TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2001.a. ilmunud artiklid

  Artiklid ajakirjades ja kogumikes

 1. Ideon, M. 1997. aastal saabunud võõrkeelne raamat ja selle kasutamine Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 156-174.
 2. Järs, J. Infotehnoloogia kooliraamatukogus // Kooliraamatukoguhoidja käsiraamat : kooliraamatukoguteemaliste artiklite kogumik. Tallinn, 2001, lk. 48-53.
 3. Järs, J. Kas peate raamatukoguaastat 2001 õnnestunuks? : [küsimustele vastab TTÜ raamatukogu direktor Jüri Järs] // Raamatukogu (2001) 6, lk. 18 : portr.
 4. Järs, J. Muutuv Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 19-33
 5. Järs, J. (koost.). Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2000. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2001, lk. 157-162.
 6. Järs, J., Ütt, M. TTÜ Raamatukogu infotehnoloogia: eile, täna, homme // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 41-51.
 7. Kaasik, I. Tehnikaülikooli ajalooliste isikute tähtpäevi //Tallinna Tehnikaülikool aastal 2000. [Tallinn], : TTÜ avalike suhete osakond, 2001, lk. 39-40.
 8. Kahro, E., Vahtra, M. (koost.). Publikatsioonid : [bibliograafianimestik] // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2000. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2001, lk. 297-395.
 9. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude teavikute komplekteerimise finantseerimisprintsiibid // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 143-155.
 10. Koidla, G. Kaugkoolitusprojekt DEDICATE infotöötaja koolituseks // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 78-87.
 11. Koidla, G. "Raamatukogud teadmistekeskses ühiskonnas". Sektsiooni "Kasutajakeskne raamatukogu : uut tüüpi raamatukogu- ja infoteenused" [tegevusest : ülevaade] // Raamatukogu (2001) 6, lk. 30-31.
 12. Koidla, G. User training in the new information environment : the approach of the TTU Library // Libraries in knowledge-based society : proceedings of the 3rd Nordic-Baltic Library Meeting : October 25-26, 2001, Tallinn, Estonia. Tallinn : Estonian Librarians Association, 2001, p 137-142.
 13. Kuuspere, V., Tibar, A. TTÜ raamatukogu lugejate hinnanguis // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 88-104.
 14. Nurmiste, T. Lugejakoolitus võrgust // Raamatukogu (2001) 2, lk. 11-13 : portr. Summary: The Net-based user training lk. 42.
 15. Nurmiste, T. Uued meediad infoteeninduses // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 52-68.
 16. Riives, H. Jooksvast kollektiivbibliograafiast // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 185-197.
 17. Ringo, S. (koost.). TTÜ Raamatukogu - Eesti üldkasutatav tehnikakeskraamatukogu // Teatmik sisseastujale : bakalaureuse- ja diplomiõpe. [Tallinn], 2001, lk. 89-91.
 18. Tibar, A. Information for the industry : the study of needs and provision // Libraries in knowledge-based society : proceedings of the 3rd Nordic-Baltic Library Meeting : October 25-26, 2001, Tallinn, Estonia. Tallinn : Estonian Librarians Association, 2001, p 147-151.
 19. Tibar, A. Information needs and uses in industry: the implications for information services // The New Review of Information Behaviour Research. Vol.1, 2000, p 185-200.
 20. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infokäitumine // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 105-120.
 21. Uustal, E. Lugejateeninduse probleeme õpikute osakonnas // Muutuv ülikooliraamatukogu: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2000. lk. 175-184.


