TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Konrad Kikas

CURRICULUM VITAE

Nimi: Konrad Kikas
Töökoht, amet: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu teadus- ja arendustalituse juhataja
Sünniaeg: 08.02.1928
Haridus: Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli raamatukogunduse ja bibliograafia erialal
Teenistuskäik: Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu teadus- ja arendusosakonna juhataja (1995- ); Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu direktor (1961-1994); Tallinna Kontrollmõõduriistade Katsetehas, tehnilise informatsiooni vaneminsener (1960-1961); Tallinna Polütehnilise Instituudi Raamatukogu komplekteerimisosakonna juhataja (1954-1960)
Teaduskraad: Magister artiumi kraad infoteaduse alal
Tunnustused: Teenelise kultuuritegelase aunimetus (1975)
Teadusorganisatsiooniline ja administratiivne tegevus: Organiseerinud Eesti teadlaste ja spetsialistide infovajaduse ja Eesti teadusraamatukogude koostise ja kasutamise uuringuid 1970ndail ja 80ndail aastail
Teadusvaldkonnad, milles kvalifitseerub: teadlaste ja spetsialistide infovajadused; teadusraamatukogude koostis ja kasutamine

VIIMASTE AASTATE PUBLIKATSIOONID

 1. Kikas, K. Eesti spetsialistide infovajadused ja teadusraamatukogude koostis (1967-1996) : magistritöö. Tallinn, 1997. 300 l.: ill.
 2. Kikas, K. Information needs of Estonian specialists and collection composition of research libraries (1967-1996) : summary of master's thesis. Tallinn, 1997. 42 l.: ill.
 3. Kikas, K. Information needs of Estonian specialists and collection composition of research libraries (1967-1996). Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 1997. 59 lk.: ill.
 4. Kikas, K. Kvaliteet kvantiteedi asemele : kogude hindamise meetodeist ja praktikast // Raamatukogu (1997) 6, lk. 17-20.
 5. Kikas, K. Collection management in resource sparing development of Estonia // Resources management : proceedings of the 16th Biennial IATUL Conference, Enschede, The Netherlands, June 5-9, 1995. [Enschede], 1996, p. 263-274.
 6. Kikas, K. jt. Teaduslike keskraamatukogude ressursside ühiskasutuse programm // Raamatukogude arengukava aastani 2005. Tallinn, 1996, lk. 12-14.
 7. Kikas, K. Teaduslikud keskraamatukogud mujal ja meil // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1995. Tallinn : TTÜ Kirjastus, 1996, lk. 7-22.
 8. Kikas, K. 75 aastat Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 1994. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1995, lk. 14-25.
 9. Kikas, K. Insener ja rahvusliku ressursiraamatukogu idee // Insenerikultuur Eestis. 2. Tallinn : TTÜ, 1995, lk. 67-74.
 10. Kikas, K. Research library network and collection management in Estonia // The integration of European technological libraries : proceedings of the conference, Tallinn, Estonia, September 6-7, 1994. Tallinn, 1995, p. 31-41.
 11. Kikas, K. Teadusraamatukogude võrk ja nende fondide komplekteerimine Eestis : ettekanne konverentsil "The Integration of European Technological Libraries" (6.-7. sept. 1994, Tallinn) // Raamatukogu (1994) 6, lk. 12-15.
 12. Kikas, K. Eesti teadusraamatukogud vajavad Conspectust // Raamatukogu (1998) 2, lk. 4-7 : ill.
 13. Kikas, K. Teaduslike keskraamatukogude teavikute komplekteerimise finant-seerimisprintsiibid // Muutuv ülikooliraamatukogu : Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 80. aastapäeva teaduskonverents 11. novembril 1999 : ettekannete teesid. Tallinn, 1999. l l.
 14. Kikas, K. Teadusraamatukogude komplekteerimise rahastamispõhimõtted // Raamatukogu (1999) 6, lk. 11-15.
 15. Kikas, K. Verba volant, scripta manent : viis aastakümmet raamatukogunduse ja infoteaduse radadel. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2008. 366 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu töid. A 5)


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]