TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2005.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

  1. Aguraijuja, R. TTÜ Raamatukogus loodud veeebikeskkond: erialainfo otsing magistrantidele // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk.109-111 : ill.
  2. Aguraijuja, R. The web environment developed by the Tallinn University of Technology Library: scientific information retrieval for postgraduates // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 112-113.
  3. Ideon, M., Ideon,U. E-ajakirjade kasutamine Tallinna Tehnikaülikoolis // Ülikooliraamatukogu täna : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 42-58 : ill.
  4. Ideon, M., Ideon,U. The use of e-journals in Tallinn University of Technology // Ülikooliraamatukogu täna : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 58-59.
  5. Jantson, S. Raamatukaubandus Eestis aastatel 1850-1880 // Acta Universitatis Tallinnensis = Tallinna Ülikooli toimetised. 2005. [26A], Humaniora, lk. 100-120+K31 : ill.
  6. Jantson, S., Kont, K.-R. Raamatukoguhoidja stereotüüp läbi aja // Raamatukogu, 2005, 3, lk. 6-7.
  7. Jantson, S., Maaslieb, H. Changes in adults book-reading habits, and purchase of books in the last decade in Estonia // 14th European Conference on Reading : Literacy without Boundaries : Zagreb, Croatia, July 31 - August 3, 2005 : book of abstracts. [Zagreb]. [2005]. p. 35-36.
  8. Jantson, S., Maaslieb, H. Raamatuturg võrdlevas ajas - kirjastamine ja raamatukaubandus ajakirjanduse pilgu läbi // Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents : 4.-5. november 2005, Tallinna Ülikool : [teesid]. [Tallinn], [2005]. lk. 127-128.
  9. Järs, J. Advances in the field of university library // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 17-19.
  10. Järs, J. Changes in legal regulation and state funding of Estonian research libraries // Research and innovation : Nordic-Baltic strategies for library development : proceedings of the IV Nordic-Baltic Library Meeting, May 2-3, 2005, Liepaja, Latvia, Riga, National Library of Latvia, 2005, lk. 94-100. [CD-ROM]
  11. Järs, J. Library // Tallinn University of Technology : annual report 2004. Tallinn, 2005. lk. 31.
  12. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikool aastal 2004. Tallinn, 2005, lk. 31.
  13. Järs, J.(koost.) Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004. Tallinn, 2005, lk. 210-216.
  14. Järs, J. Raamatukogu tegevusest aastail 1989-2004 // Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1989 – 2004. [Tallinn]. TTÜ kirjastus, 2005, lk. 7-19 : ill.
  15. Järs, J., Salonen, J. Tallinnan TTU:n [kirjaston]johtajan haastattelu : [haastatteltavaksi Jüri Järs] // TietäNet, 2005, 1, s. 9-11 : valokuva.
  16. Järs, J. Teadusinformatsioon kui teadmistepõhise ühiskonna nurgakivi // Riigikogu Toimetised, 2005, 11 lk. 223-227. Summary Scientific information as the cornerstone of a knowledge-based society, lk 264. Kättesaadav ka: http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised/rito11/artiklid/jars.htm
   http://www.riigikogu.ee/rva/toimetised/rito11/artiklid/33summaries.htm
  17. Järs, J. Ülikooliraamatukogu arengutest // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 8-17: ill.
  18. Kaasik, I. (koost.) Akadeemik Boris Tamm : [CV] // Boris Tamm : 23.06.1930 - 5.02.2002 : [küberneetikateadlase 75. sünnipäevaks : artiklid ja intervjuud]. Tallinn, 2005, lk. 15-16.
  19. Kaasik, I. (comp.) Distinguished alumni of Tallinn University of Technology // Tallinn University of Technology. Tallinn, 2005, lk. 74-75 : portr.
  20. Kahro, E., Vahtra, M. (koost.). Publikatsioonid : [bibliograafianimestik] // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004. Tallinn, 2005, lk. 391-494.
  21. Kikas, K., Ideon, U. UDK-l baseeruv andmebaas "Õppeained ja teadustööd Tallinna Tehnikaülikoolis" // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 20-29.
  22. Kikas, K., Ideon, U. UDC-based database "Disciplines and reaserch projects in Tallinn University of Technology" // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 30-31.
  23. Koidla, G. Co-operation between the Tallinn University of Technology Library and libraries in Finland // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 135-137.
  24. Koidla, G. Koostööleping sõlmiti 40 aastat hiljem : [TTÜ ja Helsingi Tehnikaülikooli raamatukogu koostööst] // Raamatukogu (2005) 3, lk. 22-25.
  25. Koidla, G. Koostööst TTÜ raamatukogu ja Soome raamatukogude vahel // Ülikooli­raamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teadus­konverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 127-135.
  26. Koidla, G. Uusi trükiseid TTÜ raamatukogult : [Ülikooliraamatukogu täna ja Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1989-2004] // Raamatukogu (2005) 6, lk. 35.
  27. Nurmiste, T. Infoteenindus uute võimaluste otsingul // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 95-107.
  28. Nurmiste, T. Information service in search of new possibilities // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 108.
  29. Ojam, H. Boris Tamme isikuarhiivist Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus // Boris Tamm : 23.06.1930 - 5.02.2002 : [küberneetikateadlase 75. sünnipäevaks : artiklid ja intervjuud]. [Tallinn], 2005, lk 17-27 : ill., fot.
  30. Ojam, H. Rektor Boris Tamme isikuarhiivist Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus // Ülikooli­raamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 114-125 : ill., fot.
  31. Ojam, H. Personal archive of the Rector Boris Tamm in the Tallinn University of Technology Library // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 125-126.
  32. Riives, H. (koost.) Publikatsioonid 1989 - 2004 : [bibliograafianimestik] // Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1989 - 2004. [Tallinn], 2005. lk. 57-111.
  33. Sogenbits, S., Jantson, S. Effect of digital libraries in scholarship : the use of online databases in 2003-2004 master theses // LIDA 2005 : Libraries in the Digital Age : May 30 - June 03, 2005, Dubrovnik and Mljet, Croatia. [Dubrovnik], [2005], p. 165.
  34. Sogenbits, S., Jantson, S. Scientific Information and Its Usage - Research Results Based on the Analysis of Master Theses Defended During 2003-2004 // INFORUM 2005 : 11th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 23-26 May 2005 [online]. Praha, Albertina icome Praha, 2005.
  35. Tibar, A. TTÜ õppejõudude ja teadurite infovajadused ja infootsikäitumine: esialgsed kokkuvõtted ankeetküsitlusest // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 69-82.
  36. Tibar, A. Information needs and information seeking behaviour of academic staff in Tallinn University of Technology : preliminary findings of the questionnaire survey // Ülikooliraamatukogu täna: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 2004. Tallinn, 2005, lk. 83-85.

