TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

TTÜ õppejõudude ja teadurite 2002. a.
Eestis ilmunud raamatuid I/II

Ehitusteaduskonna raamatud
Energeetikateaduskonna raamatud
Humanitaarteaduskonna raamatud
Infotehnoloogia teaduskonna raamatud
Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna raamatud
Majandusteaduskonna raamatud
Matemaatika-loodusteaduskonna raamatud
Mehaanikateaduskonna raamatud
Üleülikoolilised väljaanded. Muude struktuuriüksuste raamatud


Ehitusteaduskonna raamatud

 1. Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 95 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 1990:2002).

 2. Eurokoodeks 1, Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1, Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 51 lk. (Eesti standard ; EVS-EN 1991-1-1:2002).

 3. Engelbrecht, J. (ed.). Estonian Academy of Sciences year book 2001. Tallinn, 2002. 126, [1] p. : ill., portr. (Estonian Academy of Sciences year book, ISSN 1406-1503 ; VII(34)).

 4. Engelbrecht, J. (toim.). Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2001. Tallinn, 2002. 184, [2] lk. : ill., fot. (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat, ISSN 1406-149x ; VII(34)).

 5. Engelbrecht, J. (toim.). Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2002. Tallinn, 2002. 90 lk. : ill., portr. (Eesti Vabariigi teaduspreemiad, ISSN 1406-2321 ; 2002).

 6. Engelbrecht, J., Küttner, R. (toim.). Teadusmõte Eestis : tehnikateadused. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 2002. 117 lk.

 7. Iital, A., Loigu, E. jt. Keskkonnategevuskava karstialal : kokkuvõte PHARE-FEMP projektist. [S.l.], [2001]. 9, [6] lk. : kaart.

 8. Jaaniso, V., Masso, T., Otsmaa, V., Talvik, I. Ehituskonstruktori käsiraamat. 2, Ehitusfüüsika, koormused, geotehnika, raudbetoon. Tallinn : Ehitame, 2002. 178 lk. : ill.

 9. Just, A. (tlk.). Liimpuit. Teostusnõuded ja põhilised tootmisnõuded. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 18 lk. (Eesti standard ; EVS-EN 386:2002).

 10. Just, E.-J. (tlk.). Ehituspuit. Tugevusklassid. Sordi ja liigi visuaalne määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 18, [1] lk. (Eesti standard ; EVS-EN 1912:2002).

 11. Just, E.-J. (tlk.). Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Nihketugevuse ja mehaaniliste omaduste määramine ristikiudu. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 18 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 1193:2002).

 12. Just, E.-J. (tlk.). Ehituspuit. Mehaaniliste omaduste ja tiheduse normväärtuste määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 16 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 384:2002).

 13. Laur, T. (koost.). Tsement. Osa 1, Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid = Cement. Part 1, Composition, specifications and conformity criteria for common cements. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 57 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS 197-1:2002).

 14. Laur, T. (koost.). Tsement. Osa 2, Vastavushindamine = Cement. Part 2, Conformity evaluation. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 49 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS 197-2:2002).

 15. Laur, T. (koost.). Põletatud põlevkivi portland-põlevkivitsemendi, portland-komposiittsemendi ja müüritsemendi tootmiseks. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. IV, 10 lk. (Eesti standard ; EVS 636:2002).

 16. Metsaveer, J., Raukas, U. Varda deformatsioonid ja siirded. 3., parand. tr. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, [2002]. 66, [2] lk. : ill.

 17. Metsaveer, J., Raukas, U. Varda tugevusarvutus. 3., parand. tr. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, [2002]. 83 lk.: ill.

 18. Mettis, E., Loigu, E. jt. (koost.). Keskkonnaseire jaamade atlas. [Tartu] : Tartu Ülikool, 2002. 1 atlas (15 l.) : mitmevärv.

 19. Mõisnik, K. (koost.). Ehitusmasinad ja -seadmed : töövihik. Tallinn, 2002. 46, [1] lk. : ill.

 20. Mõisnik, K. (tlk.). Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 4, Tera kuju määramine. Kujutegur. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. 12 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 933-4:2002).

 21. Mõisnik, K. (tlk.). Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 5, Üldkasutatavad seadmed ja kalibreerimine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. 18 lk. (Eesti standard ; EVS-EN 932-5:2002).

