TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Infoosakond

Akadeemia tee 1, R-221, tel 620 3554


INFOOSAKONNA PÕHIÜLESANDED:
  • ülikooli infonõudluse uurimine
  • infoteenuste osutamine TTÜ ja ülikoolivälistele lugejatele;
  • teadus-, õppe- ja teatmekirjanduse komplekteerimisele kaasaaitamine ainespetsialistide poolt;
  • raamatukogu teenuseid ja infoallikaid tutvustavate reklaammaterjalide koostamine;
  • teatmestu korraldamine.


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]