TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Kasutajakoolitus

TTÜ raamatukogu kasutajakoolituse eesmärgiks on arendada infokirjaoskust: jagada teadmisi ja oskusi tulemuslikuks infootsinguks nii traditsioonilistest kui e-infoallikatest, õpetada leitud informatsiooni kriitiliselt hindama ning eetiliselt kasutama.
Bakalaureuseõpe

 • Infootsioskused: üleülikoolilise õppeaine Õpingukorraldus UTT0010 kohustuslik koostisosa. 1 EAP
 • Keemiainformaatika KYF3630. 4 EAP
  • Valikaine keemia– ja materjalitehnoloogia teaduskonna ning keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia õppekavas.
  • Kohustuslik aine matemaatika-loodusteaduskonna rakenduskeemia ja biotehnoloogia õppekavas.

Magistriõpe

 • Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias KYF0100. 4 EAP
  • Kohustuslik aine keemia- ja materjalitehnoloogia õppekavas.

Täiendkoolitus

Iseõppijale

 • Infokirjaoskus. Tallinna Ülikooli Infoteaduste osakonna interaktiivne kursus.
 • SWIM: Streaming Webbased Information Modules. Aalborgi ÜR interaktiivne infootsingu kursus.

esileht
lihtotsing

lugejakoolitus

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]