TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Ringhääling 2003

 1. Arro, I. Signaalide digitaaltöötlus.
  208 lk 1996     EA-56559, 621.39/A-80

 2. Audio and Hi-Fi handbook.
  443 p. 1998     VB-81175, 621.396/A-92

 3. Burdick, H. E. Digital imaging: theory and applications.
  315 p. 1997     VB-78052, 621.397/B-96

 4. Collins, G. W. Fundamentals of digital television transmission.
  267 p. 2001     VB-90821

 5. Compesi, R. J. Small format television production.
  500 p. 1995     VB-64720, 621.397/C-73

 6. Damjanovski, V. CCTV.
  385 lk. 2000     VH-90843

 7. Digital television.
  655 p. 1990     VB-70708, 621.397/D-56

 8. Digital video: concepts and applications across industries.
  591 p. 1995     VB-78651, 621.397/D-56

 9. Eesti Elektroonikaühing 1991-2001.
  30 lk. 2001

 10. Elektroonika 2000 : VII rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverentsi ettekannete materjalid.
  102 lk. 2000     EA-74463

 11. Handbook of visual communications.

  518 p. 1995     VB-71069, 621.397/H-22

 12. Haskell, B. G., Puri, A., Netravali, A. N. Digital video : an introduction to MPEG-2.
  441 p. 1997     VB-88459

 13. Heinrichsen, V. Signaalide analoogtöötlus.
  238 lk. 1996     EH-61006, 621.39/H-41

 14. Hodge, W. W. Interactive television : a comprehensive guide for multimedia technologists.
  208 p. 1995     VB-68697, 621.397/H-71

 15. Hodges, P. An introduction to video measurement.
  172 p. 1996     VB-77894

 16. Image processing toolbox: for use with MATLAB. User's guide. Version 3

 17. Intelligent signal processing.
  573 p. 2001     VH-90816

 18. Lenk, J. D. Lenk's audio handbook : operation and troubleshooting.

  289 p. 1991     VB-69772, 1621.396/L-54

 19. Loudspeaker and headphone handbook.
  601 lk. 1994     VB-78307

 20. Luther, A. C. Principles of digital audio and video.
  405 p. 1997     VB-80947, 621.396/L-97

 21. Luther, A. C. Video recording technology.
  296 p. 1999     VB-88128, 621.397/L-97

 22. Madar, U. Kodeerimine.
  170 lk. 2000     EH-75947, 621.39/M-06

 23. Madar, U. Sideteooria. 1 : [õppevahend].
  103 lk. 1996     EA-59972, 621.39/M-06

 24. Madar, U. Statistiline raadiotehnika. I.
  78 lk. 2001     EH-77144, 621.39/M-06

 25. Mann, S. Intelligent image processing.
  342 p. 2002     VB-90778

 26. Meister, A. Modulatsioon.
  138 lk. 1999     EA-69712, 621.37/M-33

 27. Morozov, G., Raag, A., Ustav, H. Kui kaugused kaovad : meenutusi ja mälestusi raadio ja televisiooni arengust Eestis.
  165 lk. 1990     EA-40784

 28. Nee, R. van, Prasad, R. OFDM for wireless multimedia communications.
  260 p. 2000     VB-88076, 621.39/N-34

 29. O'Leary, S. Understanding digital terrestrial broadcasting.
  272 p. 2000     VB-88075, 621.397/O-43

 30. Orzessek, M. ATM & MPEG-2 : integrating digital video into broadband networks.
  326 p. 1998     VB-88511

 31. Pedusaar, H. Kullerist ringhäälinguni.
  181 lk. 1990     EA-41456

 32. Pohlmann, K. C. Principles of digital audio.
  736 p. 2000     VB-87950,621.396/P-78

 33. Polma, E., Ratassepp, J., Schults, E. Värvitelerite ehitus ja korrastamine : [УСЦТ- sarja unifitseeritud värvitelerid].
  174 lk. 1994     EB-54889, 621.397/P-66

 34. Poynton, C. A. Technical introduction to digital video.
  320 p. 1996     VB-81412

 35. Pratt, W. K. Digital image processing : PIKS inside.
  735 p. 2001     VB-90822

 36. Proakis, J. G. Digital communications.
  1002 p. 2001     VA-88839

 37. Raadio näitab pilti : 232 fotot raadiost.
  129 lk. 2001     EB-79339

 38. Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad = Radiobroadcasting system. Sound-programme transmission chain quality parameters of analog system. Eesti standard ; EVS 736:1999.
  8 lk. 1999     SH-5197

 39. Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad = Radiobroadcasting system. Basic characteristics of analog system. Eesti standard ; EVS 735:1999.

  18 lk. 1999     SH-5196

 40. Raadiotehnika 2001 : VIII rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva [konverentsi] materjalid : [18. mai, Tallinn].
  131 lk. 2001     EA-77564

 41. Rahvusvahelisele telekommunikatsioonipäevale pühendatud vabariiklik 4. konverents "Raadiotehnika' 97" : ettekannete materjalid.
  67 lk.
  1997     EA-62462

 42. Rao, K. R., Hwang, J. J. Techniques and standards for image, video, and audio coading.
  563 p. 1996     VB-81380

 43. Riley, M. J., Richardson, I. E. Digital video communications.
  215 p. 1997     VB-80946, 621.397/R-57

 44. Ringhääling '99 : VI rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverentsi ettekannete materjalid : [14. mai, Tallinn].
  101 lk. 1999     EA-70278