 22. Mõisnik, K. (tlk.). Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6, Terade tiheduse ja veeimavuse määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. 33 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 1097-6:2002).

 23. Mänd, U. (tlk.). Puidu ja puitmaterjalide vastupidavus. Bioloogiliste ohuklasside määratlus. Osa 1, Üldsätted. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 10 lk. (Eesti standard ; EVS-EN 335-1:2002).

 24. Mänd, U. (tlk.). Puidu ja puitmaterjalide vastupidavus. Bioloogiliste ohuklasside määratlus. Osa 2, Rakendus täispuidule. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 12 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 335-2:2002).

 25. Mänd, U. (tlk.). Puidu ja puitmaterjalide vastupidavus. Bioloogiliste ohuklasside määratlus. Osa 3, Rakendus puitplaatidele. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 21 lk. (Eesti standard ; EVS-EN 335-3:2002).

 26. Müürsepp, O., Sutt, J. Ehitusplatsi korraldus : loengukonspekt. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 79 lk. : ill.

 27. Nuuter, T. Kinnisvara eluea ökonoomika ; Kinnisvara hooldusteenuse kvaliteedikorraldus. [Tallinn] : Tallinna Tehnikaülikooli ehitustootluse instituut, c2002. 54 lk. : ill.

 28. Nuuter, T. (tlk.). Maalritööde RYL 2001 : ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja viimistluskombinatsioonid. Tallinn : Ortwil, 2002. 366 lk. : ill.

 29. Tärno, Ü. Glehni lossi kroonika. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 95 lk. : ill., fot., portr.

 30. Tärno, Ü. Ehituskoorikute arvutamise ekspertmeetodid. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 119, [1] lk. : ill.

 31. Vaikmäe, R., Engelbrecht, J., Küttner, R. jt. (koost.). Teadmistepõhine Eesti : Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002-2006. Tallinn : Teadus- ja Arendusnõukogu sekretariaat, 2002. 32 lk. : ill.

 32. Vaikmäe, R., Engelbrecht, J., Küttner, R. (comps.). Knowledge-based Estonia : Estonian research and development strategy 2002 - 2006. Tallinn : Secretariat of Research and Development Council, 2002. 32 p. : ill.

 33. Õiger, K. (tlk.). Puitkonstruktsioonid. Ehituspuit ja liimpuit. Mõnede füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 22 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 408:2002).

Energeetikateaduskonna raamatud

 1. Hints, O. Ordovician scolecodonts of Estonia and neighbouring areas: taxonomy, distribution, palaeoecology, and application. [Tallinn] : TTU Press, c2002. 135 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. B, Thesis on natural and exact sciences, ISSN 1406-4723 ; 13).

 2. Lahtmets, R. Elektrotehnika. I, Alalisvool. Tallinn : TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2002. 72 lk. : ill.

 3. Lahtmets, R. Elektrotehnika. II, Vahelduvvool. Tallinn : TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut, 2002. 68 lk. : ill.

 4. Lehtla, M. Elektroonikaseadmete raalprojekteerimine. Tallinn, 2002. 140, [2] lk. : ill.

 5. Liivik, L. (koost.). Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut : aastaraamat = Department of Electrical Drives and Power Electronics : annual report : 2001. Tallinn, 2002. 47, [2] lk. : ill., fot., portr.

 6. Mällo, R. (tlk.) ; (toim.) Risthein, E. Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 159, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-HD 637 S1:2002).

 7. Pirrus, E. Settekivimite litifitseerumine. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2002. 88 lk. : ill.

 8. Pirrus, E. (toim.). Tektoonika ja keskkond. Tallinn, 2002. 69 lk. : ill. (Bülletään / Eesti Geoloogia Selts, ISSN 1406-1511 ; 6/02).

 9. Reinsalu, E., Toomik, A., Valgma, I. Kaevandatud maa. [Tallinn] : TTÜ mäeinstituut, 2002. 97 lk. : ill., kaart.

 10. Risthein, E. Madalpingepaigaldiste liigpingekaitse. Tallinn : Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts, 2002. 71, [1] lk. : ill.

 11. Risthein, E. Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel. Tallinn : EETEL-Ekspert, 2002. 96 lk. : ill. (Elektripaigaldised. Teaberaamat 2).

