Ideon, M. Konrad Kikas 70 // Raamatukogu (1998) 2, lk. 45.
 16. Järs, J. Rahvaraamatukogude automatiseerimise toimkond // Raamatukogu (1998) 3, lk. 37-38.
 17. Kuuspere, V. Mis mulle meenub seoses Eesti Rahvusraamatukoguga // Raamatukogu (1998) 6, lk. 19.
 18. Ringo, S. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu. Eesti üldkasutatav tehnikakeskraamatukogu. 1998 (voldik)
 19. Tibar, A. SIGLE: halli kirjanduse andmebaas teadlastele ja spetsialistidele // Tallinna Ülikoolid (1998) 2, lk. 36.
 20. TTÜ Raamatukogu // Teatmik sisseastujale. Diplomi- ja bakalaureuseõpe. Tln., 1998, lk. 13-14
 21. TTÜ Raamatukogu bibliograafiasektor. 1998 (voldik)
 22. Ütt, M., Tavast, A. Meile kirjutatakse : [mõttevahetus kirjades] // Arvutimaailm (1998) 5, lk. 24.


 23. Artiklid ajalehtedes

 24. Kaasik, I. (koost.). Tehnikaülikooli ajalooliste isikute tähtpäevi // Tehnikaülikool (1998) 13. apr., lk. 12; 11. mai, lk. 8.
 25. Kaasik, I. TTÜ ajaraamatust // Tehnikaülikool (1998) 26. okt., lk. 8; 23. nov., lk. 4.
 26. Kaasik, I. (koost.). Tehnikaülikooli 80 aastat: [hooned läbi aegade ] // Tehnikaülikool (1998) 19. jaan., lk. 4-5; 9. veebr., lk. 6-7; 19. veebr., lk. 8-9; 9. märts, lk. 10-11; 23. märts, lk. 4-5; 13. apr., lk. 8; 27. apr., lk. 6-7; 11. mai, lk. 6-7 : fot.
 27. Kaasik, I. TTÜ õppejõud-akadeemikud 1938-1998 : [raamatunäitus] // Tehnikaülikool (1998) 31. aug., lk. 4.
 28. Kaugkoolitusprojekt : [infootsingu kaugkoolitusprojekt DEDICATE] // Tehnikaülikool (1998) 26. okt., lk. 7 : ill.
 29. Koidla, G. DEDICATE // Tehnikaülikool (1998) 8. juuni, lk. 7.
 30. Kuzminova, T. Infotund majandusteaduskonnale // Tehnikaülikool (1998) 25. mai, lk. 5 : ill.
 31. Kuzminova, T. Uus majandus, uued raamatud! : majanduse teabenädal raamatukogus 5.-12. mai // Tehnikaülikool (1998) 25. mai, lk. 1, 3 : ill.
 32. Nurmiste, T. Maailma suurimal raamatumessil [Frankfurdis] // Tehnikaülikool (1998) 26. okt., lk. 3.
 33. Nurmiste, T. Raamatukogupäevad // Tehnikaülikool (1998) 26. okt., lk. 6-7.
 34. Nurmiste, T. Ungarlased teaduse ja tehnika ajaloos : [Ungari Tehnikaajaloo Muuseumi koostatud näitus TTÜs] // Tehnikaülikool (1998) 9. veebr., lk. 2 : ill.
 35. Zukova, A. Paar sõna mehhatroonikast : [raamatunäitus "Mehhatroonikasüsteemid"] // Tehnikaülikool (1998) 9. veebr., lk. 3.
 36. Zukova, A. Teadus- ja tehnikainformatsioon Venemaalt // Tehnikaülikool (1998) 27. apr., lk. 3.
 37. Zukova, A. Kui ei saa publitseerida, deponeeri! // Tehnikaülikool (1998) 27. apr., lk. 4, 8.
 38. Tibar, A. Ilmus bibliograafia "Eesti tehnikaartiklid 1936-1940" // Tehnikaülikool (1998) 12. okt., lk. 9 : ill.


 39. Andmebaaside kirjeldused, nimestikud

 40. Märtmaa, K. ERIC.
 41. Nurmiste, T. Andmebaasid TTÜ raamatukogus (nimestik andmebaaside tüübi järgi).
 42. Nurmiste, T. Andmebaasid 1998.
 43. Pihlakas, M. Andmebaasid TTÜ Raamatukogus (alfabeetiline nimestik).


 44. Käsikirjalised materjalid

 45. Järs, J. Komplekteerimise koordineerimisest. Seminari ettekande tekst.
 46. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude süsteemist ja selle püsiva finantseerimise alustest. Esitatud 27.11.98 komisjonile, mis moodustati Kultuuriministeeriumi poolt teaduslike keskraamatukogude tegevuse ümberkorraldamiseks.
 47. Tibar, A. Information needs and uses in industry: the implications for information services. Seminari ettekande tekst.
 48. Tibar, A. Information-seeking behaviour of engineers. Esitatud Põhjamaade doktorantide ja teadurite kursusele aprillis 1998.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]