TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogu töötajate 2000.a. ilmunud artiklid

(UTF-8 kodeering)

Artiklid ajakirjades ja kogumikes

 1. Järs, J. Raamatukogu infoühiskonna künnisel : ettekanne 31. märtsil TTÜ raamatukogus // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1999. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2000. lk. 195-199.
 2. Järs, J. (koost.). Raamatukogu // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1999. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2000. lk. 136-141.
 3. Kabi, S. Elfriede Lenderi Gümnaasiumi loomine, areng ja hukk // Elfriede Lenderi Gümnaasium. [Tallinn] : Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu, [2000]. lk. 11-60 : ill.
 4. Kabi, S. Neljanda klassi õpilase koolipäev 1936. aastal // Elfriede Lenderi Gümnaasium. [Tallinn] : Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu, [2000]. lk. 123-126.
 5. Kahro, E., Riives, H., Vahtra, M. (koost.). Publikatsioonid : [bibliograafianimestik] // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1999. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2000. lk. 303-406.
 6. Koidla, G. Information user training at Tallinn Technical University Library // Library as Information Gateway to the New Millennium : proceedings of the 6th Congress of Baltic Librarians : October 5-6, 2000, Vilnius, Lithuania = Библиотека - информационные ворота нового тысячилетия : доклады 6-го Конгресса библиотекарей Балтийских стран : 5-6 октября, 2000, Вильнюс, Литва. Vilnius : Lithuanian Librarians' Association, 2000. p. 223-226.
 7. Ringo, S. TTÜ Raamatukogu - Eesti üldkasutatav tehnikakeskraamatukogu // Teatmik sisseastujale : bakalaureuse- ja diplomiõpe, Tallinn, 2000, lk 84-86.
 8. Tibar, A. Muutuv ülikooliraamatukogu : [TTÜ Raamatukogu 80. aastapäeva teadus-konverents] // Raamatukogu (2000) 1, lk. 33-34.
 9. Tibar, A. Tööstusspetsialstide infovajadused // Raamatukogu (2000) 4, lk. 11-13.
 10. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infootsikäitumine // Raamatukogu (2000) 5, lk. 10-12.
 11. Tibar, A. [International Conference ISIC 2000] // Raamatukogu (2000) 5, lk. 40.
 12. Жукова А. Опыт использования баз данных в режиме онлайн и на CD-ROM в библиотеке Таллиннского технического университета // Library as Information Gateway to the New Millennium : proceedings of the 6th Congress of Baltic Librarians : October 5-6, 2000, Vilnius, Lithuania = Библиотека - информационные ворота нового тысячилетия : доклады 6-го Конгресса библиотекарей Балтийских стран : 5-6 октября, 2000, Вильнюс, Литва. Vilnius : Lithuanian Librarians' Association, 2000. p. 53-57 : ill.


 13. Artiklid ajalehtedes

 14. Baumann, R. Mida on meie kodanikel veel kaitsta? // Postimees (2000) 23. aug., lk. 16
 15. Järs, J. Raamatud tolmu alt välja : [teaduslikud keskraamatukogud kui ressursiraamatukogud] // Mente et Manu (2000) 17. okt., lk. 2.
 16. Kaasik, I. Noppeid TTÜ ajaraamatust // Tehnikaülikool (2000) 14. veebr., lk. 6.
 17. Kaasik, I. TTÜ ajalooliste isikute tähtpäevi : [Ferdinand Adoff] // Tehnikaülikool (2000) 22. mai, lk. 8 : fot.
 18. Kaasik, I. Mälestuseks : [Erika Nõva; Ferdinand Adoff; Karl Papello; Jaan Kopvillem] // Eesti Päevaleht (2000) 5. apr. ; 24. mai ; 4. juuli, lk. 7 ; 12. juuli.
 19. Ruljand, M. Kuidas Teile meeldib vastremonditud fuajee? : [vastab raamatukogu kunstnik Maie Ruljand] // Mente et Manu (2000) 18. sept., lk. 8.
 20. Šeina, Liidia. Õigesti projekteeritud põrandaküte säästab ruumi ja energiat // Äripäev : Ehitus (2000) 30. aug., lk. 9.


 21. Andmebaaside nimestikud, kirjeldused, bukletid (AM)

 22. Märtmaa, K. Computer Select. Buklet.
 23. Nurmiste, T. ERIC. Buklet.
 24. Märtmaa, K. IEL Online. Buklet.
 25. Märtmaa, K. Inspec ProQuest Direct. Buklet.
 26. Nurmiste, T. ASME Journals Online
 27. Nurmiste, T. Emerald Library elektroonilised ajakirjad, MCB University Press
 28. Nurmiste, T. IDEAL - International Digital Electronic Access Library
 29. Nurmiste, T. Infoteenused ettevõtetele: teemaotsing ja valikteadistus. Buklet. 4 lk.
 30. Nurmiste, T. Teavikute veebipõhine otsing elektronkataloogist : juhend. 5 lk.
 31. Nurmiste, T. ScienceDirect. Buklet.
 32. Nurmiste, T. SIRS Knowledge Source. Buklet.


 33. Elektroonilised publikatsioonid

 34. Kikas, K. Midagi on väga viltu. Kommentaar Eesti Päevalehes 27.09.00 ilmunud Jüri Alliku artiklile " Ühest akadeemilisest raamatukogust piisab". - http://www.epl.ee/artikkelp.php3?c=1&primary id=91292
 35. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude komplekteerimise probleemid. Lahemaa suveseminari "Teadusraamatukogud ja milleenium" ettekande kokkuvõte. 2 lk. - http://www.nlib.ee/strukt/rmtk/lahem00.html


 36. Käsikirjad

 37. Kikas, K. Raamatukogu uue hoone pinna vajadus. 4 lk.
 38. Kikas, K. Ülikooli raamatukogusüsteem (tsentraliseeritud või detsentraliseeritud).10 lk. + 2 joon.
 39. Kikas. K. Ülikooli raamatukogu süsteem (tsentraliseeritud või detsentraliseeritud). Seletuskiri TTÜ Raamatukogu nõukogu 30.11.00 otsuse projektile. 4 lk. + 2 joon.
 40. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude komplekteerimise probleemid. Lahemaa suveseminari "Teadusraamatukogud ja millennium" ettekanne. 7 lk.
 41. Koidla, G. Raamatukoguhoidja roll infotarbija koolitajana. - Seminari "Raamatukoguhoidja roll uues õpikeskkonnas" ettekanne 29.03.2000, TPÜ. 16 lk.
 42. Tibar, A. Tööstusspetsialistide infovajadused ja nende rahuldamine TTÜ Raamatukogus: magistritöö. Tallinn, 2000. 71, [7] lk.
 43. Tibar, A. Information needs of specialists in industry and information services for industry in Tallinn Technical Univesrsity Library: summary of master's thesis. Tallinn, 2000. 15 p.
 44. Tibar, A. Information needs and uses in industry: the implications for information services. - The Third International Conference on Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, 16.-18.08.2000, Rootsi, Göteborg. Ettekande tekst. 13 lk.
 45. Tibar, A. Information provision for the industry and the role of library in the network.- Workshop on information studies research methodology, 02.- 05.11.2000, Taani, Kopenhaagen. Ettekande kokkuvõte. 3 lk.

esileht

TTÜR väljaanded

raamatukogu töötajate:
väljaanded
1990-2008

ettekanded
1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
artiklid
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]