TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2004.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

  1. Aguraijuja, R. The web environment developed by the Tallinn University of Technology Library: scientific information retrieval for postgraduates // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 30-31.
  2. Aguraijuja, R. TTÜ raamatukogu loodud veebikeskkond: erialainfo otsing magistrantidele // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teadus­konverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk 29-30.
  3. Ideon, M., Ideon, U. E-ajakirjade kasutamine Tallinna Tehnikaülikoolis // Ülikooli raamatu­kogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 15-16.
  4. Ideon, M., Ideon, U. The use of e-journals in Tallinn University of Technology // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 16-17.
  5. Järs, J. Advances in the field of university library // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 7-8.
  6. Järs, J. Cooperation Between Estonian Research Libraries: Integration And Resource Sharing Issues [Electronic resource] // Library management in changing environment : proceedings of the 25th Annual IATUL Conference : Krakow, Poland, May 30 - June 3, 2004. Cracow : The Library of Cracow University of Technology, 2004, [9] p. [CD-ROM]
  7. Järs, J. Kommentaariks : Andres Kollisti artiklile "Vastandite ühtsus ja võitlus. Ülikoolid ja teadusraamatukogud vajavad muudatusi" (Sirp, 5. november 2004, lk.3) // Raamatukogu, (2004) 6, lk. 6-7.
  8. Järs, J. Library // Tallinn University of Technology : annual report 2003. Tallinn, 2004, lk. 22.
  9. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikool : aasta 2003. Tallinn, 2004, lk 22.
  10. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2003. Tallinn, 2004, lk. 232-238.
  11. Järs, J. Współ praca estońskich bibliotek naukowych: kwestie integracji i wspól­nego korzystania z zasobów [Electronic resource] // EBIB, (2004) 61/10 [7] p.
  12. Järs, J. Ülikooli raamatukogu arengutest // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 5-7.
  13. Kaasik, I. Historical note // Tallinn University of Technology : annual report 2003. Tallinn, 2004, lk. 35-36.
  14. Kaasik, I. Paul Kogermani eluloo daatumid/Paul Kogerman ja tema aeg. Tallinn : Teaduste Akadeemia kirjastus, 2004, lk. 11-13.
  15. Kaasik, I. Publikatsioonide valiknimestik ; Valik kirjandust Paul Kogermani kohta // Paul Kogerman ja tema aeg. Tallinn : Teaduste Akadeemia kirjastus, 2004, lk. 205-215, 217-218.
  16. Kaasik, I. Rektor, haridus- ja riigitegelane // Paul Kogerman ja tema aeg. Tallinn : Teaduste Akadeemia kirjastus, 2004, lk. 69-96.
  17. Kaasik, I. TTÜ ajalooliste isikute tähtpäevi // Tallinna Tehnikaülikool : aasta 2003. Tallinn, 2004, lk. 35-36.
  18. Kahro, E., Vahtra, M. (koost.). Publikatsioonid // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2003. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2004, lk. 405-501.
  19. Kikas, K., Ideon, M., Järs, J. Sõna saavad direktorid : [Vastused ajakirja "Raamatukogu" küsimustele] // Raamatukogu (2004) 6, lk. 8-11 : fot.
  20. Kikas, K., Ideon, U. UDC-based database "Disciplines and reaserch projects in Tallinn University of Technology" // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 12-13.
  21. Kikas, K., Ideon, U. UDK-l baseeruv andmebas "Õppeained ja teadustööd Tallinna Tehnika­ülikoolis" // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn/, 2004, lk. 10-12.
  22. Koidla, G. Co-operation between the Tallinn University of Technology Library and libraries in Finland.// Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 37-38.
  23. Koidla, G. Koostööst TTÜ raamatukogu ja Soome raamatukogude vahel // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ette­kannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 35-37.
  24. Koidla, G. Teaduskonverents "Ülikooliraamatukogu täna" // Raamatukogu (2004) 6, lk. 12 :fot.
  25. Nurmiste, T. E - on edukuse mõõdupuu // Raamatukogu (2004) 2, lk. 6-8.
  26. Nurmiste, T. Information service in search of new possibilities // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 28.
  27. Nurmiste, T. Infoteenindus uute võimaluste otsingul // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 27-28.
  28. Nurmiste, T. Infoteenindus uute võimaluste otsingul // Raamatukogu (2004) 6, lk. 13-16.
  29. Ojam, H. Rektor Boris Tamme isikuarhiivist Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 32-33.
  30. Ojam, H. Personal archive of Rector Boris Tamm in the Tallinn University of Technology Library // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teadus­konverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 33-34.
  31. Sogenbits, S., Jantson, S. Aleksander Sibul 120 // Raamatukogu (2004) 6, lk. 37-39.
  32. Tibar, A. Information needs and information seeking behaviour of academic staff in Tallinn University of Technology : preliminary findings of the questionnaire survey // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 22-24.
  33. Tibar, A. Infovajadust ja infootsikäitumist mõjutavad tegurid // Eesti sotsiaalteaduste aastakonverents IV : 24.-25.november 2003 : ettekannete ja teeside kogumik. Tallinn : TPÜ kirjastus, 2004, lk. 76-78.
  34. Tibar, A. Tallinna Tehnikaülikooli õppejõudude ja teadurite infovajadused ja infootsi­käitumine: esialgsed kokkuvõtted ankeetküsitlusest // Ülikooli raamatukogu täna. Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 85. aastapäeva teaduskonverents. Ettekannete teesid. = University Library Today : dedicated to the 85th Anniversary of the Tallinn University of Technology Library : November 11, 2004 : abstracts. Tallinn, 2004, lk. 20-22.
  35. Vahtra, M. (koost.). TTÜ 85. aastapäeva puhul ilmunud väljaanded : [bibliograafianimestik] // 85 aastat Tallinna Tehnikaülikooli : [TTÜ 85. aastapäevaga seonduv materjal]. Tallinn, 2004, lk. 116-118. (Lisad)

