TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2007.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

  1. Bobrov, K.; Jantson, S. Aasta ETIS-ega // Raamatukogu (2007) 4, lk. 13-14.
  2. Jantson, S.; Maaslieb, H. Changes in Adults´ Reading Habits and Consumption of Books in Estonia during the Last Decade // Literacy without Boundaries : Proceedings of the 14th European Conference on Reading, Zagreb, Croatia 2005, Osijek : Croatian Reading Association, 2007, p. 118-123.
  3. Jantson, S.; Maaslieb, H. Raamatuturg läbi aja : kirjastamine ja raamatukaubandus ajakirjanduse pilgu läbi sada aastat tagasi ja tänapäeval // Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. II : Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents 4.-5. november 2005 Tallinna Ülikoolis : artiklite kogumik. Tallinn, 2007, lk. 340-354.
  4. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2006. Tallinn, 2007, lk. 268-273.
  5. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikool 2006. Tallinn: TTÜ kommunikatsiooni-osakond, 2007, lk. 24.
  6. Järs, J. Valminud on Tehnikaülikooli raamatukogu põhiprojekt // Raamatukogu, (2007) 4, lk. 11-12.
  7. Kahro, E.; Vahtra, M. Publikatsioonid // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2006. Tallinn, 2007, lk. 429-542.
  8. Kikas, K.; Miidla, P. Eesti keskraamatukogude efektiivsuse hindamine DEA meetodil // Raamatukogu (2007) 5, lk. 28-33.
  9. Märtmaa, K. Juurdepääs teadusinfole litsentsiandmebaaside kaudu // A&A: Arvutid ja Andmetöötlus (2007) 2, lk. 37-42.
  10. Vahtra, M. Kõne all olid välisbalti arhiivid // Tallinna Tenikaülikooli aastaraamat 2006. Tallinn, 2007, lk. 336-341.
  11. Valner, T. 32 puurauku teenuste maastikul : ankeetküsitluse tulemustest TTÜ Raamatukogus // Raamatukogu (2007) 4, lk. 15-17.

  Artiklid ajalehtedes

  1. Lelumees, V. Mida peaks tegema raamatukoguhoidja // Mente et Manu (2007) 21. veebr., lk. 5.
  2. Nurmiste, T. Ellibs - e-raamatute kogu oma maitse järgi // Mente et Manu (2007) 18. apr., lk. 2.
  3. Nurmiste, T. Olgem avatud raamatute rahvas // Mente et Manu (2007) 17. okt., lk 3.
  4. Nurmiste, T. Pikk ja tuuline tee teaduskraadini // Mente et Manu (2007) 9. mai, lk. 2.
  5. Nurmiste, T. Raamatukogu valis aasta kolleegi 2006 // Mente et Manu (2007) 17. jaan., lk. 2.
  6. Valner, T. 32 puurauku raamatukogu teenuste maastikul // Mente et Manu (2007) 20. juuni, lk. 2.

  Bukletid

  1. Mägi, K. Tallinn University of Technology Library. [Tallinn]. 2007. 1 voldik (6 lk.)
  2. Nurmiste, T. Rebasevoldik. [Tallinn]. 2007. 1 voldik (6 lk.) (täiendatud ja parandatud trükk)
  3. Nurmiste, T. Järjehoidja esmakursuslastele. [Tallinn]. 2007. (täiendatud ja parandatud trükk)
  4. Nurmiste, T. Teemaotsing. [Tallinn]. 2007. 1 voldik (6 lk.) (kordustrükk)
  5. Ringo, S. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu. [Tallinn]. 2007. 1 voldik (6 lk.) (täiendatud ja parandatud trükk)

  Andmebaaside tutvustused

  1. Mägi, K. Bentham
  2. Märtmaa, K. Synthesis
  3. Nurmiste, T. Ellibs
  4. Nurmiste, T. Ulrich’s Periodivcals Directory (uus versioon)
  5. Pihlakas, M. FSTA tutvustus (uus versioon) + FSTA otsing
  6. Võrk, M. JSTOR (uus versioon)

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]