 12. Treufeldt, Ü. Lühised elektrisüsteemides. Tallinn : [TTÜ kirjastus], 2002. 158 lk. : ill.

 13. Valdma, M., Möller, K. (koost.). Elektroenergeetika instituut aastal 2001 : instituudi tegevuse lühiaruanne. Tallinn, 2002. 34, [1] lk. : ill.

 14. Valgma, I. Geographical information system for oil shale mining - MGIS. Tallinn : TTU Press, 2002. 44 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. D, Thesis on power engineering, electrical engineering, mining engineering, ISSN 1406-474X ; 15).

Humanitaarteaduskonna raamatud

 1. Arnold, J. C. ; (tlk.) Lukk, A. Andeksandmise unustatud kunst. Tallinn : Logos, 2002. 159, [1] lk. : ill., portr.

 2. Cioran, E. M. ; (tlk.) Tomasberg, L. Lagunemise lühikursus. Tallinn : Vagabund, 2002. 254 lk. (Avatud Eesti Raamat).

 3. Harragan, B. L. ; (tlk.) Tuurand, A., Kamdron, T. Mängud, mida keegi pole teile kunagi õpetanud : korporatsioonipoliitika mängu reeglid naistele. Tallinn : Anne Tuurand, 2002. 254 lk.

 4. Hazak, G. Inimõigused. I, Sissejuhatus ainesse. Kommentaarid. Õigusaktid : õppevahend. 2., täiend. ja korrig. vlj. Tallinn, 2002. 133, [1] lk. : ill.

 5. Kaevats, Ü. (koost.). Usaldus. Vastutus. Sidusus : Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents, 22.-23. novembril 2002 Tallinnas. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2002. 426 lk. : ill.

 6. Kaevats, Ü., Mäeltsemees, S., Kiili, J. (toim.). Halduskultuur 2001 : teaduskonverentsi materjalid. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut, 2002. 260 lk. : ill.

 7. Kall, M., Liivak, L., Meikas, K . (tlk.) ; (toim.) Mägi, V., Tavast, M. AXIS. Tehnikaentsüklopeedia : tehnoloogia. Inseneriasjandus. Tööstus ja põllumajandus. Kaubandus. Elektroonika. Informaatika. [Tallinn] : Odamees, 2002. 472 lk.: ill.

 8. Kiili, J. (koost.). Keskkond ja haridus : [2. üleriikliku keskkonnahariduse konverentsi ettekanded : 2001]. Tallinn, 2002. 91 lk. : ill.

 9. Laanemäe, A. Kultuurilugu. III osa. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 126 lk.

 10. Lepp, M. Grammatik ist kinderleicht! = Lihtne saksa keele grammatika. 5., parand. ja täiend. tr. Tallinn : TEA, 2002. 239, [1] lk.

 11. Lepp, M. (tlk.). TEA taskusõnastik : saksa-eesti/eesti-saksa = Taschenwörterbuch : Deutsch-Estnisch/Estnisch-Deutsch. Tallinn : TEA, 2002. 702, [1] lk.

 12. Meriste, M., Meriste, U., Rajangu, V. (koost.). Haridus ja majandus : rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid : 16. mai 2002. Tallinn, 2002. 106, [4] lk.

 13. Mäeltsemees, S. Kohalik omavalitsus ja regionaalpoliitika. I, Euroopa integratsioon. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 250 lk.

 14. Rajangu, V., Meriste, M. (koost.). Haridusuuringute keskus 1996-2001. Tallinn, 2002. 46 lk.

 15. Tomusk, I. Eesti keelepoliitika põhimõtted ja dünaamika eurointegratsiooni ning rahvusvaheliste inimõiguste kontekstis. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2002. 177 lk. (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. I, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 1406-4790 ; 1).

Infotehnoloogia teaduskonna raamatud

 1. BEC 2002 : proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference : October 6-9, 2002, Tallinn, Estonia. Tallinn : [Tallinn Technical University], c2002. XI, 409 p. : ill.

 2. Brik, M. Investigation and development of test generation methods for control part of digital systems. Tallinn : TTU Press, 2002. 159 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. C, Thesis on informatics and system engineering, ISSN 1406-4731 ; 10).

