TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2003.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

  1. Järs, J. (koost.) Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2001. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2003, lk. 205-211.
  2. Järs, J. (koost.) Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2002. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2003, lk. 168-172.
  3. Järs, J. Rahvaraamatukogude uue põlvkonna infosüsteem // Infotehnoloogia avalikus halduses : aastaraamat 2003. Tallinn : Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, 2003, lk. 46-49.
  4. Kahro, E., Vahtra, M. (koost.) Publikatsioonid : (bibliograafianimestik) // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2001. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2003, lk. 362-460.
  5. Kahro, E., Vahtra, M. (koost.) Publikatsioonid : (bibliograafianimestik) // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2002. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2003, lk. 347-452.
  6. Kaasik, I. TTÜ ajalooliste isikute tähtpäevi // Tallinna Tehnikaülikool : aasta 2002. // [Tallinn] : TTÜ avalike suhete osakond, 2003, lk. 33-35.
  7. Kikas, K. Kapi tänava ülikoolis : (mälestusi H. Johanist) // Raamatukogu (2003) 1, lk. 30-31.
  8. Koidla, G. Mida tähendab teile erialaajakiri "Raamatukogu"? : [vastavad G. Koidla jt.] // Raamatukogu (2003) 4, lk. 22.
  9. Tibar, A. Tampere Tehnikaülikooli raamatukogu infostrateegiad // Raamatukogu, (2003) 4, lk. 18.

   

  Artiklid ajalehtedes

  1. Järs, J. Raamatukogu läheb üle elektroonilisele laenutussüsteemile // Mente et Manu (2003) 5. sept., lk. 3.
  2. Kaasik, I. Eesti film 90 : [ehitusinsenerist ja TTÜ õppejõust Harald Viikmanist // Mente et Manu (2003) 14. jaan., lk. 6.
  3. Kaasik, I. Robert Johannes Livländer 100 : TTÜ rektor 1941-1944 // Mente et Manu (2003) 4. veebr., lk. 3.
  4. Kaasik, I. (koost.) Rektor Andres Keevallik 60 : [biograafia] // Mente et Manu (2003) 25. veebr., lk. 2.
  5. Nurmiste, T. Kas WebCT-l on alternatiive? : [alates 2000/2001 õa.-st viib TTÜ Raamatu­kogu kaugkoolituse bibliograafia kursuse läbi virtuaalses õpikeskkonnas] // Mente et Manu (2003) 14. jaan., lk. 4 : fot.
  6. Nurmiste, T. Raamatukogu Käärikul : [2.-3. juunini toimus TÜ ja TTÜ referentide suvekool] // Mente et Manu (2003) 11. juuni, lk. 2 : fot.

   

  Andmebaaside nimestikud, kirjeldused, bukletid

  1. Märtmaa, K. Inspec. ACM Digital Library.
  2. Nurmiste, T. Oxford Reference Online.
  3. Nurmiste, T. Kuidas leida üliõpilastöid?
  4. Nurmiste, T. Kuidas leida raamatut põhikorruse avariiuleilt?
  5. Nurmiste, T. Teavikute asukohad elektronkataloogis ESTER.
  6. Pihlakas, M. SciFinder Scholar.
  7. Soidla, M. Kuidas leida raamatut rõdu avariiuleilt.
  8. Šeina, L. Blackwell Synergy.
  9. Šeina, L. Kluwer Online Journals.
  10. Žukova, A., Nurmiste, T., Applied Science &Technology Plus on ProQuest kasutusjuhend.
  11. Võrk, M. APS e-ajakirjad.
  12. Võrk, M. MathSciNet.
  13. Võrk, M. JSTOR.

   

  Elektroonilised publikatsioonid

  1. Nurmiste, T. "e-" on edukuse möödupuu [Elektrooniline teavik]
   http: www.utlib.ee 2003
  2. Tibar, A. TTÜ Raamatukogu teenused ja turundus [Elektrooniline teavik]
   http: www.nlib.ee strukt rmtk sem03 12_A_Tibar%20PedasePDF 2003

   

  Käsikirjad

  1. Järs, J. About research & development activities of Tallinn Technical University Library in the field of Information technology : Meeting of the directors of European TU libraries Espoo, February 7th, 2003. 3 p.
  2. Koidla, G. Tallinn Technical University and Tallinn Technical University Library services : Presentatsioon Turu Ülikooli raamatukogus 22.05.2003. 10 lk.
  3. Koidla, G. Infoteenused ja kasutajakoolitus Turu Ülikooli Raamatukogus : Ettekanne TÜR-i ja TTÜR-i referentide Suvekoolis Käärikul 02.-03.06.2003. 8 lk.
  4. Tibar, A. Infovajadust ja infootsikäitumist mõjutavad tegurid : Ettekande lühikokkuvõte Eesti sotsiaalteaduste IV aastakonverentsil 21.-22.11.2003. 2 lk.
  5. Tibar, A. Retsensioon Ene Loddese magistritööle "Raamatukogud infoühiskonna informat­sioonilises infrastruktuuris". 2 lk

   


esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]