TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 1997.a. ilmunud artiklid

 1. Kikas, K. Information needs of Estonian specialists and collection composition of research libraries (1967-1996). Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 1997. 59 lk.: ill. (Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu töid, ISSN 1406-2747; A1).
 2. Kikas, K. Information needs of Estonian specialists and collection composition of research libraries (1967-1996) : summary of master's thesis. Tallinn, 1997. 42 l.: ill.
 3. Klaassen, A., Riives, H. jt. (toim.). Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1996. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997. 159 lk. (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat, ISSN 1406-0876; 8).
 4. Kikas, K. Collection management in resource sparing development of Estonia. // Resources management : proceedings of the 16th Biennial IATUL Conference, Enschede, The Netherlands, June 5-9, 1995. [Enschede], 1996. p. 263-274.
 5. Lipand, E. The Lange & Springer Book Exhibition Project for Baltic Libraries. // Deutsches-Baltisches Verlegersymposium Leipzig, 20. März, 1997, . S.71-72.
 6. Ideon, M. Mis teoksil [TTÜ raamatukogus]?. // Tallinna Ülikoolid (1997) 3, lk. 33: ill.
 7. Järs, J. CD-ROM autonoomses ja võrgukasutuses. // Raamatukogu (1997) 6, lk. 36-37.
 8. Järs, J. Infosüsteemi loomisest maakonna ja linna keskraamatukogudes. // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1996, 1997. lk. 28-38.
 9. Järs, J. Kas infoühiskond vajab raamatukogusid? : infosüsteemi loomisest maakonna ja linna keskraamatukogudes. // Raamatukogu (1997) 3, lk. 36-39.
 10. Kikas, K. Kvaliteet kvantiteedi asemele : kogude hindamise meetodeist ja praktikast. // Raamatukogu (1997) 6, lk. 17-20.
 11. Koidla, G. IATULi 18. aastakonverents. // Raamatukogu (1997) 6, lk. 40-41.
 12. Koidla, G. (koost.). Raamatukogu. // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1996 . Tallinn, 1997. lk. 139-142.
 13. Riives, H., Kahro, E. (koost.). Publikatsioonid : [bibliograafianimestik]. // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1996. Tallinn, 1997. lk. 255-323.
 14. Tibar, A. Hall kirjandus vajab tutvustamist. // Raamatukogu (1997) 6, lk. 29-30.
 15. Tibar, A. Teadlaste ja inseneride infovajadused ja infootsikäitumine. // Raamatukogu (1997) 6, lk. 20-22. a
 16. Kaasik, I. "Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised" on nüüdseks ajalugu. // Tehnikaülikool (1997) 15. sept., lk. 5.
 17. Kaasik, I. Meie eelkäija - Tallinna Tehnikumi - eelloost. // Tehnikaülikool ( 1997) 27. okt., lk. 2; .
 18. Kaasik, I. (koost.). Fakte ajaloost. // Tehnikaülikool (1997) 1. sept., lk. 7.
 19. Kaasik, I. (koost.). Tehnikaülikooli ajalooliste isikute tähtpäevi. // Tehnikaülikool (1997) 20. jaan., lk. 4; 3. veebr., lk. 8; 10. märts, lk. 12; 15. sept., lk. 6; 27. okt., lk. 4; 1. dets., lk. 6.
 20. Kikas, K. Minevikust ja olevikust : TTÜ Raamatukogu 25 aastat Mustamäel. // Tehnikaülikool (1997) 12. mai, lk. 7-8: ill.
 21. Koidla, G. Olevikust ja tulevikust : TTÜ Raamatukogu 25 aastat Mustamäel. // Tehnikaülikool (1997) 12. mai, lk. 8.
 22. Nurmiste, T. "Lange & Springer". // Tehnikaülikool (1997) 13. okt., lk. 5: ill.
 23. Nurmiste, T. Avatud ühiskond ootab avatud raamatukogu : teabenädal ehitusteaduskonnale. // Tehnikaülikool (1997) 28. apr., lk. 4-6: ill.
 24. Nurmiste, T. Infopäev mehaanikateaduskonnale. // Tehnikaülikool (1997) 17. veebr., lk. 1, 7.
 25. Nurmiste, T. Pöörane pühapäev raamatukogus. // Tehnikaülikool (1997) 27. okt., lk. 3.
 26. Pihlakas, M. Raamatukogu teatab : [uus täistekstandmebaas CD-ROM-il Food Safety Plus]. // Tehnikaülikool (1997) 14. apr., lk. 8.
 27. Pihlakas, M. Raamatukogu teatab: hea uudis keemikutele!. // Tehnikaülikool ( 1997) 17. nov., lk. 10.
 28. Rikmann, H. Turvavärav raamatukogus : aastane kogemus. // Tehnikaülikool (1997) 17. veebr., lk. 8.
 29. Šeina, L. Ehitusalane teabenädal TTÜ raamatukogus. // Ehitame (1997) nr. 10., mai, lk. 4.
 30. Šeina, L. Infonädal ehitajatele TTÜ raamatukogus. // Ehitame (1997) nr. 6, märts, lk. 8.
 31. Šeina, L. Raamatukogu teatab : [on saabunud 1997. aastaks tellitud andmebaas CD- ROMil ICONDA]. // Tehnikaülikool (1997) 10. märts, lk. 9.
 32. Toomaru, E. Veel üks järelhüüd : [12. aprillil saanuks Juhan Toomaspoeg 80 aastaseks]. // Tehnikaülikool (1997) 14. apr., lk. 8.
 33. Käsikirjad

 34. Kuzminova, T. Wilson Business Abstracts'i kasutusjuhend. (PDF) 1997. 7 lk.
 35. Nurmiste, T. Vooruloeng: Raamatukogu kasutamise õpetus. 1997. 15 lk.
 36. Pihlakas, M. Erialainfo-otsing elektroonilistest andmebaasidest. 1997. 20 lk.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]