TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Bibliograafiaosakond

Akadeemia tee 1, R-515, tel 620 3551
avatud E-R kell 9.00 - 16.30

TÖÖ SISU:

 • bibliograafiaandmebaaside ja -kartoteekide koostamine teemal:
  • TTÜ väljaanded ja TTÜ töötajate publikatsioonid
  • TTÜ ajalugu, 1918->
  • teavikud TTÜ õppejõudude ja teadurite kohta
  • Eesti tehnikaartiklid, 1918-1944 (käsil on 1928-1940)
 • faktiandmebaasi ja -kartoteekide koostamine teemal:
  • TTÜ õppejõud ja teadurid, 1918->
 • TTÜ trükiste arhiivkogu korraldamine ja laenutamine kohapeal lugemiseks
 • raamatunäituste koostamine TTÜ teemadel
 • lugejatele teadiste andmine TTÜ teemadel ja Eesti tehnikakirjanduse kohta
 • Eesti tehnikaajakirjade artiklite bibliografeerimine andmebaasis ESTER 1999 ->

KOOSTATAVAD ANDMEBAASID:

 • PUBL (TTÜ publikatsioonid), alustatud 1994, sisaldab 23 000 kirjet.
 • Sisu:

  • TTÜ väljaanded, 1990->
  • TTÜ töötajate raamatud, artiklid ja väitekirjad, 1990->
  • TTÜ trükiste arhiivkogu raamatuid, 1990-> (osalt ka varasemaid)

  Otsitunnused:

  • isikunimi (autor, koostaja, personaalia jm)
  • ilmumisaasta, -maa, ISSN, ISBN
  • TTÜ instituut
  • võimalik ka vabas tekstis otsing

  Andmebaasi alusel avaldatakse TTÜ töötajate publikatsioonide aastanimestikke.

 • TOIM TTÜ Toimetised, 1937-1994, koostatud 1992-1997, sisaldab 4 320 kirjet
 • Sisu:

  • TTÜ Toimetiste köited (nr 1-744, Seeria B nr 1-33, Seeria B (Reprints) nr 1-3, Lisad nr 1-5)
  • TTÜ Toimetistes nr 396-744 (1976-1994) avaldatud artiklid

  Otsitunnused:

  • isikunimi (autor, toimetaja, personaalia jm), keel
  • võimalik ka vabas tekstis otsing
 • TEHN (Eesti tehnikaartiklid, 1918-1944), alustatud 1996, sisaldab 11 000 kirjet
 • Sisu:

  • Eesti ajakirjades ja kogumikes ilmunud tehnikaartiklid, 1928-1940 (edaspidi 1918-1944)

  Otsitunnused:

  • isikunimi (autor, personaalia)
  • ilmumisaasta
  • ajakirja/kogumiku pealkiri
  • võimalik ka vabas tekstis otsing
 • ISIK (TTÜ isikulooline faktiandmebaas), alustatud 1995, sisaldab 3 700 kirjet
 • Sisu:

  • õppejõudude ja teadurite eluloo ja teenistuskäigu andmed alates 1918. aastast.

  Otsitunnused:

  • isikunimi
  • sünniaasta
  • praegune amet ja struktuuriüksus
  • teaduskraad
  • võimalik ka vabas tekstis otsing


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]