TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Infoosakonna ainespetsialistid

Ainespetsialist/erialareferent - õppejõu/teaduri tugi, nõustaja ja kontaktisik raamatukogus

Põhiülesanded: teaduskonna infovajaduste väljaselgitamine ja infoteenindus, uudistest teavitamine, õppe- ja teaduskirjanduse tellimise koordineerimine, erialaandmebaasidele juurdepääsu kindlustamine, teemanäituste korraldamine ning kasutajakoolitus.

Teaduskond

 

Ainespetsialist Telefon e-posti aadress

Ehitusteaduskond
Geoloogia Instituut
Tartu Kolledž

E

Liidia Šeina

620 3554

seina@lib.ttu.ee

Keemia- ja materjali-tehnoloogia teaduskond
Geenitehnoloogia instituut
Keemia instituut

K,

YT
YK

Maie Pihlakas

620 3554

pihlakas@lib.ttu.ee

Infotehnoloogia teaduskond Sotsiaalteaduskond
(välja arvatud õiguse instituut, vt Mare Soidla )

I
H

Küllike Märtmaa

620 3554

martmaa@lib.ttu.ee

Majandusteaduskond

T

Marje Võrk

620 3554

vork@lib.ttu.ee

Matemaatika-loodus-teaduskond (välja arvatud geenitehnoloogia instituut ja keemia instituut, vt Maie Pihlakas)
Tehnomeedikum
Meresüsteemide Instituut

YND
NS

Katri Mägi

620 3554

magi@lib.ttu.ee

Mehaanikateaduskond  Energeetikateaduskond
Virumaa Kolledž

M
A
R

Alla Žukova

620 3554

zukova@lib.ttu.ee

Õiguse instituut
Raamatukogu teatmekogu

HO

Mare Soidla

620 3554

soidla@lib.ttu.ee   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]