TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Bibliograafiaosakond

Akadeemia tee 1, ruum 515, tel 620 3551
avatud E-R kell 9.00 - 16.30

Bibliograafiaosakonnas asub TTÜ trükiste arhiivkogu ning siin koostatakse mitmesuguseid andmebaase ja kartoteeke.

Bibliograafiaosakonnas saab lugeja:

  • laenata kohapeal lugemiseks kirjandust TTÜ arhiivkogust;
  • teavet TTÜ teemadel (Tallinna Tehnikumi ja Tallinna Tehnikaülikooli arengulugu, ülikooli töötajate publikatsioonid, õppejõudude/teadurite biograafilised andmed jms.) ja Eesti tehnikakirjanduse kohta.


   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]