 3. Haav, H.-M., Kalja, A. (eds.). Databases and information systems : proceedings of the Fifth International Baltic Conference : Baltic DB & IS 2002 : Tallinn, June 3-6, 2002. Vol. 1. Tallinn : Institute of Cybernetics at Tallinn Technical University, [2002]. 330 p. : ill.

 4. Haav, H.-M., Kalja, A. (eds.). Databases and information systems : proceedings of the Fifth International Baltic Conference : Baltic DB & IS 2002 : Tallinn, June 3-6, 2002. Vol. 2. Tallinn : Institute of Cybernetics at Tallinn Technical University, [2002]. 308 p. : ill.

 5. Hanson, V. (tlk.) ; (koost.) Kalja, A., Võhandu, L. jt. Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 32, Elektronpost = Information technology. Vocabulary. Part 32, Electronic mail. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. V, 52, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-ISO/IEC 2382-32:2002).

 6. Hanson, V. (tlk.) ; (koost.) Kalja, A., Võhandu, L. jt. Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 7, Programmeerimine = Information technology. Vocabulary. Part 7, Computer programming. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. V, 103, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-ISO/IEC 2382-7:2002).

 7. Kivi-Koskinen, T. ; (tlk.) Haak, A., Haak, H. Tööstusomandi õiguskaitse väikeste ja keskmiste ettevõtete konkurentsivõime teenistuses : (Soome kogemus). Tallinn : Juura, 2002. 62, [4] lk.

 8. Land, R. Synchronous approximation and processing of sampled data signals. Tallinn : TTU Press, 2002. 97 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. C, Thesis on informatics and system engineering, ISSN 1406-4731 ; 11).

 9. Lensen, H. Diskreetne matemaatika. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 276 lk. : portr.

 10. Luczkowski, T. Programmeerimine andmebaasisüsteemis Progress. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 43 lk. : ill.

 11. Luczkowski, T. (koost.). Lennundusaasta 2001. Tallinn : Aeropress, 2002. 32 lk., [8] lk. värvifotod. (Lennundusaasta, ISSN 1406-9385 ; 2001).

 12. Meister, A. (koost.). Telekommunikatsioon 2002 : IX rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid. Tallinn, 2002. 59 lk. : ill.

 13. Raja, A., Tiru, M. (tlk.). Kõnetöötlus, edastuse ja kvaliteedi aspektid. Digitaalsete PABXde edastuskarakteristikud ühendusteks privaatvõrkudesse, avalikesse kommuteeritavatesse võrkudesse või IP-lüüsidesse. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. VI, 114, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-ES 201 168:2002).

 14. Riid, A. Transparent fuzzy systems : modeling and control. Tallinn : TTU Press, 2002. 217 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. C, Thesis on informatics and system engineering, ISSN 1406-4731 ; 9).

 15. Ronk, A. An extended block-adaptive Fourier analyser for analysis and reproduction of periodic components of band-limited discrete-time signals. Tallinn : TTU Press, 2002. 90 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. C, Thesis on informatics and system engineering, ISSN 1406-4731 ; 12).

 16. Tamme, T., Tammet, T., Prank, R. Loogika : mõtlemisest tõestamiseni. 2. tr. [Tartu] : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. 412 lk.

 17. Tammemäe, K. Riistvara kirjeldamiskeel VHDL : metoodiline materjal. Tallinn, 2002. 76 lk. : ill.

 18. Vain, J., Uustalu, T. (eds.). 14th Nordic Workshop on Programming Theory : NWPT 2002, Tallinn, Estonia, 20-22 November 2002 : abstracts. Tallinn, 2002. 101 p. : ill.

Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna raamatud

 1. Food and nutrition = Toit ja toitumine. X. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2002. 127 lk. : ill. (Food and nutrition = Toit ja toitumine / Tallinna Tehnikaülikool, toiduainete instituut, ISSN 1406-2712 ; 10).

 2. Kann, J. (ed.). Oil shale. V. 19, N. 2S, Ilmar Öpik in memoriam. Tallinn : Estonian Academy Publishers, 2002. P. 180-256 : phot.

 3. Luga, Ü. (tlk.). Kihtpuit. Mõõtmete tolerantsid. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 7, [1] lk. (Eesti standard ; EVS-EN 315:2002).

