TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Viivised ja kaotatu hüvitamine

Viivise määrad ja viivise rakendamise kord TTÜ Raamatukogus

1. Üldreeglina võetakse tähtajaks tagastamata teaviku eest viivist 50 senti ühe teaviku kohta iga hilinetud päeva eest, välja arvatud järgmistel juhtudel:
    1.1. Õpikute avakogust 30 päevaks laenatud teaviku puhul võetakse viivist iga hilinetud päeva eest 1 kroon teaviku kohta.
    1.2. Avakogudest 7 päevaks laenatud teaviku puhul võetakse viivist iga hilinetud päeva eest 3 krooni teaviku kohta.
    1.3. Avakogust 14 päevaks laenatud teaviku puhul võetakse viivist iga hilinetud päeva eest 1 kroon teaviku kohta.

2. Viivise summa ülemmäär ühe teaviku kohta on 300 krooni.

3. Viivist ei võeta päevade eest, millal raamatukogu on suletud, hilinetud päevaks ei loeta teaviku tagastamispäeva.

4. Kui tähtajaks tagastamata teavik on lugejal kaduma läinud, võetakse viivist vastavalt käesoleva korra punktides 1. kuni 3. sätestatule. Lisaks tuleb teavik kas asendada või hüvitada tema väärtus rahaliselt (vt. “Kaotatud trükiste asendamise ja hüvitamise kord”, kinnit. 02.09.2009).

 

Kaotatud või rikutud trükiste asendamise ja hüvitamise kord Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus

1. Kui raamatukogust laenatud trükis on kaduma läinud või rikutud, peab laenaja selle asendama samaväärsega või hüvitama trükise väärtuse rahaliselt (vastavalt kehtestatud määradele, kuid mitte vähem kui 75 krooni).

2. Kaotatud või rikutud trükise võib asendada sama trükisega, selle uuema trüki või koopiaga.

3. Kui kaotatud või rikutud trükis ei ole defitsiitne ega väärtuslik ainueksemplar, siis kokkuleppel pearaamatukoguhoidjate või osakonnajuhatajaga võib selle asendada mõne muu raamatukogus puuduva või raamatukogule vajaliku trükisega.

4. Kaotatud või rikutud trükise väärtuse rahalisel hüvitamisel arvestatakse hüvitamisele kuuluv summa Eesti kroonides ja sentides järgmiselt:


              Ilmumisaasta

Trükise iseloomustus

kuni 1990
(hind rublades)

   1991-1992
(hind rublades)

   alates 1992
(hind kroonides)

1. Eestis ja NSVLiidus ilmunud trükis
v.a. p. 2, 4, 5

   150-kordne
    kaanehind

     10-kordne
     kaanehind

      3-kordne
     kaanehind

2. Eestis ja NSVLiidus ilmunud trükis kaanehinna puudumisel

koopia hind + köite hind

3. Väljaspool Eestit ja NSVLiitu ilmunud trükis v.a. p. 4, 5

hind, millega trükis on arvele võetud
inventariraamatus või andmebaasis

4. Väärtuslik trükis (entsüklopeedia, sõnastik leksikon; defitsiitne või ainueksemplar)

koopia hind + köite hind

5. Ajakiri

koopia hind + köite hind

     Koopia ja köite hinna arvestamisel võetakse aluseks TTÜ Raamatukogus kehtivad
     hinnakirjad   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]