TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Geodeesia professor Robert Johannes Livländer 100
(rektor 1941-1944)
Mäetööde professor Arthur Alexander Linari-Linholm 100
Geodeesia dotsent Herbert Muischneek 100

Geodeesia professor Robert Johannes Livländer 100
rektor 1941-1944


Robert Johannes Livländer sündis 2. veebruaril 1903.a. Tallinnas töölisperekonnas.

Haridustee

1921 lõpetas Tallinna 1. Reaalkooli
1925 lõpetas Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna
1928 - 29 TÜ stipendiaat Potsdami Geodeesiainstituudis

Teenistuskäik

1922 - 35 Tartu Tähetorni abijõud, assistent ja astronoom-observaator
1934 - 36 Tartu Ülikooli tehnikateaduskonna geodeesia dotsent
1936 - 44 Tallinna Tehnikaülikooli geodeesiaprofessor, ehitus-mehaanikateaduskonna prodekaan 1938-40, keemia-mäeteaduskonna dekaan 1941, rektor 1941 – 44.

Teaduskraad ja -kutse

· mag-astr. 1926
· dr.phil.nat. 1932
· dotsent 1935
· professor 1936

Tunnustused

Riiklik autasu: Kotkaristi III klassi teenetemärk 1938

Astronoom ja geodeet Robert Livländer

 • võttis osa Vabadussõjast soomusrongil nr. 2,
 • viis läbi geograafilisi pikkusmõõtmisi Tartus ja Pulkovos,
 • 1929. aastast korraldas EV Sõjavägede Staabi topohüdrograafia osakonna ülesandel Eesti triangulatsioonipunktidel geograafiliste koordinaatide mõõtmisi,
 • tegi olulisi töid ka Läänemeremaade geodeetilise põhivõrgu koostamisel,
 • saavutas rahvusvahelise tunnustuse koostöös Ernst Öpikuga tähtede ultraviolettkiirguse kalorimeetria alal,
 • oli Eesti Geodeetide Ühingu ja Loodusvarade Instituudi liige,
 • oli Eesti Entsüklopeedia täheteaduse osakonna toimetaja,
 • oli ÜS "Raimla" liige.


 • R. J. Livländer hukkus koos perekonnaga 6.oktoobril 1944.a. sõjapõgenikuna Saksa aurikul "Nordstern".

  Mäetööde professor Arthur Alexander Linari-Linholm 100


  Arthur Alexander Linari-Linholm sündis 12. jaanuaril 1903. a. Tallinnas

  Haridustee

  1921 lõpetas J. Westholmi gümnaasiumi
  1928 lõpetas Freibergi Mäeakadeemia diplomeeritud mäeinsenerina

  Teenistuskäik

  1921 - 22 töötas kaevandustöölisena Saksamaal
  1928 - 33 töötas Lõuna-Aafrikas Witwaterslandi kullakaevandustes, 1931-32 ka lektorina kohalikus tehnikakolledžis
  1933 - 38 laiendas isa pleki- ja litograafiatööstust Tallinnas, avas oma tuubitööstuse; osales geoloogilistel uurimistel Jõhvi magnetilise anomaalia piirkonnas ja Petserimaal ookrilademete uurimisel ja kasutuselevõtul
  1936 a.-st Eesti Fosforiiditööstuse tehniline nõuandja
  1938 - 44 Tallinna Tehnikaülikoolis mäetööde adjunktprofessor ja erakorraline professor 1942; mäetööde labori juhataja 1939-44
  1944 - 46 põgenes perekonnaga Rootsi; töötas Kuningliku Tehnikaülikooli mineraalide rikastamise laboris
  1947 - 64 töötas Johannesburgis (LAV) kaevandusühingu De Beers Consolidated Mines teemandiuurimislaboris, alates 1960 asedirektor
  1950 leiutas väike- ja peenteemantide separatsiooni elektrostaatilise menetluse
  1952 avastas pooljuhi omadustega teemanditüübi
  1962 leiutas heade kivipuurteemantide (hardcore-teemant) saamiseks uue menetluse
  1964 - 70 De Beers-i firma tehniline direktor Euroopas
  1970 jäi pensionile, tegeles tehnikakirjanduse tõlkimisega inglise, saksa, rootsi, vene keelest

  Teaduskraad ja -kutse

  · dr. ing. 1957 Clausthali Mäeakadeemia
  · erakorraline professor 1942

  Tunnustused

  Vabadussõja medal
  Kaitseliidu teenetemärk

  Arthur Alexander Linari-Linholm

 • võttis osa Vabadussõjast Tallinna kooliõpilaste pataljonis 1918-1919, astus Kaitseliitu
 • oli Eesti Rahvuskogu I koja liige,
 • EIÜ ja Insenerikoja liige,
 • Eesti Geoloogilise Komitee liige a-st 1937,
 • Riigi Põlevkivitööstuse juhatuse liige ja tehniline direktor a-st 1939,
 • Rotary klubi liige,
 • Johannesburgi Eesti Seltsi esimees,
 • Eestlaste Kesknõukogu Kanadas liige,
 • EÜS-i liige.
 • A. Linari-Linholm suri 25. oktoobril 1983. a. Torontos.

  Geodeesia dotsent Herbert Muischneek 100


  Herbert Muischneek sündis 10. juunil 1903. aastal Vjatka linnas Eestist väljarännanud elektriinseneri peres.

  Haridustee

  1920 lõpetas Stavropoli gümnaasiumi
  1928 lõpetas Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna

  Teenistuskäik

  1930 - 31 teenis Eesti Kaitseväes Tallinna Lennukooli fotolaboris
  1931 - 34 töötas Tartu Ülikooli Tähetornis abiassistendina
  1934 - 36 töötas Tartu Ülikooli matemaatika instituudis ja geodeesiakabinetis assistendi ja vanemassistendina
  1936 - 52 töötas Tallinna Tehnikaülikoolis geodeesia laboris ja kateedris vanem- assistendi, labori juhataja ja dotsendina, õpetades geodeesiat, foto- graafiat ja fotogrammeetriat
  1952 - 66 töötas Eesti Põllumajanduse Akadeemias maakorralduse ja hüdromeliorat- siooni teaduskonna dekaanina, geodeesia ja matemaatika kateedri juhataja ning dotsendina

  Teaduskraad ja -kutse

  1930 matemaatika magister
  1946 füüsika-matemaatikakandidaat
  1947 dotsent

  Herbert Muischneek

 • oli Akadeemilise Matemaatika Seltsi asutajaliige ja sekretär 1926-1936,
 • Loodusuurijate Seltsi liige,
 • TTÜ fotoklubi asutajaliige ning esimees.


 • Herbert Muischneek’i harrastuseks olid fotograafia ja male. Ta tegi värvifotosid juba 1940-ndatel aastatel, segades seejuures ise kõik vajaminevad kemikaalid. Ta huvitus ka stereofotode tegemisest. Nende vaatamisest tunnevad rõõmu tema pere ja tuttavate järeltulijad.

  Herbert Muischneek abiellus 1936. a. Veera Spuuliga. Abikaasa õpetas vene keelt TTÜ-s ja EPAS-s. Peres kasvas üles kaks tütart – Ija Muischneek ja Nata-Ly Sakkos (tuntud pianist). Vanaisa elukutse edasiviijaks on tütre Ija poeg Jevgeni Muischneek.

  Herbert Muischneek suri 16. oktoobril 1966. a. Tartus.

  esileht

  näitused
  
  
     
  PÄISTETA  
  [ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
  [PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]