TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Standardid ülemaailmsele infoühiskonnale

Eestikeelsed standardid

 1. EVS 734:1998
  Televisiooniringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad
 2. EVS 735:1999
  Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad
 3. EVS 736:1999
  Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad
 4. EVS 759:1998
  Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides
 5. EVS-ISO 2108:2002
  Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN)
 6. EVS-ISO/IEC 2382-1:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 1: Põhiterminid
 7. EVS-ISO 2382-2:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 2: Aritmeetika- ja loogikatehted
 8. EVS-ISO 2382-3:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 3: Aparatuuritehnika
 9. EVS-ISO 2382-4:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 4: Andmekorraldus
 10. EVS-ISO 2382-5:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 5: Andmeesitus
 11. EVS-ISO 2382-6:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 6: Andmevalmendus ja andmekäitlus
 12. EVS-ISO/IEC 2382-7:2002
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 7: Programmeerimine
 13. EVS-ISO/IEC 2382-8:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 8: Turvalisus
 14. EVS-ISO/IEC 2382-9:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 9: Andmeside
 15. EVS-ISO 2382-10:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 10: Käitusmeetodid ja -vahendid
 16. EVS-ISO 2382-11:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 11: Töötlusseadmed
 17. EVS-ISO 2382-12:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 12: Välisseadmed
 18. EVS-ISO/IEC 2382-13:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 13: Raalgraafika
 19. EVS-ISO/IEC 2382-14:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 14: Töökindlus, hooldatavus ja käideldavus
 20. EVS-ISO/IEC 2382-15:2001
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 15: Programmikeeled
 21. EVS-ISO/IEC 2382-16:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 16: Infoteooria
 22. EVS-ISO/IEC 2382-17:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 17: Andmebaasid
 23. EVS-ISO/IEC 2382-18:2001
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 18: Hajustöötlus
 24. EVS-ISO 2382-19:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 19: Analoogarvutid
 25. EVS-ISO/IEC 2382-20:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 20: Süsteemiarendus
 26. EVS-ISO 2382-21:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 21: Protsessiliidesed
 27. EVS-ISO 2382-22:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 22: Kalkulaatorid
 28. EVS-ISO/IEC 2382-23:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 23: Tekstitöötlus
 29. EVS-ISO/IEC 2382-24:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 24: Integraalne raalvalmistus
 30. EVS-ISO/IEC 2382-25:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 25: Kohtvõrgud
 31. EVS-ISO/IEC 2382-26:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 26: Avatud süsteemide ühendamine
 32. EVS-ISO/IEC 2382-27:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 27: Bürooautomaatika
 33. EVS-ISO/IEC 2382-28:1998
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 28: Intellektitehnika. Põhimõisted ja ekspertsüsteemid
 34. EVS-ISO/IEC 2382-29:2001
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 29: Intellektitehnika. Kõnetuvastus ja kõnesüntees
 35. EVS 2382-30:2003
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 30: Raalnägemine
 36. EVS-ISO/IEC 2382-31:1999
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 31: Intellektitehnika. Tehisõpe
 37. EVS-ISO/IEC 2382-32:2002
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 32: Elektronpost
 38. EVS 2382-33:2003
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 33: Hüpermeedium ja multimeedium
 39. EVS-ISO/IEC 2382-34:2001
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 34: Intellektitehnika. Neurovõrgud
 40. EVS 2382-35:2003
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 35: Võrgundus
 41. EVS 2382-37:2003
  Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 37: Virtuaalreaalsus
 42. EVS-EN ISO 3166-1:2000
  Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised
 43. EVS-ISO 3297:2002
  Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber (ISSN)
 44. EVS-ISO/IEC 6592:2002
  Infotehnoloogia. Arvutipõhiste rakendussüsteemide dokumenteerimise suunised
 45. EVS-ISO/IEC 9126-1:2003
  Tarkvaratehnika. Toote kvaliteet. Osa 1: Kvaliteedimudel
 46. EVS-ISO/IEC TR 9294:2003
  Infotehnoloogia. Tarkvara dokumentatsiooni halduse suunised
 47. EVS-ISO 11620:2000
  Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogutöö tulemuslikkuse indikaatorid
 48. EVS-ISO/IEC 12207:1998
  Infotehnoloogia. Tarkvara elutsükli protsessid
 49. EVS-ISO/IEC TR 15271:1999
  Infotehnoloogia. ISO/IEC 12207 (Tarkvara elutsükli protsessid) juhend
 50. EVS-ISO/IEC TR 15504-9:2003
  Infotehnoloogia. Tarkvaraprotsesside hindamine. Osa 9: Sõnastik
 51. EVS-ISO/IEC 17799:2003
  Infotehnoloogia. Infoturbe halduse menetluskoodeks
 52. EVS-EN 50083-1:1999
  Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 1: Ohutusnõuded
 53. EVS-EN 50083-7:1999
  Televisiooni- ja raadiolevisignaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 7: Süsteemi näitajad
 54. EVS-IEC 60050(702):2001
  Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed
 55. EVS-IEC 60050(713):2001
  Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 713: Raadioside: saatjad, vastuvõtjad, võrgud ja ekspluatatsioon
 56. EVS-ES 201 168:2002
  Kõnetöötlus, edastuse ja kvaliteedi aspektid. Digitaalsete PABXde edastuskarakteristikud ühendusteks privaatvõrkudesse, avalikkesse kommuteeritavatesse võrkudesse või IP-lüüsidesse
 57. EVS-ETS 300 384:1999
  Raadioringhäälingusüsteem. Väga kõrge sageduse ala sagedusmodulatsiooniga raadioringhäälingusaatjad
 58. EVS kogumik 1:2001 Kvaliteedijuhtimissüsteemid: EVS-EN ISO 9000:2001 Kvaliteedijuhtimine. Alused ja sõnavara EVS-EN ISO 9001:2001 Kvaliteedijuhtimine. Nõuded EVS-EN ISO 9004:2001 Kvaliteedijuhtimine. Juhised toimivuse parendamiseks
 59. ISO 9001 väikeettevõtetele. Mida teha - nõuandeid tehniliselt komiteelt ISO/TC 176
 60. Kvaliteedijuhtimise põhimõtted. 2001
 61. 17 standardvastust: Faktide kogumik standardite kohta.
 62. EVS kogumik 8:2003 Infoturbe halduse suunised: EVS-ISO/IEC TR 13335-1:1999 Infotehnoloogia. Infoturbe halduse suunised. Osa 1: Infoturbe mõisted ja mudelid
  EVS-ISO/IEC TR 13335-2:1999 Infotehnoloogia. Infoturbe halduse suunised. Osa 2: Infoturbe haldus ja plaanimine
  EVS-ISO/IEC TR 13335-3:1999 Infotehnoloogia. Infoturbe halduse suunised. Osa 3: Infoturbe halduse meetodid
  EVS-ISO/IEC TR 13335-4:2000 Infotehnoloogia. Infoturbe halduse suunised. Osa 4: Turvameetmete valimine
  EVS-ISO/IEC TR 13335-5:2003 Infotehnoloogia. Infoturbe halduse suunised. Osa 5: Võrguturbe halduse suunised

