TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Teavikute kojulaenutus

Teavikuid saab kaasa laenata kehtiva lugejakaardi alusel.

Kojulaenutust saab vormistada kõigi korruste teeninduspunktides raamatukoguhoidja vahendusel.
Iseseisvalt saab kojulaenutuse vormistada kasutades 2. ja 3. korrusel asuvaid laenutusautomaate.          

Avariiulitelt saab teavikuid valida iseseisvalt. Raamatute juurde kuuluvad lisad asuvad teeninduspunktides. Kojulaenutuse vormistamisel antakse lisad raamatuga kaasa.

 

Laenutähtajad
Avakogu teavikuid saab koju laenata üldjuhul 30 päevaks.

Kollase mummuga raamatute laenutähtaeg on 14 päeva.
Sinise mummuga raamatute laenutähtaeg on 7 päeva.
Punase mummuga teavikud on üksnes kohapeal kasutamiseks.

Õppejõududele laenutatakse õppe- ja teadustööks vajalikku kirjandust koju üheks semestriks.

 

3. korrusel asuvast kõigi erialade õpikute avakogust saab õpikuid kaasa laenata üksnes TTÜ liikmeskond.
Õpikute laenutähtajaks on üldjuhul üks semester;
punase triibuga märgistatud õpikute laenutähtajaks on 30 päeva .

Hoidlast saab teavikuid tellida 2. korruse teeninduskeskusest soovisedeli alusel. Tellimus täidetakse poole tunni jooksul. Hoidlast tuuakse teavikuid igal veerand- ja kolmveerand tunnil kuni kella 17.45-ni. Hiljem esitatud tellimused saab kätte järgmisel hommikul alates 8.30-st 2. korruse teeninduskeskusest.
Laupäeval esitatud tellimused täidetakse võimalusel kohe tellimuse saamisel.
Hoidlast tellitud teavikuid hoitakse 2. korruse teeninduskeskuses lugeja nimel kuni kolm päeva.
Laenutähtajaks on üldjuhul 30 päeva.

 

Teavikute laenutähtaega saab pikendada kui seda tehakse tagastustähtajal või varem ja kui teavikule pole järjekorda. Sügissemestriks laenatud teavikute laenutähtaega saab pikendada kevadsemestri lõpuni; teiseks semestriks laenatud teavikute tähtaega ei pikendata.
Pikendada saab:

 

Väljalaenutatud teavikutele saab end panna järjekorda raamatukoguhoidja vahendusel kõigis teeninduspunktides. Järjekorras saab korraga olla kuni kümnele teavikule. Teaviku saabumisest teavitatakse lugejat telefoni teel. Teavikuid hoitakse lugeja nimel kuni kolm päeva 2. korruse teeninduskeskuses.

 

Teavikuid saab tagastada kõigi korruste teeninduspunktidesse või tagastusautomaati (asub 1. korrusel garderoobi kõrval). Lisadega teavikud palume tagastada teeninduspunkti.

 

Tähtajaks tagastamata või pikendamata teavikute eest võetakse viivist vastavalt kehtestatud korrale:
30 päeva laenutus – 50 senti trükise kohta iga hilinetud päeva eest
14 päeva laenutus – 1 kroon trükise kohta iga hilinetud päeva eest
7 päeva laenutus – 3 krooni trükise kohta iga hilinetud päeva eest
õpikute semestrilaenutus – 50 senti trükise kohta iga hilinetud päeva eest
õpikute 30 päeva laenutus – 1 kroon trükise kohta iga hilinetud päeva eest

Viivist saab maksta korruste teeninduspunktides sularahas.

 

Teaviku kaotamisel või rikkumisel tuleb see asendada samaväärsega või hüvitada rahaliselt vastavalt kehtestatud määradele.



   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]