 4. Reiska, R. (tlk.). Puitlaastplaadid. Puitlaastplaatide pinnatugevus. Katsemeetod. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 9, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 311:2002).

 5. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Formaldehüüdi sisalduse määramine. Ekstraktsioonmeetod (perforaatormeetod). [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 16, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 120:2002).

 6. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Paindeelastsusmooduli ja paindetugevuse määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 11, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 310:2002).

 7. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Proovivõtt, lõikamine ja kontroll. Osa 1, Proovivõtt, katsekehade lõikamine ja katsetulemuste väljendamine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 14, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 326-1:2002).

 8. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Proovivõtt, lõikamine ja kontroll. Osa 2, Kvaliteedikontroll ettevõttes. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 36, [1] lk. (Eesti standard ; EVS-EN 326-2:2002).

 9. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Niiskussisalduse määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 8 lk. (Eesti standard ; EVS-EN 322:2002).

 10. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Tiheduse määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 9 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 323:2002).

 11. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Katsekehade mõõtmete määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 8 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 325:2002).

 12. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Plaatide mõõtmete määramine. Osa 1, Paksuse, laiuse ja pikkuse määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 8 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 324-1:2002).

 13. Reiska, R. (tlk.). Puitplaadid. Plaatide mõõtmete määramine. Osa 2, Täisnurksuse ja serva sirgjoonelisuse määramine. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. II, 9 lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 324-2:2002).

 14. Reiska, R., Just, E.-J., Meier, P. (koost.). Puidu visuaalse tugevussortimise reeglid. [Tallinn] : Eesti Standardikeskus, 2002. III, 20, [1] lk. : ill. (Eesti standard ; EVS-EN 806:2002).

 15. Utno, L., Kann, J. jt. (toim.). 10 aastat taasiseseisvust Eestis = 10 years of restored statehood in Estonia : 1991-2001. Tallinn, 2002. 239 lk. : portr.

 16. Vaask, S. Ravikindlustuse eelarvest 2001. a. finantseeritud tervist edendavate projektide aruanded. Tallinn : Haigekassa, 2002. 161 lk. (Projekt "Tervise edendamine Eestis", ISSN 1406-9350 ; 6).

 17. Vaask, S. (toim.). Tervisliku toitumise tegevuskava = Healthy nutrition action plan : Estonia. [Tallinn] : Eesti Toitumisteaduse Selts, 2002. 40 lk. : ill.

Majandusteaduskonna raamatud

 1. Arvola, R. Turunduskommunikatsioon. [Tallinn] : Külim, c2002. 80 lk. : ill. (Majandusraamat ; 2-75).

 2. Ennuste, Ü. ; (koost.) Purju, A. Poliitökonoomiline pamflett ja teisi tekste. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 79, [1] lk.

 3. Gerndorf, K. (toim.). X majandusorganisatsioonide juhtimisprobleemide konverents : 28. novembril 2002. aastal = X Conference on the Management of Business Organizations. Tallinn, 2002. 150 lk. : ill.

 4. Kallas, K. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002. 335, [1] lk. : ill .

 5. Kallas, K. (toim.). Majandusarvestus & finantsjuhtimine : aktuaalseid probleeme Eesti Vabariigis. 4. Tallinn, 2002. 105 lk. (Majandusarvestus & finantsjuhtimine : aktuaalseid probleeme Eesti Vabariigis, ISSN 1406-7013 ; 2).

 6. Kalle, E. (toim.). Äritegevuse innovaatika. 3. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 122 lk. : ill.

 7. Karilaid, I. The choise in general method for investment and performance evaluation. [Tallinn] : TTU Press, 2002. 84 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. H, Thesis on economics, ISSN 1406-4782 ; 5).

 8. Karu, S. Juhtimise võlu ja valu. II osa, Eesti tippjuhtide mõtteid oma tööst : [intervjuud]. Tartu : Rafiko, 2002. 311 lk. : portr.

 9. Kilvits, K. Tehnopoliitika : loengukonspekt. 2., parand. ja täiend. vlj. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 52 lk.

 10. Kilvits, K. Innovatsioonipoliitika : loengukonspekt. 2., parand. ja täiend. vlj. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 104 lk.

 11. Kilvits, K. Majanduspoliitika : loengukonspekt. 2., parand. ja täiend. vlj. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 199 lk.