Võõrkeelsed standardid

 1. CR  12804 -1997 Conceptual model and taxonomy for information systems engineering
 2. CWA  13679 -1999 Guidelines for naming in the Internet environment
 3. CWA  13699 -1999  Model for metadata for multimedia information
 4. CWA  13700 -1999 Requirements for metadata for multimedia information
 5. CWA  14174-1 -2001 Financial transactional IC card reader (FINREAD) - Part 1: Business requirements
 6. CWA  14228 -2001 Summaries of some frameworks, architectures and models for electronic commerce
 7. CWA  14365 -2003 Guide on the use of Electronic Signatures
 8. EN  1332-1 -1999 Identification card systems - Man-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface
 9. EN  1362 -1997 Identification card systems - Device interface characteristics - Classes of device interfaces
 10. CEN/TS  14821-1-2003 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI message via cellular networks - Part 1: General specifications
 11. ISO  9241-6 -1999 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 6: Guidance on the work  environment
 12. ISO  9241-12 -1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 12: Presentation of  information
 13. ISO  9241-13 -1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 13: User guidance
 14. ISO/IEC  12119 -1994 Information technology - Software packages - Quality requirements and testing
 15. ISO/IEC  13871 -1995 nformation technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private  telecommunications networks - Digital channel aggregation
 16. ISO  14819-1 -2003 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for  Radio Data System; Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C
 17. ISO  14915-1 -2002 Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 1: Design principles and framework
 18. ISO   14915-2 -2003 Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control
 19. ISO  14915-3 -2003 Software ergonomics for multimedia user interface - Part 3: Media selection and combination
 20. ISO/TS  20625 -2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Rules for generation of  XML scheme files (XSD) on the basis of EDI(FACT) implementation guidelines


   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]