TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatute tellimine

 
Raamatu andmed
Raamatu autor:
Raamatu pealkiri:
Kirjastus: Ilmumisaasta:
ISBN/ISSN: Eksemplaride arv:
Hind: Üliõpilaste arv aines:
Otstarve: põhiõpik täiendõpik teadustöö muu:
Tellija andmed
Nimi:
Õppetool:
Kontakttelefon:
E-post:
Märkused:
NB!
Suuremate tellimuste puhul (alates viis eksemplari nimetusest või alates viis nimetust ühest õppetoolist) on nõutav instituudi direktori kinnitus. Mitme nimetusega tellimised palume esitada tabeli kujul, vt. näidet PDF formaadis. Tellimisnimestikud (arvutitrükis) palume tuua infoosakonda oma ainespetsialistile.


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]