TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

10 aastat TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi kirjastustegevust
taasiseseisvunud Eestis.

 1. Actual problems of electrical drives and industry automation. Publication of the research symposium of young scientists. Toimetanud Tõnu Lehtla.
  62 lk. 1997     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 2. Actual problems of electrical drives and industry automation. Publication of the research symposium of young scientists. Toimetanud Rain Lahtmets.
  104 lk. 1999     VH-84929, SH-6353

 3. Actual problems of electrical drives and industry automation. Publication of the 3rd research symposium of young scientists. Toimetanud Rain Lahtmets.
  108 lk. 2001     VH-90451, SH-11539

 4. Actual problems of electrical drives and industry automation. Publication of the 4th research symposium of young scientists. Toimetanud Rain Lahtmets.
  140 lk. 2003     VB-92504

 5. Ajamitehnika. Praktilised rakendused. 1. osa. SEW reduktormootorajamid. Arvutusmeetodid ja näited. Tõlkinud prof. Tõnu Lehtla.
  124 lk. 1998     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 6. Eeskiri EEI 3-1:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 1. osa. Kohaldusala, sisu ja põhialused. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  32 lk. 1995     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 7. Eeskiri EEI 3-2:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 2. osa. Määratlused. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  79 lk. 1994     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 8. Eeskiri EEI 3-3:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 3. osa. Elektripaigaldiste üld-iseloomustus. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  48 lk. 1995     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 9. Eeskiri EEI 3-4:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 4. osa. Kaitseviisid. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  136 lk. 1995     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 10. Eeskiri EEI 3-5:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 5. osa. Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  224 lk. 1996     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 11. Eeskiri EEI 3-6:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 6. osa. Kontrollitoimingud. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  32 lk. 1996     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 12. Eeskiri EEI 3-7:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 7. osa. Eripaigaldised 1. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  168 lk. 1997     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 13. Eeskiri EEI 3-8:1994. Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised. 8. osa. Eripaigaldised 2. Lähteteksti koostanud ja sissetoodud parandused formuleerinud prof. Endel Risthein.
  56 lk. 1997     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 14. Eeskiri EEI 4:1998. Elektripaigaldiste käit. Eeskirja lõppkuju toimetanud prof. Endel Risthein.
  68 lk. 1997     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 15. Eesti standard EVS-EN 60529:2001. Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood). Toimetanud prof. Endel Risthein.
  52 lk. 2001     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 16. Eesti standard EVS-EN 60617-10:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 10: Sidetehnika. Infoedastusseadmed. Tõlkinud prof. Tõnu Lehtla, toimetanud prof. Endel Risthein.
  52 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 17. Eesti standard EVS-EN 60617-11:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 11: Paigaldusplaanid ja -skeemid; topograafilised plaanid ja skeemid.. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  38 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 18. Eesti standard EVS-EN 60617-2:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 2: Märgielemendid, omadusmärgid ja muud üldkasutatavad märgid. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  31 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 19. Eesti standard EVS-EN 60617-3:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 3: Juhid ja ühendus-elemendid. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  19 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 20. Eesti standard EVS-EN 60617-4:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 4: Passiivkomponendid. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  17 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 21. Eesti standard EVS-EN 60617-5:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 5: Pooljuhtkomponendid ja elektronlambid. Tõlkinud prof. Tõnu Lehtla, toimetanud prof. Endel Risthein.
  43 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 22. Eesti standard EVS-EN 60617-6:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 6: Elektrienergia tootmine ja muundamine. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  37 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 23. Eesti standard EVS-EN 60617-7:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 7: Lülitus-, juhtimis- ja kaitseseadmed. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  51 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 24. Eesti standard EVS-EN 60617-8:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 8: Mõõteriistad, lambid ja signalisatsioonivahendid. Toimetanud prof. Endel Risthein.
  23 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 25. Eesti standard EVS-EN 60617-9:2000. Skeemide tingmärgid. Osa 9: Sidetehnika. Kommutatsiooni- ja perifeeriaseadmed. Tõlkinud prof. Tõnu Lehtla, toimetanud prof. Endel Risthein.
  27 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 26. Eesti standard EVS-EN ISO 81714-1:2000. Toodete tehnilises dokumentatsioonis kasutatavate tingmärkide kujundamine. Osa 1: Põhireeglid. Tõlkinud prof. Tõnu Lehtla, toimetanud prof. Endel Risthein.
  19 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 27. Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut. Aastaraamat 2001. Koostanud Liisa Liivik.
  48 lk. 2002.     37/E-52, EH-81311/3

 28. Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut. Aastaraamat 2002. Koostanud Liisa Liivik, toimetanud Endel Risthein.
  48 lk. 2003.     37/E-52, TK 37/E-52

 29. Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut. Koostanud Villem Loigom.
  40 lk. 1993     EH-49445/2

 30. Elektriku kalender 1995. Koostanud Juhan Laugis, Tõnu Lehtla, Villem Loigom, Endel Risthein, Jaan Tomson, toimetanud Endel Risthein.
  234 lk. 1994     621.3/E-52

 31. Elektriku kalender 1996. Koostanud Andres Beek, Ago Eller, Mihkel Jõeveer, Raimo Järvinen, Juhan Laugis, Madis Lehtla, Tõnu Lehtla, Vahur Mägi, Elmo Pettai, Endel Risthein, toimetanud Endel Risthein.
  240 lk. 1995     621.3/E-52

 32. Elektriku kalender 1997. Koostanud Juhan Laugis, Endel Risthein, Tõnu Lehtla, Jaak Kümnik, Rein Oidram, Vello Selg, Andres Lehtla, toimetanud Endel Risthein.
  230 lk. 1996     621.3/E-52, EA-61411/4

