TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2002.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

 1. Ermel, M., Kiipus, M., Kikas, K. jt. Teadusraamatukogud // Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991-2001 : artiklite kogumik = Libraries and librarianship in newly independent Estonia ; collection of articles. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002, lk. 22-39, summary: Research library p 223-224.
 2. Ideon, M. Millest mõtled, raamatukoguhoidja? : [küsimusele vastab] Meelis Ideon // Raamatukogu (2002) 5, lk. 20.
 3. Järs, J. Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikool aastal 2001. [Tallinn] : TTÜ avalike suhete osakond, 2002, lk. 20.
 4. Järs, J. Rahvaraamatukogude infosüsteem aastatuhande vahetusel // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2001. Tallinn, 2002, lk. 40-45.
  Summary: Public libraries information system at the Turn of Millennium, p. 144–146.
 5. Järs, J. Rahvaraamatukogude infosüsteemi loomisest // Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991–2001 : artiklite kogumik = Libraries and librarianship in newly independent Estonia : collection of articles. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002, lk. 82–86.
  Summary: The creation of information software for public libraries, p. 228-229.
 6. Kaasik, I. Tehnikaülikooli ajalooliste isikute tähtpäevi // Tallinna Tehnikaülikool aastal 2001. [Tallinn] : TTÜ avalike suhete osakond, 2002, lk. 35-37.
 7. Koidla, G. Information literacy and the university library // Trükiväljaandest digitaalseni. Tartu Ülikooli Raamatukogu 200 : ettekanded = from printed book to digital. Tartu University Library 200 : proceedings. Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2002, p. 148-160
 8. Koidla, G., Metsar, S., Nuut, A. Põhja- ja Baltimaade raamatukoguhoidjate 3. nõupidamine “Raamatukogud teadmistekeskses ühiskonnas” // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2001. Tallinn, 2002, lk.13-26.
 9. Tibar, A. Critical success factors and information needs in Estonian industry [Electronic resource] // Information research. 7 (2002) 4, [20] p. - URL http://InformationR.net/ir/7–4/paper138.html (9.07.2002)
 10. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infovajaduste uurimine kriitilistest eduteguritest lähtuvalt // Usaldus. Vastutus. Sidusus : Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents, 22.-23. novembril 2002 Tallinnas. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2002, lk. 122-125.

 

  Artiklid ajalehtedes

 1. Kaasik, I. Ferdinand Petersen - 115 // Mente et Manu (2002) 19. veebr., lk. 1 : portr., fot.
 2. Kaasik, I. (koost.). J. V. Veerus - 115 // Mente et Manu (2002) 8. okt., lk. 4 : portr.
 3. Kaasik, I. [II Eesti Inseneripäev : 13.-14. mail 1939. a. teatris “Estonia” : avakõne pidas Ottomar Maddison : foto lühisõnumiga] // Mente et Manu (2002) 28. mai, lk. 4 : fot.
 4. Kaasik, I. Ühe pildi lugu : [EV Riigikogu esimehe Jaan Tõnissoni visiidist Tallinna Tehnikumi : foto lühisõnumiga] // Mente et Manu (2002) 18. juuni, lk. 5 : fot., ill.
 5. Nurmiste, T. ISI Web of Knowledge // Mente et Manu (2002) 19. nov., lk. 3 - 4.
 6. Nurmiste, T. Raamatu tee TTÜ raamatukogus : [31. okt. toimunud õppekäigust TTÜ õppejõududele ja teaduritele] // Mente et Manu (2002) 5. nov., lk. 2 : fot.
 7. Nurmiste, T. Raamatute tellimine - õppejõu ja raamatukogu ühine mure //Mente et Manu (2002) 9. apr., lk. 4.
 8. Nurmiste, T. TTÜ raamatukogu 30 aastat Mustamäel // Mente et Manu (2002) 23. apr., lk. 2 - 3 : fot.

 

  Andmebaaside nimestikud, kirjeldused, bukletid

 1. Märtmaa, K. IEEEXplore.
 2. Nurmiste, T. American Physical Society e- ajakirjad.
 3. Nurmiste, T. Blackwell Synergy. Nurmiste, T. Cambridge University Press e-ajakirjad.
 4. Nurmiste, T. EBSCOhost EJS. Nurmiste, T. ISI Web of Knowledge.
 5. Nurmiste, T. Nature.
 6. Nurmiste, T. Online andmebaasid TTÜR-is.
 7. Nurmiste, T. Online andmebaaside paroolid.
 8. Nurmiste, T. Oxford Reference Online.
 9. Nurmiste, T. ProQuest andmebaasid. ProQuest Digital Dissertations.
 10. Nurmiste, T. Trialid TTÜR-is.
 11. Ringo, S. (koost.). Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu : Eesti üldkasutatav tehnikakeskraamatukogu. [Tallinn]. c2002. 1 murtud l. (6 lk.)
 12. Võrk, M. IOP Electronic Journals.
 13. Võrk, M. Majandusraamatu näitus.
 14. Võrk, M. MathSciNet.

 

  Elektroonilised publikatsionid

 1. Kaasik, I. (koost.). TTÜ õppejõud - akadeemikud. [Koost. 14.05.2001] // http://www.ttu.ee/yldinfo/varia/akadeemikud.html
 2. Kaasik, I. (koost.). Rektorid: [TTÜ rektorid 1918 - 2002].// [WWW] http://www.ttu.ee/yldinfo/varia/rektorid.html
 3. Nurmiste, T. Ainespetsialistid (referendid) TTÜ raamatukogus // [WWW] http://www.elnet.ee/k2002/k2 002_n urmiste.htm (19.12.02)
 4. Märtmaa, K. Veebipõhine otsing Eesti raamatukogude elektronkataloogist ESTER (pdf) [WWW] http://www/abiinfo/otsijuhend.html (19.12.02)
 5. [E-Library] // http://www.ip.ttu.ee/services/library.htm

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]