TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Teavikute kohalkasutus

 

Punase mummuga  märgistatud teavikuid saab kasutada üksnes raamatukogus kohapeal.
E – kataloogis ESTER - TALLINN on punase mummuga märgistatud teavikute staatuseks KOHALKASUTUS.

Ainult kohapeal kasutamiseks on:

  • üldteatmeteoste kogu 2. korrusel
  • 3., 4. ja 5. korruse trepipiirdeis paiknevad teatmeteosed
  • perioodika – ajakirjad paiknevad temaatiliselt igal korrusel. Avakokku on paigutatud kahe viimase aastakäigu (eelnev ja jooksev aasta) ajakirjad. Ajalehed asuvad raamatukogu 5. korrusel. Vanemaid ajakirjade ja ajalehtede numbreid saab tellida hoidlast.
  • üliõpilastööd – raamatukogus on üksnes TTÜ majandusteaduskonnas viimasel viiel aastal kaitstud lõputööd, need paiknevad raamatukogu 2. korrusel
  • standardid – paiknevad avariiulitel vastava ainevaldkonna juures
  • tehnikakirjanduse erilaadid – paiknevad 4. korruse teeninduspunktis, vanemaid väljaandeid saab tellida hoidlast

Raamatukogu humanitaarteaduste korrusel (5. korrus) asub turismiteemaliste teavikute kogu – teavikutega saab tutvuda üksnes raamatukogus kohapeal. Kogu sisaldab infomaterjale ja kaarte nii Eesti kui ka välisriikide turismiobjektide, vaatamisväärsuste kohta.

TTÜ Raamatukogust puuduvaid teavikuid ja artikleid saab tellida RVL-i (Raamatukogudevaheline laenutus) kaudu. RVL-iga tellitud raamatuid saab lugeda üksnes raamatukogus kohapeal, artiklite koopiad saab tellija endale.   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]