 12. Kowalski, T., Lensink, R., Vensel, V. (eds.). Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks' Entry : 26-27 April 2002, Tallinn. Tallinn : Faculty of Economics and Business Administration, 2002. XX, 362 p. : ill. (Working papers in economics (TTUWPE) (BFE), ISSN 1406-4928 ; No. 02/65-02/90).

 13. Kristjuhan, Ü. Töökeskkonna kvaliteedi parandamise nüüdisaegsed probleemid : majanduskasvu languse probleemide ärahoidmisest Euroopas XXI sajandil = Improving quality of working environment - contemporary problems : averting problems declining economic growth in Europe in the 21st century. Tallinn : Tallinn Technical University, c2002. 58 lk.

 14. Kristjuhan, Ü. (ed.). Avoiding Aging Catastrophe : proceedings of the international symposium : 28-29 January 2002, Tallinn, Estonia. [Tallinn] : Tallinn Technical University, 2002. 92 p.

 15. Küün, T., Leemets, A., Raim, J., Tikerpuu, M. Saadikuühiskonnast kodanikuühiskonda : nägemus olukorrast tänapäeva poliitilisel maastikul. [S. l.], 2002. 14 l. (Valimisõiguslike Ettevõtte väljaanne ; nr. 2).

 16. Levin, A., Tõnso, T., Veelmaa, A. Matemaatika XI klassile. 3. parand. tr. Tallinn : Mathema, 2002. 479 lk.

 17. Listra, E., Kitvel, E. jt. (koost.). Rahandussuhtarvud = Financial key ratios. 2000. Tallinn : Statistikaamet, 2002. 202 lk. (Rahandussuhtarvud = Financial key ratios / Statistikaamet, ISSN 1406-2143).

 18. Maspanov, I., Sarapik, J. Raamatupidamise alused : ülesanded. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 42, [1] lk.

 19. Pernik, P. (comp.). Faculty of Economics and Business Administration. 2002/2003. [Tallinn], [2002]. 50 p.

 20. Pernik, P. (koost.). Majandusteaduskond. 2002/2003. [Tallinn] : [TTÜ kirjastus], 2002. 75, [3] lk. : kaart.

 21. Siirak, V. (tlk.). Ergonoomilised soovitused : praktilised ja lihtsad lahendused ohutuse, tervise, töötingimuste parandamiseks : valminud Rahvusvahelise Tööbüroo ja Rahvusvahelise Ergonoomika Ühingu koostöös. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 274, [1] lk. : ill.

 22. Siirde, V., Viilup, S. [jt.]. Juhiabi käsiraamat. Tallinn, 2002. Eraldi pag. (Äripäeva käsiraamat).

 23. Tammeraid, T. Modeling flow of funds for Estonia. [Tallinn] : TTU Press, 2002. 144 p. (Theses of Tallinn Technical University. H, Thesis on economics, ISSN 1406-4782 ; 4).

 24. Tammert, P. Maksundus : õpik ülikooli mittejuriidiliste erialade üliõpilastele. Tallinn : Aimwell, 2002. 343 lk. : ill.

 25. Vainu, J., Vensel, V. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüs : staatilised kogumid. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 83 lk.

 26. Übi, E. Ekstreemumülesanded majanduses ja tehnikas. Tallinn : Külim, 2002. 176 lk. : ill. (Majandusraamat ; 2-74).

Matemaatika-loodusteaduskonna raamatud

 1. Aarna, H., Bender, V., Kelder, T., Mere, A., Reiter, E., Rusalep, E., Ruus, T., Suurvarik, P., Uder, Ü.-O. (koost.). Füüsika ülesanded. II. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2002. 111 lk. : ill.

 2. Hartšuk, V., Mägi, R., Neidre, L., Rohusaar, J. Ehituskonstruktori käsiraamat. 1, Matemaatika, mõõtühikud ja tähised, tehniline mehaanika, tarindite sisejõud, ehitusjoonis, tuleohutus. Tallinn : Ehitame, 2002. 140 lk. : ill.

