RAAMATUKOGU LOGO REKLAAMIKOHT

otsing kirjanduse baasist

katvus: 1999 kuni jooksvad + retrospektiivselt sisestatud
kirjeid: 104965 biblio- ja 284470 eksemplarikirjet
   PEALKIRJA OSA:  SORTEERI ESMALT VÄLJA MÄRGISTIK:  
    JÄRJEKORRAS UNICODE
 JA AUTOR ALGAB:  JA SIIS VÄLJA
    JÄRJEKORRAS
 NÄITA VASTUSES VÄLJU:  MUUD: [ABIINFO]
 AUTOR
 PEALKIRI
 LK. ARV
 ILMUMISANDMED
 ISBN/ISSN
 UDK RUBRIIK
 KITSENDUS UDK RUBRIIGILE:
 MAKS. VASTUST, KAUPA LEHEL.
 TOO OTSITAV PEALKIRJAOSA VASTUSES ESILE.
ERALDI OTSING:
ISBN/ISSN:

päringu esitamisest...

See süsteem on tõstutundetu (ei tehta vahet suur- ja väiketähtedel).
Päringu esitamisel saab kasutada SQLi metamärke.
Päringu käivitamiseks klõpsake hiirega .

'Kirjandus INNOPACist' baasi otsivormi väljad

väli funktsioon
PEALKIRJA OSA Pealkirja osa (märgijada pealkirjas suvalises kohas).
AUTOR ALGAB Autori nime algus(tähed). Otsitakse ka kaasautori väljast.
SORTEERIMISVÄLJAD Päringutulemused saab sorteerida kahes järgus (*esmalt* ja *ja siis*); nii kasvavas kui kahanevas järjekorras. Esimese sorteerimiskriteeriumi järgi paigaldatakse päringutulemustesse üleminekumärgised. Näiteks sorteerides esmalt UDK järgii, näete selle muutumist nimestikus eraldi välja tooduna.
Vastuolulisist ja kattuvaist sorteerimismääranguist viimast ignoreeritakse.
Näita vastuses välju Valida milliseid välju vastuses näidatakse. Saab valida ka mittemidagi. Vaikemäärangud peaks enamasti sobima.
Kitsendus UDK rubriigile Kitsendab valiku UDK rubriigile mis algab…. Näiteks teemadele 'inseneriteadused. tehnika' kitsendamiseks number 6.
Selles baasis on UDK suure täpsusega. Infot üldiste rubriikide kohta saate lingi UDK alt.
Maks. N vastust Piirab maksimaalse vastuste arvu. Väiksem number võimaldab natuke kiiremat otsingut ning tulemuste kuvamist.
N kaupa lehel Vastused esitatakse lehekülgedena, igalühel siit kastist valitav arv kirjeid, viimasel lehel võib neid loomulikult ka vähem olla.
Suurema arvu korral vastuste esitamise kiirus väiksem.
Too otsitav pealkirjaosa vastuses esile Toob otsitulemuses otsitava pealkirjaosa punaselt ja allajoonitult esile. Peaks nüüdsest toime tulema ka metamärkidega tehtud otsingutega.
eraldi otsing:
ISBN/ISSN
Päring ainult ISNB/ISSN järgi. Sisestades sellesse kasti midagi, teisi päringukriteeriume ei arvestada. Kasutada saab SQLi metamärke!
 


SQLis lubatud metamärgid (kasutamiseks kirjanduse ja perioodika baasi otsiliidestes)

metamärk tähendus ja kasutamine
_ (alljoon) Suvaline üks märk.
Nii tähendab _arsson nii Carsson, Karsson kui Larsson.
[] vahemik: suvaline märk vahemikus.
Vahemiku võib esitada kujul [L-N] või [BCLMN]. Vahemiku esitamisel järgige tähestiku järjekorda!
Pärides [CK]arsson, saate vastused kus leidub Carsson, Karsson, aga mitte Larsson.
[^] vahemiku eitamine: suvaline märk mis ei kuulu vahemikku.
Vahemiku esitamise kord sama kui eelmises näites.
Pärides [^C-K]arsson, saate vastuseks vaid Larsson, mitte Carsson ega Karsson.
% Oluline: pealkirja välja algusesse ja lõppu ning autori välja lõppu liidetakse see märk automaatselt.
Tähendus: null või enam suvalist märki.
Kasutamine: leidmaks autoreid kelle nime algus on teadmata, lõpp aga feld või felt: %fel[dt], saate nii Weidenfeld kui Ebenfelt, samuti Felder sest autori nime lõppu lisatakse päringulauses alati %.
 

natuke üldist infot...

Mis on ja mida võimaldab

  • See on INNOPACist imporditud UNICODE'is KIRJANDUSE BAASI OTSILIIDES, mõeldud avalikuks ja sisekasutuseks.
  • Andmebaas sisaldab momendil andmeid 1999. aasta veebruarist kuni jooksva ajani saabunud kirjanduse kohta.
    Lisaks on siin teatav hulk retrospektiivselt sisestatud kirjandust.
  • Kõik teadaolevad suuremad probleemid on likvideeritud.

mis on ja mida ei ole...

Praeguseks on teostatud kõik esialgu soovitud omadused, välja arvatud mõned pisikesed iluasjad.

    Praeguseks ei ole lahendatud/teostatud järgmised asjad-omadused:

  • Praegune uus versioon sisaldab kõiki eelmisest versioonist tuntud häid asju pluss mõningaid uusi. Pidev täiustamine käib.
Tagasiside oodatud, Mihkel Ütt, ytt@lib.ttu.ee.

esileht
kirjandus
trükiperioodika
uudiskirjandus
intranet

© Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu veebigrupp, 1996-2004