 45. Ringhääling 2003 : X rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid.
  106 lk. 2003

 46. Ringhääling Eesti Vabariigis.
  134 lk. 1991     EA-45755

 47. Rohde, U. L. Communications receivers : DSP, software radios, and design.
  712 p. 2001     VB-88231, 621.396/R-72

 48. Sadka, A. H. Compressed video communications.
  275 p. 2002     VB-90829

 49. Schaphorst, R. Videoconferencing and videotelephony : technology and standards.
  299 p. 1999     VB-87894, 621.397/S-31

 50. Shi, Y. Q., Sun, H. Image and video compression for multimedia engineering : fundamentals, algorithms, and standards.
  480 p. 2000     VB-86565

 51. Signaalitöötlus paketiga MATLAB : õppevahend.
  31 lk. 1993     EA-49482, 621.39/S-49

 52. Solari, S. J. Digital video and audio compression.
  281 p. 1997     VB-77706

 53. Šein, H. Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis : 12+1 põhiküsimust, teese ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust : [andmed seisuga 01.03.96 ; statistiline materjal - EBU, GEAR, BMF, ETV, ER 1993-1996].
  71 lk. 1996     EH-56744

 54. Šein, H. Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast : Eesti Televisiooni kontseptsiooni- ja arenguküsimusi 1993-1997 : autorikogumik.
  362 lk. 1997     EH-64229

 55. Zölzer, U. Digital audio signal processing.
  279 p. 1997     VB-87989, 621.396/Z-82

 56. T305 Digital communications. Technology: a level 3 course. Block 5: systems and processes.
  136 p. 2000

 57. Tekalp, A. M. Digital video processing.
  526 p. 1995     VB-70053, 621.397/T-32

 58. Telekommunikatsioon 2002 : IX rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid : [konverentsi ettekanded : 17. mai, Tallinn].
  59 lk. 2002     EA-82575

 59. Telekommunikatsioonitehnika. [I] : õppeaine IRT3910 : eriala tutvustus : insenerieetika : loengumaterjalid.
  74 lk. 1999     EA-72349, 621.39/T-40

 60. Televisiooni- ja raadiolevisignaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 7, Süsteemi näitajad = Cabled distribution systems for television and sound signals. Part 7, System performance. Eesti standard ; EVS-EN 50083-7:1999.
  72 lk. 1999     SH-5198

 61. Televisiooniringhäälingusüsteem : analoogsüsteemi põhinäitajad = Television broadcasting system : basic characteristics of analog system. Eesti standard ; EVS 734:1998.
  40 lk. 1998     SH-1901

 62. Trikkel, I. Ringhäälinguaeg.
  183 lk. 1998     EA-68883

 63. Watkinson, J. An introduction to digital audio.
  392 p. 1994     VB-80948, 621.396/W-31

 64. Watkinson, J. MPEG-2.
  244 p. 1999     VB-88439

 65. Watkinson, J. The art of digital audio.
  752 p. 2001     VB-88011,621.396/W-31

 66. Watkinson, J. The art of digital video.
  704 p. 1994     VB-69008

 67. Weiss, S. M. Issues in advanced television technology.
  334 p. 1996     VB-78306, 621.397/W-47

 68. Wharton, W., Metcalfe, S., Platts, G. C. Broadcast transmission engineering practice.
  279 p. 1992     VB-77723, 621.396/W-62

Ajakirjad

 1. Audiovideo International

 2. EBU - UER Technical Review

 3. Electronics World

 4. IEEE Communications

 5. IEEE Communications Letters

 6. IEEE Signal Processing

 7. IEEE Signal Processing Letters

 8. IEEE Spectrum

 9. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing

 10. IEEE Transactions on Communications

 11. IEEE Transactions on Information Theory

 12. IEEE Transactions on Signal Processing

 13. IEEE Wireless Communications

 14. ITU News

 15. Raadio 1932 nr. 1932, 2.ak., nr.2(56) - 47(101) kd

 16. Raadio 1936 nr. 50

 17. Raadiotehnika 1935 nr. 1-3; 1936 nr. 4-12

 18. SAT -meedia ja elektroonika

Artiklid

 1. Heiberg, S. Ülevaade digitaalse video standardist // A & A (1999) nr. 6, lk. 25-33

 2. ISDB-T - Digital terrastial broadcasting in Japan // News from Rhode & Schwarz (2003) no. 1, pp. 32-36

 3. Pedusaar, H. Ringhääling Eestis: 75 aastat // Tehnikamaailm (2002) nr. 2, lk. 74-76

Vene keeles

 1. Брайс Р. Руководство по цифровому телевидению.
  278 с. 2002

 2. Буковецкая О. А. Видео на вашем компьютере ТВ тюнеры, захват кадра, видеомонтаж, DVD.
  236 c. 2002

 3. Ибрагим К. Ф. Телевизионные приемники.
  432 с. 2000

 4. Мамаев Н. С., Мамаев Ю. Н., Теряев Б. Г. Цифровое телевидение.
  118 с. 2001

 5. Никамин В. А. Цифровая звукозапись.
  247 с. 2002

 6. Партала О. Н. Видеокамеры.
  192 с. 2000

 7. Цифровая обработка телевизионных и компутерных изображений.
  212 с. 1997

 8. Шульц Э. А. Основы телевидения.
  171 с. 1975     621.397/Ш-959

Ajakirjad

 1. Радио

 2. Сети

 3. Успехи современной радиоэлектроники

 4. Tехника кино и телевидения

 5. Электросвязь   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]