TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Orgaaniline keemia: õpik ja teadusraamat

 1. Ahluwalia, V. K. A textbook of organic chemistry.
  972 p. 2000     VB-92333

 2. Baker, A. David, Engel, Robert. Organic Chemistry.
  1163 p. 1992     VB-65117

 3. Bates, Robert. Research techniques in organic cemistry.
  125 p. 1971     VA-61161

 4. Beyer, Hans Lehrbuch der organischen chemie.
  1030 p. 1991     547/B55

 5. Brown, William H. Introduction to organic chemistry.
  640 p. 2000     547/B89 VB-86575 Lisa: CD-ROM

 6. Comprehensive natural products chemistry. vol. 5: Enzymes, enzyme mechanisms, proteins, and aspects of NO chemistry.
  465 p. 1999     TE54/C73 VH-82571

 7. Comprehensive organic chemistry: the synthesis and reactions of organic compounds vol.4
  1228 p. 1979     TK54/C73 VB-30411

 8. Cram, Jane M, Cram, Donald J. The essence of organic chemistry.
  451 p. 1978     547/C78 VB-64792

 9. Ege, Seyhan N. Organic chemistry : structure and reactivity.
  1148 p. 1999     547/T58 VB-48668

 10. Engel, Robert. Synthesis of carbon-phosphorus bond.
  229 p. 1988     VB-69579

 11. Faber, Kurt. Biotransformations in organic chemistry : a textbook
  402 p 1997     547/F11

 12. Fessenden, Ralph James Organic chemistry.
  1137 p. 1990     547/F44

 13. Fieser, L.F., Williamson, Kenneth L. Organic experiments.
  645 p. 1992     VB-65102

 14. Handbook of physical properties of organic chemicals
  1885 p. 1997     547/H22 VH-77799

 15. Hart, Harold. Laboratory manual organic chemistry:a short course. 6th ed.
  311 p. 1983     547/H31

 16. Hein, Morris. Introduction to organic and biochemistry.
  465 p. 1993     547/I69 VB-71109

 17. Holum, John R. Elements of general, organic, and biological chemistry, ninth edition : study guide with answers to exercises.
  421 p. 1995     VB-70965

 18. Holum, John R. Fundamentals of general, organic, and biological chemistry.
  800 p. 1994     VB-65101

 19. Houben-Weyl Methoden Der Organischen Chemie Band 13 Teil 5: Organo-Silicum-Verbindungen
  502 s. 1980     TK547H83 VB-29525

 20. Hudlický, Miloš. Oxidations in organic chemistry
  433 p. 1990     VB-76476

 21. Karolin, Liina. Orgaanilise keemia ülesanded.
  112 lk. 2002     547/K17

 22. Katritzky Alan R. Handbook of heterocyclic chemistry
  542 p. 1985     547/K23 VB-46803

 23. Kvalitatiivne orgaaniline analüüs.
  111 lk. 1995     543/K92 EA-52858

 24. Laboratoorsed tööd orgaanilises keemias. 2., Polümeeride füüsika ja keemia.
  59 lk. 1993     547/L06 EA-47893

 25. Latscha, Hans Peter. Chemie für Laboranten und Chemotechniker. Bd. 1.Organische Chemie.
  370 s. 1993     VB-61883

 26. Leonard, J. Advanced practical organic chemistry.
  298 p. 1995     547/L55

 27. Lille, Ülo. Orgaaniline keemia I (1).
  142 lk. 1997     547/L57 EA-64475

 28. Lille, Ülo. Orgaaniline keemia I (2).
  142 lk 1997     547/L57 EA-64874

 29. March, Jerry. Advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and structure.
  1495 p. 1992     VB-70691

 30. McMurry, John. Organic chemistry
  1284 p. 2000     547/M12 VB-89001

 31. Meislich, Estelle K. 3000 solved problems in organic chemistry.
  687 p. 1994     547/M50

 32. Michl, Josef. Electronic aspects of organic photochemistry.
  475 p. 1990     VB-69794

 33. Modern organocopper chemistry.
  377 p. 2002     546/M78

 34. Nentwig, Joachim. Organic chemistry made easy.
  558 p. 1992     VA-78051

 35. Orgaaniline keemia ja kõrgmolekulaarsed ühendid : metoodiline juhend eriala 0902 "Puidutöötlemise tehnoloogia" kaugõppeteaduskonna üliõpilastele.
  34 lk. 1991     EA-47074

 36. Orgaanilise keemia praktikumi üldjuhend.
  33 lk. 1991     EA-43572/2

 37. Organikum : Organisch-chemisches Grundpraktikum.
  751 s. 1990     547/O72

 38. Raudsepp, Hugo. Orgaaniline keemia.
  480 lk. 1967     547/R20 EA-5687

 39. Ridley, Damon. D. Information retrieval SciFinder and Scifinder Scolar.
  235 p. 2002     TK54/R53 VA-89877

 40. Roberts, John D. The right place at the right time.
  299 p. 1990     VB-76445

 41. Schwarzenbach, René P. Environmental organic chemistry.
  1313 p. 2003     VB-92065

 42. Shabarova, Z. Advanced organic chemistry of nucleic acids.
  588 p 1994     547/S53 VB-87467

 43. Shaik, Sason S. Theoretical aspects of physical organic chemistry : the SN2 mechanism.
  588 p. 1992     VB-69778

 44. Solomons, T. W. Graham. Fundamentals of organic chemistry.
  1047 p. 1994     VB-65115

 45. Talvik, Agu-Tõnis. Orgaaniline keemia
  559 lk. 1996     547/T12 EA-58510

 46. Timberlake, Karen C. Organic and biological chemistry : structures of life.
  851 p. 2002     547/T58

 47. Verschueren, K. Handbook of environmental data on organic chemicals.
  659 p. 1977     547/V50 VB-64077

 48. Williamson, Kenneth L. Macroscale and microscale organic experiments.
  716 p. 1989     VB-65096/2

 49. Vollhardt, K. Peter C. Organic chemistry : structure and function.
  1210 p. 2000     547/T58 VB-89648 Lisa: CD-ROM

 50. Young, Paul. Organic chemistry online CD-ROM with workbook.
  1999     547/M12

 51. Артеменко, Александр Иванович. Органическая химия.
  606c. 2003     547/A861 VA-91477

 52. Бюлер, К. Пирсон, Д. Органические синтезы. ч.2.
  592 с. 1973     А-159868

 53. Днепровский, Алексей Самсонович. Теоретические основы органической химии : строение, реакционная способность и механизмы реакций органических соединений.
  559 c. 1991     A-266660

 54. Лупи, Андре. Солевые эффекты в органической и металлоорганической химии.
  559 c. 1991     A-265108

 55. Райхардт, Кристиан. Растворители и эффекты среды в органической химии.
  763 c. 1991     A-266285

 56. Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических органических реакций.т.1.
  602 с. 1975     547/T124 B-26367   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]