 33. Elektriku kalender 1998. Koostanud Juhan Laugis, Endel Risthein, Tõnu Lehtla, Arvo Oorn, Teolan Tomson, Jüri Joller, Madis Lehtla, toimetanud Endel Risthein.
  240 lk. 1997.     621.3/E-52

 34. Elektriku kalender 1999. Koostanud Mihkel Jõeveer, Juhan Laugis, Tõnu Lehtla, Endel Risthein, Argo Rosin, toimetanud Endel Risthein.
  240 lk. 1998.     621.3/E-52, EA-69006/3

 35. Elektriku kalender 2000. Koostanud Mihkel Jõeveer, Juhan Laugis, Endel Risthein, Tõnu Lehtla, toimetanud Endel Risthein.
  376 lk. 1999.     621.3/E-52, SA-5820

 36. Elektriku kalender 2001. Koostanud Mihkel Jõeveer, Juhan Laugis, Endel Risthein, Tõnu Lehtla, toimetanud Endel Risthein.
  404 lk. 2000     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool for Trams.
  27 lk. 2001     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 37. Jansikene Raik. Research, Design and Application of agnetohydrodynamical (MHD) Devices for Automation of Casting Industry.
  45 lk. 2003     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 38. Jokinen, Tapani. Tooteloome.
  54 lk. 1995.     658/T-22, EH-54860

 39. Joller Jüri. Research and Development of Energy Saving TractionDrives

 40. Joller, Jüri. Jõuelektroonika
  216 lk. 1996.     621.385/J-54, EH-60371

 41. Juhend EEI J3:1995. Rikkevoolukaitselülitite kasutamine. Lähteteksti koostanud dots. Raivo Teemets.
  40 lk. 1996.     621.316/R-52, EA-59538

 42. Lahtmets, Rain. Elektriseadmete häired ja töökindlus. Elektrimasina tõrked ja töökindlus.
  16 lk. 2002     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 43. Lahtmets, Rain. Elektriseadmete häired ja töökindlus. Elektriseadmete kaitse.
  16 lk. 2002     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 44. Lahtmets, Rain. Elektriseadmete häired ja töökindlus. Elektrivarustuse töökindlusest.
  16 lk. 2002     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 45. Lahtmets, Rain. Elektrotehnika I. Alalisvool.
  72 lk. 2002.     621.3/L-11, EH-80023

 46. Lahtmets, Rain. Elektrotehnika II. Vahelduvvool.
  68 lk. 2002.     621.3/L-11, EH-80026

 47. Lahtmets, Rain. Masinamehaanika ja ajamid. Kraana.
  24 lk. 2002     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 48. Lahtmets, Rain. Masinamehaanika ja ajamid. Lift.
  20 lk. 2002     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 49. Lahtmets, Rain. Masinamehaanika ja ajamid. Pump, kompressor.
  16 lk. 2002     Elektriajamite ja elektrivarustuse õppetool

 50. Laugis, Juhan; Lehtla, Tõnu. Asünkroonajamite sagedusjuhtimine.
  92 lk. 1994.     621.34/L-24, EH-53396

 51. Lehtla, Madis. Elektroonikaseadmete raalprojekteerimine.
  140 lk. 2002.     621.385/L-33, EH-82519

 52. Lehtla, Tõnu. Andurid.
  124 lk. 1996.     004/L-33, 681.2/L-33, EH-58349/2

 53. Lehtla, Tõnu. Jõuelektroonika ja elektriajamid.
  102 lk. 2003.     621.385/L-33, EH-84220

 54. Lehtla, Tõnu. Robotite juhtimine.
  92 lk. 1994.     62-50/L-33, EH-52249

 55. Lehtla, Tõnu. Sujuvkäivitid ja sagedusmuundurid.
  90 lk. 1999     621.313/L-33, EH-71056

 56. Lehtla, Tõnu; Kulmar, Lembit. Mikroprotsessortehnika.
  140 lk. 1995     004/L-33, 681.3/L-33, EH-54866

 57. Liivik, Liisa. Raalarvutused elektrotehnikas.
  108 lk. 2001     621.3/L-54, EH-78136

 58. Loigom, Villem. Magnetohydrodynamical Drives.
  64 lk. 1993     621.34/L-85

 59. Risthein, Endel. Elektripaigaldised. Teaberaamat 1. Madalpingevõrkude juhistikusüsteemid.
  44 lk. 2001.     621.316/R-57, EA-80828

 60. Risthein, Endel. Elektripaigaldised. Teaberaamat 2. Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel.
  96 lk. 2002     658.3/R-57, EA-81968

 61. Risthein, Endel. Madalpingepaigaldiste liigpingekaitse.
  72 lk. 2002.     621.316/R-57, EH-80510

 62. Rosin, Argo. Programmeeritavad kontrollerid Simatic S7.
  120 lk. 2000     621-52/R-72, EH-73335

 63. Siemens. Programmeeritavad kontrollerid Simatic S5. Tööpõhimõte. Tõlkinud Tõnu Lehtla, toimetanud Juhan Nurme.
  30 lk. 1995     621-52/S-48, EH-54863

 64. Teemets, Raivo. Kaitselülitid.
  92 lk. 1994     621.316/T-36, EH-53390

 65. Teemets, Raivo; Tomson, Jaan. Ventilaatorid.
  112 lk. 1995     621.6/T-36, EH-53393

 66. Tomson, Jaan; Lehtla, Tõnu. Automaatjuhtimine.
  182 lk. 1997     621-52/T-64, EH-62061   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]