   

  Artiklid ajalehtedes

  1. Järs, J. Tallinna Tehnikaülikooli digitaalraamatukogu projekti toetab Hansapank // Mente et Manu (2004) 03. nov., lk. 1.
  2. Kaasik, I. Ajalooline foto meenutab : [EV Valitsus 1939 - 1940, haridusminister prof. P. Kogerman] // Mente et Manu (2004) 03. nov., lk. 5 : fot.
  3. Kaasik, I. Kümnevõistleja Aleksander Klumberg : [TTÜ spordiinstruktor] // Mente et Manu (2004) 01. sept., lk. 8 : fot.
  4. Kaasik, I. Riiklik Katsekoda 2 x 80 : [Tallinna Tehnikumi katsekoja tegevuse algusest möödus 80 aastat] // Mente et Manu (2004) 27. apr., lk. 5 : fot.
  5. Kaasik, I. Tasub teada ja mäletada : [1941-1944 Läände põgenenud TTÜ professorid ja õppejõud] // Mente et Manu (2004) 14.sept., lk. 4.
  6. Koidla, G. Raamatukogu juubelikonverents // Mente et Manu (2004) 01. dets., lk. 2 : fot.
  7. Nurmiste, T. Raamatukogude referendid kevadel Helsingis suvekoolis : [TTÜ raamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu referendid 20. apr. 2004 õppepäeval Helsingi Tehnikaülikooli raamatukogus ja õppimiskeskuses Aleksandria} // Mente et Manu (2004) 13. mai, lk. 4 : fot.
  8. Nurmiste, T. Raamatukogutund // Mente et Manu (2004) 14. aprill, 27. aprill, lk. 3 : fot. 5.
  9. Nurmiste, T. Raamatukoguöö "Ära koba pimeduses" // Mente et Manu (2004) 15. dets., lk. 3 :fot.
  10. Tibar, A. Õppejõudude ja teadurite infovajadused vajavad täpsustamist : [raamatukogu poolt e-kirjana saadetud ankeetküsitlusele vastamise tähtaega pikendati} // Mente et Manu (2004) 13. mai, lk. 4.

   

  Andmebaaside nimestikud, kirjeldused, bukletid

  1. Jantson, S. (koost.). TTÜ Raamatukogu bibliograafiaosakond. TTÜ Raamatukogu, 2004, 1 murtud l. (6 lk.).
  2. Märtmaa, K. Inspec.
  3. Nurmiste, T. Emerald.
  4. Nurmiste, T. Raamatujärjehoidja: Tudeng, vaata, mis Sul käes on! (ESTERi lugejakirje + viivised).
  5. Nurmiste, T. Scopus.
  6. Nurmiste, T. (koost.). Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu : 2004/2005 (Rebase voldik : Raamatu­kogu tutvustus esmakursuslastele) // Tallinn : TTÜ Raamatukogu, 2004, 1 murtud l. (6 lk.).
  7. Nurmiste, T. Tenttu.
  8. Pihlakas, M. Knovel.
  9. Pihlakas, M. SciFinder.
  10. Ringo, S. (koost.). Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu : Eesti tehnikakeskraamatukogu. Üldkasutatav teadusraamatukogu. TTÜ Raamatukogu, 2004, 1 murtud l. (6 lk.).
  11. Soidla, M. Ulrich’s periodicals Directory.
  12. Šeina, L. Cambridge Scientific Abstracts.
  13. Žukova, A. (Vellesaar, M., Nurmiste, T.). ebrary.
  14. Žukova, A. (Vellesaar, M., Nurmiste, T.). Web of Science.
  15. Võrk, M. Source OECD Online Library.
  16. Võrk, M. World Bank Online.
  17. Võrk, M. Zentralblatt MATH.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]