 3. Jõgi, T., Kõiv, H. (koost.). Valemid ja teoreemid : (riigieksamiks valmistujale). Tallinn, 2002. 82 lk.

 4. Kalv, P. (tlk.). Kosmos. [Tallinn] : Koolibri, c2002. 119, [1] : ill. + 1 CD.

 5. Kivinukk, A., Pallas, L. Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, [2002]. 133 lk. : ill.

 6. Kluge, L. On algebraic structure of pre-operad. Tallinn : TTU Press, 2002. 53 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. B, Thesis on natural and exact sciences, 1406-4723 ; 15).

 7. Kõiv, H., Allik, I., Jõgi, T. (koost.). Vastustega matemaatika ülesannete kogu riigieksamiks valmistujale. 3., täiend. tr. Tallinn, 2002. 239 lk.

 8. Kõiv, H., Jõgi, T. (koost.). Matemaatika : õppematerjal kaugõppekursuslastele. Tallinn, 2002. 229 lk.

 9. Lass, J. Biosignal interpretation : study of cardiac arrhythmias and electromagnetic field effects on human nervous system. Tallinn : TTU Press, 2002. Eraldi pag. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. B, Thesis on natural and exact sciences, 1406-4723 ; 16).

 10. Lõhmus, A., Uudelepp, H. (koost.). Matemaatika : riigieksam 2002. Tallinn, 2002. 34 lk. : ill. (Matemaatika : riigieksam / Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, ISSN 1406-8362 ; 2002).

 11. Mere, A. (koost.). Füüsika : riigieksam 2002. Riigieksam 2003. Tallinn, 2002. 28 lk. : ill. (Füüsika : riigieksam / Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, ISSN 1406-8206 ; 2002, 2003).

 12. Olevsoo, G., Kalv, P. (koost.). Kalender 2003. Tallinn : Olion, 2002. 276 lk. : ill.

 13. Pais, E. Matemaatika 9. klassile. I osa. [Tallinn] : Avita, c2002. 135 lk. : ill.

 14. Pais, E. Matemaatika 9. klassile. II osa. Tallinn : Avita, c2002. 119 lk. : ill.

 15. Peterson, J. Synthesis, structural characterization and modification of PAMAM dendrimers. Tallinn : TTU Press, 2002. Eraldi pag. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. B, Thesis on natural and exact sciences, 1406-4723 ; 17).

 16. Puusemp, P. Üldalgebra alused : loengukonspekt. Tallinn, 2002. 164 lk.

 17. Tammeraid, I. Matemaatiline analüüs. I. 2., parand tr. Tallinn, 2002. 227 lk.

 18. Tiivel, T. The role of the mitochondrial outer membrane in in vivo regulation of respiration in normal heart and skeletal muscle cells. [Tallinn] : TTU Press, c2002. 131 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. B, Thesis on natural and exact sciences, ISSN 1406-4723 ; 12).

 19. Türn, L. AutoCAD 2002 : arvutijoonestaja käsiraamat. [Tallinn] : Ehitame, c2002. 280, [1] lk. : ill.

 20. Uudelepp, H., Lõhmus, A. Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist : 2003. Tallinn : Argo, 2002. 46, [22] lk. (Põhikooli lõpetajale matemaatika riigieksamist, ISSN 1406-8109 ; 2003).

 21. Vaher, M. Room temperature ionic liquids as background electrolyte additives in capillary elecrophoretic separations. Tallinn : TTU Press, 2002. 120 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. B, Thesis on natural and exact sciences, 1406-4723 ; 18).

 22. Veiderma, M., Varlamova, G., Pöitel, A. (comps.). 8th Baltic Conference on Intellectual Co-operation, 15-16 June 2001, Tallinn, Estonia : proceedings. Tallinn : Estonian Academy of Sciences, [2002]. 144 lk.

 23. Vichmann, F. Funktsionaalanalüüsi elementaarkursus. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, c2002. 70 lk.

Mehaanikateaduskonna raamatud

 1. Kruus, R., Vares, V. (koost.). Perspektiivsetest elektri ja soojuse koostootmise tehnoloogiatest Eestis. Tallinn : TTÜ Eesti Energeetika Instituut, 2002. 35 lk. : ill.

 2. Laaneots, R., Mathiesen, O. Mõõtmise alused. [Tallinn] : TTÜ kirjastus, 2002. 206 lk. : ill.

 3. Papstel, J., Katalinic, B. (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference Industrial Engineering - New Challenges to SME : 25-27 April 2002, Tallinn, Estonia. Tallinn : DAAAM National Estonia, Tallinn TU, [2002]. 266 p.

