TALLINNA TEHNIKALIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TT Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Eesti Patendiraamatukogu:
tööstusomandi teabekeskus Eestis

Raamatud

 1. Abbott, F, Gerber, D. Public Policy and Global Technological Integration. London, 1997.

 2. Bainbridge, D. Software Copyright Law. London, 1997.

 3. Baker & McKenzie. Guide to Intellectual Property in the I.T. Industry. London, 1998.

 4. Battersby, G, Grimes, C. The Law of Merchandise and Character Licensing. East Newark, 2001.

 5. Gervais, D. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. London, 1998.

 6. International IP Directory 2003. London, 2003.

 7. Kukrus, A. Tööstusomandi õiguskaitse. Tallinn, 2000.

 8. Moorlat, O. Tööstusomandi õiguskaitse. Tallinn, 1995.

 9. Parr, R, Sullivan, P. Technology Licensing. New York, 1996.

 10. Siimon, I-J, Lumiste, Rein, Lumiste, Rünno. Tooteinnovatsioon ja innovatsioonisüsteemid. Tartu, 2000.

Brošüürid, voldikud

 1. Eesti Kasuliku Mudeli Leht 1/2003.

 2. Eesti Kaubamärgileht 4/2003.

 3. Eesti Patendileht 1/2003.

 4. Eesti Patendiraamatukogu aastaraamat 2001.

 5. Eesti Tööstusdisaini Leht 1/2003.

 6. Firmauuringu "Tulekustutusvahendid" aruanne.

 7. International IP Directory Supplement 2003.

 8. Kaubamärk, tööstusdisainilahendus, geograafiline tähis (Patendiamet).

 9. Kursus "Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses" I ja IV moodul.Tallinn, 2002.

 10. Leiutiste ja kaubamärkide õiguskaitse.

 11. National Law relating to the community trade mark OHIM, 1999.

 12. Patent Abstracts of Japan 27/2003.

 13. Patent, kasulik mudel (Patendiamet).

 14. PCT Newsletter No 02/2003.

 15. Pntellectual Property & Technology Law Journal March, 2002.

 16. Riigi Teataja 6/7 1994 18.04.1994.

 17. Riigi Teataja II 4/5. 15.04.1994.

 18. Teejuht patendindusse

 19. Teemauuringu "Märgalapuhastid" aruanne.

 20. WIPO Striking a balance.

 21. World Intellectual Property Report. May, 2002.

Elektroonilised andmekandjad (CD-ROMid, DVD-ROMid)

 1. Article 6ter 1999/02

 2. Benelux merken / Benelux Trademarks (biblio) disc 1 08/2002

 3. DEMAS DVD Juni 2002

 4. DEPAROM KOMPAKT 27. PW 200 bis 43. PW 2001 vol 005

 5. ESPACE Access Preces 2/2001 ACP

 6. ESPACE Access-A 2002/007 (December)

 7. ESPACE Access-B 2002/004 (July)

 8. ESPACE Bulletin Feb 1996-Jan 2003

 9. ESPACE Legal April 2002

 10. Mikrofilm CS 245 617

 11. Mikrofilm CS 248 546

 12. Mikrofilm CS 256 344

 13. Mikrofiss NO B 165131/90

 14. Patent Abstracts of Japan Unexamined applications Feb. 28 2003-2 [098]

 15. ROMARIN disc No 09/1998.

 16. ROMARIN TRACES vol 01/2002.

 17. US Patent Search Plus Nov 2000.

 18. USPS Claim & Abstract patent searching Disc 8 Dec 96 dec 97.

 19. WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation 1999-2000.   
PISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[LDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TT PUBLIKATSIOONID]-[TTR VLJAANDED]-[NITUSED]-[UUDISED]