TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2006.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

  1. Jantson, S. Book trade in Estonia 1865-1940 // LIDA 2006 : Libraries in the Digital Age : May 29 – June 04, 2006, Dubrovnik and Mljet, Croatia. [Osijek], 2006, p. 346-348.
  2. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2005. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2006, lk. 290-296.
  3. Järs, J. Teadusraamatukogude seadusandlikust regulatsioonist, rahastami­sest ja koostööst // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2003. Tallinn : Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, 2006, lk. 10 -15. Summary: Legislative regulation, financing and cooperation of Estonian research libraries, lk 136.
  4. Kahro, E., Vahtra, M. (koost.). Publikatsioonid : [bibliograafianimestik] // Tallinna Tehnikaülikooli aaastaraamat 2005. Tallinn, 2006, lk 441-548.
  5. Kikas, K. Tallinna Tehnikaülikooli infovajadused ja raamatukogu komplekteerimiskava // Raamatukogu (2006) 2, lk. 16-19. Bibliogr.: 3 nim. Summary: The information needs of Tallinn University of Technology and the acquisition plan of its library, p. 42.
  6. Koidla, G. UNICA 3. raamatukoguseminar Helsingis // Raamatukogu (2006) 5, lk. 40-41
  7. Maaslieb, H., Jantson, S. Project that cross digital libraries, museums, archives and/or other institutiones : the digitization and digital collections in research and archival libraries in Estonia // LIDA 2006 : Libraries in the Digital Age : May 29 – June 04, 2006, Dubrovnik and Mljet, Croatia. [Osijek], 2006. p 325.
  8. Reimo, T., Jantson, S. Bookseller as a cultural agent : booktrade in Estonia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century // Knygotyra = Book Science 46 (2006), p. 177-193. Available at: http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/knygot.html.
  9. Tibar, A. “ISIC 2006” toimus Austraalias // Raamatukogu (2006) 5, lk 38-39 : fot.
  10. Tibar, A. TTÜ Õppejõudude ja teadurite infokäitumine // Raamatukogu (2006) 2, lk 12-15. Bibliogr. lk 15. Summary: Information behavior of the professors, lectures and scholars of Tallinn University of Technology, p 42.

  Ajalehtedes avaldatud artiklid

  1. Kaasik, I. Mõtteid TTÜ muuseumist // Mente et Manu (2006) 5. apr., lk. 3.
  2. Kaasik, I. Teed ja saatused : [insener Andres Grauenist ja arhitekt Robert Natusest] // Mente et Manu (2006) 1. veebr., lk. 5 : portr., fot.
  3. Mida arvad meie raamatukogu teenuste kvaliteedist? : [küsimustiku levitamisest tudengitele, saamaks teada nende hinnanguid ja seisukohti teenuste kvaliteedi kohta : eelteade] // Mente et Manu (2006) 8. nov., lk. 4.
  4. Nurmiste, T. Arvutikasutamine ja printimine pearaamatukogus – rohkem võimalusi // Studioosus, mai 2006, lk 2.
  5. Nurmiste, T. Infokirjaoskust taga nõudmas : [Tallinna ja Tartu ülikooliraamatukogude referentide suvekoolist “Näe ja ole nähtav” 29.-30. mail Vihula mõisas] // Mente et Manu (2006) 7. juuni, lk 3 : fot.
  6. Prööm, R. Leid TTÜ mineviku kohta : [1923. a. trükisest “Rahvusvaheline võistlus Tallinna Tehnikumi hoonete kavandite saamiseks”] // Mente et Manu (2006) 5. apr., lk. 3.
  7. Vahtra, M. Rääkida ühes – arhiivide keeles : [27. juunist – 1. juulini Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud rahvusvahelisest välisbalti arhiivide konverentsist] // Mente et Manu (2006) 20. sept., lk. 3 : fot.

  Elektroonilised teavikud

  1. Jantson, S. Book trade in Estonia 1865-1940 [Electronic resource] // DOCAM’06 : Berkeley, October 13-15, 2006. http:/thedocumentacademy.hum.uit.no/events/docam/06/papers)BookTradeInEstonia.pdf . (täistekst)
  2. Jantson, S., Maaslieb, H. The digitization and digital collections in research and archival libraries in Estonia [poster/contribution] [Electronic resource] // INFORUM 2006 : 12th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 23 –25 May 2006. Praha : Albertine icome Praha, 2006.  http://www.inforum.cz/inforum2006/english/sbornik.php.
  3. Jantson, S., Maaslieb, H. The digitization and digital collections in research and archival libraries in Estonia [Electronic resource] // INFORUM 2006 : 12th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 23 –25 May 2006. Praha : Albertine icome Praha, 2006. [4] p. http://www.inforum.cz/inforum2006/english/sbornik.php.
  4. Jantson, S., Reimo, T. German books on the Estonian literary marketplace : booktrade on the middle of the 19th century : thesis // SHARP 2006 : Haag, 11-15 July, 2006.
   http://www.kb.nl/hkc/congressen/sharp2006/info/abstracts04-en.html#04B.
  5. Maaslieb, H., Jantson, S. Digital collections : options, problems and solutions : thesis [Electronic resource] // ICOM-ICME annual meeting “Connections, Communities and Collections” : Miami Beach, Florida, July 10-12, 2006. http://biblioteknett.no/alias/HJEMMESIDE/icme/icme2006/abstracts.html#Maaslieb.
  6. Nurmiste, T. Infokirjaoskus ajavaimust kantuna // Teesid Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsil “Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja IV. ELNET Konsortsium 10” : 25.okt. 2006 : slaidiesitus / http://www.utlib.ee/ee/index.php?cat=rk&sisu=digi06&nimi=nurmiste
   http://www.utlib.ee/ee/konverentsid/2006/digirk/nurmiste.ppt.
  7. Nurmiste, T. E-kataloogist e-õppeni // E-õppe uudiskiri, kevad 2006, [WWW]  http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/edu/edu2 (10.01.2007).

  Voldikud

  1. Nurmiste, T. Voldik “TTÜ Raamatukogu/RR ÜR e-Raamatukogu”  1 leht.

  Käsikirjad

  1. Valner, T. Ankeetküsitluse “Mida arvad meie raamatukogu sisekommunikatsioonist? vastuste analüüs. 2006. 21 lk.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]