TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Akadeemia tee 1, R-220
Postiaadress: Akadeemia tee 1
12618 Tallinn
telefon: 620 3559
e-post: ill@lib.ttu.ee


• RVL TTÜ raamatukogu kasutajatele
• RVL raamatukogudele
• Tellimisvorm lugejatele ja raamatukogudele

RVL TTÜ raamatukogu kasutajatele

RVL võimaldab lugejatel tellida meie raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest Eesti (v.a. Tallinna) ja välismaa raamatukogudest.

Enne tellimuse esitamist palume kontrollida:
teaviku leidumust e-kataloogis ESTER
ajakirjade leidumust TTÜ raamatukogus elektroonilisel kujul e-ajakirjade andmebaasis A to Z
Saab tellida:
raamatuid
ajakirjaartiklite koopiaid
Ei saa tellida:
ajakirju
teatmeteoseid
sõnastikke
ilukirjandust
bakalaureuse-,magistri-, doktoritöid jm käsikirja õigustes olevaid materjale.
Tellimus esitatakse:
elektroonilise tellimisvormiga
raamatukogu 2. k. teenindusletis (Akadeemia tee 1)
venekeelsed tellimused palume kirjutada ladina tähtedega
Tellimuse täitmise tähtajad:
Eestist kuni nädal
Euroopast 2–3 nädalat
Venemaalt 2–4 kuud
Inglismaalt (British Library-st) ja USA-st meie raamatukogu teavikuid ei telli.
Teaviku saabumist Teile sobivaks ajaks me kahjuks garanteerida ei saa.
Tellimust tühistada ei saa.
Teaviku kasutamistähtaja (tavaliselt 2–4 nädalat) ja -tingimused määrab saatjaraamatukogu. Tähtaega ei pikendata.
Kui saatjaraamatukogu lubab oma teavikut kasutada ainult lugemissaalis, siis meie raamatukogu seda koju ei laenuta. Ajakirjaartiklite koopiad jäävad lugejale.
Teaviku saabumisest teatatakse e-posti või telefoni teel.
Raamatu vormistamine lugemissaalis kasutamiseks toimub 2. k. laenutusletis.

Hinnad ja tasumine:

Teavikute laenamine välismaa raamatukogudest on tasuline teenus. Tasuda võib arvega või sularahas.
Eesti-sisene RVL-i teenus on tasuta.

Alus: TTÜ rektori käskkiri nr 223 21.detsember 2006 "TTÜ tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine".

RVL raamatukogudele

Kõigil Eesti (v.a. Tallinna) ja välismaa raamatukogudel on võimalus tellida teavikuid meie kogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) kaudu, kasutades selleks elektroonilist tellimisvormi, e-posti või isekopeeruvat laenusedelit.
Venekeelsed tellimused palume kirjutada ladina tähtedega.

Laenutame:
raamatuid
vanemate aastakäikude ajakirju
artiklite koopiaid.

Originaalid saadame välja meie raamatukogu kulul, tagastamine toimub saaja kulul. Artiklikoopiad on tasuta.

Ajakirjaartiklitest saab tellida elektroonilisi (pdf) koopiaid.

Kui raamat on välja laenutatud, paneme teie tellimuse järjekorda.

Ei laenuta:
ajalehti ja teisi suureformaadilisi väljaandeid
käsikirju jt käsikirja õigustes materjale (näit. bakalaureusetööd)
arhiivkogu materjale (kohaviit algab SA- ...)
teatmekogu ainueksemplare
sageli kasutatavate raamatute ainueksemplare.

Teavikute kasutusaeg on:
raamatutel – 1 kuu,
põhikogu õpikutel – 2 nädalat,
ajakirjadel – 2 nädalat.
Võimaluse korral saab kasutusaega pikendada.
Enne tellimuse esitamist palume kontrollida teaviku leidumust TTÜ raamatukogus e-kataloogist ESTER ja märkida tellimusele teaviku kohaviit.   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]