  Artiklid ajalehtedes

  1. Kaasik, I. Kes oli Erika Nõva? // Mente et Manu (2005) 14. dets, lk. 6.
  2. Kaasik, I. Teerajajad : [Eesti tehnikahariduse edendajad Karl Ipsberg, Ferdinand Gustav Adoff, Hans Benjamin Einberg] // Mente et Manu (2005) 16. juuni lk. 4, 6 : fot.
  3. Mägi, K. Uued digiteenused TTÜ raamatukogus // Mente et Manu (2005) 16. nov, lk. 2. : fot.
  4. Nurmiste, T. "E-õpe versus administratiivsed takistused" raamatukogu vaatevinklist : [Tartus toimunud rahvusvahelisest e-õppe konverentsist] // Mente et Manu (2005) 5. mai, lk 4-5 : fot.
  5. Nurmiste, T. ISI andmebaaside tutvustus // Mente et Manu (2005) 2. nov, lk 3.
  6. Nurmiste, T. Kuidas kasutada ProQuest andmebaase : [firma ProQuest Information and Learning e-raamatute, -ajakirjade ning -dissertatsioonide sidusandme­baaside kasutamise seminarist 8. aprillil TTÜs : lühisõnum] // Mente et Manu (2005) 5. mai, lk. 7 : fot.
  7. Nurmiste, T. PapersInvited database : [TTÜ võrgus pidevalt uuendatav andme­baas teadustööde avaldamiseks : lühisõnum] // Mente et Manu (2005) 1. juuni, lk. 7.
  8. Ojam, H. Boris Tamme mälestusnäitus : [B. Tamme 75. sünniaastapäeva tähistamiseks. B.Tamme isikuarhiivist // Mente et Manu (2005) 16. juuni, lk. 2; fot.

  Bukletid

  1. Mägi, K. Skaneerimisteenus. [Tallinna]. 2005. 1 voldik (6 lk).
  2. Nurmiste, T. (koostaja) e-Raamatukogu : avatud 24 tundi ööpäevas. [Tallinn]. 2005. 1 voldik (8 lk).
  3. Nurmiste, T. (koostaja) Teemaotsing. [Tallinn]. 2005. 1 voldik (6 lk).
  4. Nurmiste, T. Rebasevoldik. [Tallinn]. 2005. 1 voldik (6 lk).
  5. Nurmiste, T. Järjehoidja. [Tallinn]. 2005. [Kordustrükk]

  Andmebaaside nimestikud, kirjeldused

  1. Märtmaa, K. Annual Reviews . 1 lk.
  2. Pihlakas, M. referx Engineering. 1 lk.
  3. Pihlakas, M. SciFinder Scholar. 1 lk.
  4. Soidla, M. Encyclopædia Britannica Online. 3 lk.
  5. Žukova, A. GeoRef. 1 lk.

   (põhjalikult uuendatud):
  6. Märtmaa, K. IEEE Xplore. 1 lk.
  7. Märtmaa, K. ScienceDirect. 1 lk.
  8. Nurmiste, T., Žukova, A. Compendex. 2 lk.
  9. Nurmiste, T., Žukova, A. EBSCOhost Web. 2 lk.
  10. Žukova, A. , Märtmaa, K. ProQuest Science Journals. 1 lk.

  Elektroonilised teavikud

  1. Järs, J. Kas Eesti teadusraamatukogude koondportaal on võimalik : teesid Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsil "Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja" III 20.10.2005 : slaidiesitus http://www.utlib.ee/ee/index.php?cat=rk&sisu=digi05.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]