 4. Pihl, T. Powder coatings for abrasive wear. Tallinn : TTU press, 2002. Eraldi pag. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. E, Thesis on mechanical and instrumental engineering ISSN 1406-4758 ; 17).

 5. Poobus, A., Tiikma, T. Kuivatustehnika : teooria. Praktika. Arvutus : õppematerjal. Tallinn : STI, 2002. 137 lk. : ill.

 6. Resev, J. Virtual differential as torque distribution control unit in automotive propulsion systems. Tallinn : TTU Press, 2002. Eraldi pag. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. E, Thesis on mechanical and instrumental engineering, ISSN 1406-4758 ; 16).

 7. Tähemaa, T. Assurance of synergy and competitive dependability at non-safety-critical mechatronic systems design. Tallinn : TTU Press, 2002. 124 p. : ill. (Theses of Tallinn Technical University. E, Thesis on mechanical and instrumental engineering, ISSN 1406-4758 ; 15).

Üleülikoolilised väljaanded. Muude struktuuriüksuste raamatud

 1. Annual report 2002 / BEST-Estonia. Tallinn, [2002]. 17, [2] p. : ill.

 2. Bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppe teatmik : [2002/2003]. [Tallinn], 2002. 255 lk.

 3. Magistri- ja doktoriõppe teatmik : [2002/2003]. [Tallinn], 2002. 191 lk.

 4. Research and development [at] Tallinn Technical University. [Tallinn] : Tallinn Technical University, [2002]. [24] p. : ill.

 5. Tallinna Tehnikaülikool : ettevõtlik ülikool = Tallinn Technical University : entrepreneurial university. [Tallinn] : Tallinna Tehnikaülikool, [2002]. [9] lk. koos kaanega : ill.

 6. Tallinna Tehnikaülikool : lõpetajad anno 2002 [suvi : nimekiri]. [Tallinn : TTÜ kirjastus], 2002. [32] lk.

 7. Tallinna Tehnikaülikool : lõpetajad anno 2002 : [talv : nimekiri]. [Tallinn : TTÜ kirjastus], 2002. [20] lk.

 8. The 3rd International Conference Electric Power Quality and Supply Reliability, September 4 ... 6, 2002, Haapsalu, Estonia : proceedings. Tallinn : Tallinn Technical University, 2002.

 9. TTU research and development. Tallinn : TTU Department Research and Development, 2002. 122 p. : ill.

 10. Arumaa, H. (comp.). Mente et manu. [Tallinn] : Tallinn Technical University, c2002. 53, [3] p. : ill.

 11. Arumaa, H. (koost.). Tallinna Tehnikaülikool : aasta 2001. [Tallinn] : TTÜ avalike suhete osakond, c2002. 39, [2] lk. koos kaane sisekülgedega : ill., fot.

 12. Arumaa, H., Pihlamägi, O. (koost.). Üliõpilase aabits : 2002/2003 õppeaasta. [Tallinn] : TTÜ avalike suhete osakond, c2002. 32 lk. : ill., portr.

 13. Einasto, H. (comp.). Practical English grammar : explanations and exercises for intermediate students. Tallinn, 2002. 199 p.

 14. Josing, M., Liik, O., Paadam, K., Pavelson, M., Vilu, R. et al. (comps.). Estonian national report on sustainable development 2002. Tallinn, 2002. 56, [2] lk. : ill., map.

 15. Nuut, A. (koost.) ; (toim.) Kikas, K. et al. Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991-2001 : artiklite kogumik = Libraries and librarianship in newly independent Estonia : collection of articles. Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002. 238 lk. : ill., portr.

 16. Pihlamägi, O., Gambaccini, P., Rice, J., Brown, T. Eurovisiooni lauluvõistlus läbi aastate 1956-2002. [Tallinn] : Kirilill, 2002. 184, [2] lk. koos kaanega : ill., portr.

 17. Võrno, K. (koost.). Teatmik sisseastujale. [Tallinn], 2002. 82 lk.

 18. Võrno, K. (koost.). Vastuvõtutingimused ja -kord. [Tallinn], 2002. 27, [1] lk.   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]