 22. Artiklid ajalehtedes

 23. Baumann, R. Bluusipäike lõi südamed särama : [Augustibluusi festival Haapsalus] // Eesti Päevaleht (2001) 13. aug., lk. 13 : fot.
 24. Baumann, R. Jazzkaar kaunistas Eestimaad // Maaleht (2001) 3. mai, lk. 18-19.
 25. Järs, J. IT ja ID Eesti raamatukogudes // IDEE : ID-Balti AS infoleht (2001) 1, lk. 8.
 26. Järs, J. Kogudest, teenustest, kvaliteedist, ressurssidest // Mente et Manu (2001) 13. märts, lk. 3.
 27. Järs, J. Töökeskkond raamatukogus muutub elektroonilisemaks : [lugemissaalis juures kaheksa uut arvutitöökohta, 31. okt. toimuvast infotunnist "Tule raamatukokku - teadmine on jõud"] // Mente et Manu (2001) 23. okt., lk. 3.
 28. Kaasik, I. [Arhitekt Elmar Lohk : 100 aastat sünnist] // Mente et Manu (2001) 5. juuni, lk. 4 : fot., portr.
 29. Kaasik, I. [Paul Kogermann : 110 aastat sünnist] // Mente et Manu (2001) 4. dets., lk. 4 : fot.
 30. Kaasik, I. [Artur Perna 120 sünniaastapäevaks ja Ernst Ederbergi 110 sünniaastapäevaks : foto lühisõnumiga] // Mente et Manu (2001) 22. mai, lk. 4.
 31. Kaasik, I. Lisa eelmises Teatajas avaldatud Ilmar Öpiku mälestustele : [TTÜ endiste õppejõudude elukäikude selgitamisest ja Andres Öpiku elulooandmete täpsustamisest : vastukaja Aksel Mägi artiklile] // Teataja (Rootsi ajaleht) (2001) 17. veebr., lk. 7.
 32. Kaasik, I. Mälestame repressioonide ohvreid : [16 TTÜ õppejõudu arreteeriti või küüditati 1941.a. : loetelu] // Mente et Manu (2001) 12. juuni, lk. 4 : fot.
 33. Kaasik, I. Riiklik teenetemärk - riigi tänuavaldus oma kodanikule : [riiklike teenetemärkidega autasustatud TTÜga seotud isikud : loetelu] // Mente et Manu (2001) 20. veebr., lk. 1.
 34. Kaasik, I. [Tehnikateadlane Eduard Johannes Avik : 110 aastat sünnist] // Mente et Manu (2001) 2. okt., lk. 4 : fot., portr.
 35. Lelumees, V. [Nõmme parkmetsa risustamisest vastlapäeva aegu] // Mente et Manu (2001) 13. märts, lk. 4.
 36. Nurmiste, T. Raamatukogu veeb: Kas olete juba märganud, et raamatukogu on Teist vaid ühe klõpsu kaugusel? // Mente et Manu (2001) 4. dets., lk. 3.
 37. Žukova, A. Õhku raamatukogus jätkub ... // Mente et Manu (2001) 13. märts, lk. 3.


 38. Andmebaaside nimestikud, kirjeldused, bukletid

 39. Märtmaa, K.. ScienceDirect. Kasutusjuhend.
 40. Nurmiste, T. EBSCO Online. Tutvustus.
 41. Nurmiste, T. Springer LINK. Tutvustus.
 42. Nurmiste, T. CURRENT CONTENTS CONNECT. Tutvustus.
 43. Nurmiste, T. Online Computer Library Center (OCLC). Tutvustus.
 44. Nurmiste, T. Elektroonilised ajakirjad kirjastuselt Elsevier: ScienceDirect. Tutvustus.
 45. Võrk, M. EBSCOhost Web. Kasutusjuhend.
 46. Võrk, M. Institute for Scientific Information (ISI) andmebaasid. Tutvustus.
 47. Žukova, A., Šeina, L. Applied Science & Technology Plus. Kasutusjuhend.
 48. Nurmiste, T. ANDMEBAASID DATABASES 2001. Voldik.
 49. Nurmiste, T. Infoteenindus 2001. Voldik.
 50. Nurmiste, T. Teavikute veebipõhine otsing elektronkataloogist. Juhend. 5 lk.


 51. Elektroonilised publikatsioonid

 52. Järs, J. Triaxial Strategy for the next Triennium" 28.05-01.06 Hollandis Delfti Tehnoloogiaülikoolis toimuval IATUL'i 22. aastakonverentsil "Stratum Continuum of Information". - http://www.lib.ttu.ee/dbs/show.asp?fn=iatul001


 53. Käsikirjad

 54. Kikas, K. TTÜ Raamatukogu taasiseseisvunud Eestis (1991-2000). 6 lk. Käsikiri
 55. Kikas, K. Mis maksab teadusraamatukogude väljaarendamine TTÜs. 3 lk. Käsikiri
 56. Tibar, A. Information needs and information-seeking behaviour of scientists and engineers. Ettekande tekst NORDIS-NETi workshop’il "Selecting theoretical framework for doctoral research projects" Vilniuse Ülikoolis, 22.-24. november. 7 lk. Käsikiri.
 57. Tibar, A. Meeting the information needs of Estonian scientists and specialists. 3 lk. Ettekande tekst Tampere ülikoolis 10.05.2001. Käsikiri
 58. Tibar, A. Retsensioon Anu Nuudi magistritööle "Raamatukogutöö tulemuslikkuse mõõtmine ja tegevuse hindamine. Rakendusi Eesti teadusraamatukogudes 1995-2002". 2 lk. Käsikiri.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]