TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Akadeemik Uno Mereste 70


Uno Mereste sündis 27. mail 1928. aastal Tallinnas

Haridustee

1946 lõpetas Tallinna Poeglaste Kaubandus- ja Kommertskooli
1942 - 44 kuulas Tallinna Rahvaülikoolis loenguid eesti keelest ja kirjandusest ning psühhoanalüüsist
1946 astus Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda, ent peagi siirdus Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonda
1950 lõpetas TTÜ cum laude rahanduse erialal
1951 - 54 õppis Tartu Ülikoolis kaugõppes füüsilist geograafiat
1959/60 oli Moskva Rahvamajandusinstituudi aspirant

Teenistuskäik

1950 - 54 Tallinna Rahandustehnikumi õpetaja
1954 - 64 Tartu Ülikooli vanemõpetaja ja dotsent
1964 - TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS
statistika ja raamatupidamise kateedri dotsent, professor ja juhataja 1964 - 75
statistika kateedri professor ja juhataja 1975 - 92
teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia instituudi sotsiaalstatistika professor 1992 - 97
emeriitpro fessor 1997
1989 - 92 ENSV Plaanikomitee, hiljem EV Majandusministeeriumi nõunik majandusreformi ettevalmistamise ja käivitamise alal

Teaduskraad ja kutse

1961 kaitses kandidaadiväitekirja
1965 omistati dotsendi kutse
1970 kaitses doktoriväitekirja
1972 omistati professori kutse
1994 valiti Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks humanitaar- ja sotsiaalteaduste alal

Uno Mereste avaliku elu tegelasena

Teadus- ja Tehnikaühingute Nõukogu Ökonoomika Komitee esimees 1967 - 82
Eesti Majandusteaduse Seltsi esimees 1982 - 87, liige
Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige
Rahvarinde I kongressi juhatajaid
Eesti Panga Nõukogu esimees 1992 - 97
Eesti Vabariigi Riigikogu liige alates 1992
Reformierakonna liige

Tunnustused

Eesti Teaduste Akadeemia preemia 1978
NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse pronksmedal 1986
Nõukogude Eesti riiklik preemia 1987
Eesti Vabariigi Valgeristi III klassi orden 1997
Eesti Teaduste Akadeemia medal 1998

Harrastused

Purjesport
Uno Mereste on avaldanud majandusanalüüsi, statistika, geograafia, majandus- ja rahanduspoliitika ning keeleteaduse (eriti oskuskeele) alal üle 550 publikatsiooni.

esileht

näitused

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]