TALTECH RAAMATUKOGU asukohtade selgituseks
Explanation of TALTECH LIBRARY locations

(Akadeemia tee 1, Tallinn)

TalTech 2. k Euroopa DokumendikeskusTeavik asub 2. korrusel. Laenutähtaeg 30 päeva.
TalTech 2FL European Documentation CentreThe book is located on the 2nd floor. 30-day loan period.
TalTech 2. k sotsiaalteadusedTeavik asub 2. korrusel. Laenutähtaeg vastavalt nõudlusele - jälgi märgistust teavikul.
TalTech 2FL Social SciencesThe book is located on the 2nd floor. Loan period according to demand - follow the mark on the book.
TalTech 2. k teatmekoguTeavik asub 2. korrusel. Kohalkasutus.
TalTech 2FL Reference CollectionThe book is located on the 2nd floor. In-library use only.
TalTech 2. k teeninduskeskusTeavik asub 2. korrusel. Pöördu teeninduskeskusse. Erinevad laenutähtajad.
TalTech 2FL Service CentreThe book is located on the 2nd floor. Contact the service desk. Different loan periods.
TalTech 3. k ilukirjandusTeavik asub 3. korrusel. Laenutähtaeg vastavalt nõudlusele - jälgi märgistust teavikul.
TalTech 3FL FictionThe book is located on the 3th floor. Loan period according to demand - follow the mark on the book.
TalTech 3. k loodusteadusedTeavik asub 3. korrusel. Laenutähtaeg vastavalt nõudlusele - jälgi märgistust teavikul.
TalTech 3FL Natural SciencesThe book is located on the 3rd floor. Loan period according to demand - follow the mark on the book.
TalTech 3. k teeninduspunktTeavik asub 3. korrusel. Pöördu teeninduspunkti. Erinevad laenutähtajad.
TalTech 3FL Service DeskThe book is located on the 3rd floor. Contact the service desk. Different loan periods.
TalTech 3. k õpikute koguTeavik asub 3. korrusel. Kojulaenutus ainult TalTech liikmeskonnale.
Laenutähtajad:
- 90 päeva
- 30 päeva (punane triip teaviku seljal)
TalTech 3FL TextbooksThe book is located on the 3rd floor. Home lending only for members of TalTech.
Loan periods:
- 90 days
- 30 days (with red stripe on spine)
TalTech 3. k üldteatmeteosedTeavik asub 3. korrusel. Kohalkasutus.
TalTech 3FL Reference BooksThe book is located on the 3rd floor. In-library use only.
TalTech 4. k infoteadusedTeavik asub 4. korrusel. Laenutähtaeg vastavalt nõudlusele - jälgi märgistust teavikul.
TalTech 4FL Information SciencesThe book is located on the 4th floor. Loan period according to demand - follow the mark on the book.
TalTech 4. k teeninduspunktTeavik asub 4. korrusel. Pöördu teeninduspunkti. Erinevad laenutähtajad.
TalTech 4FL Service DeskThe book is located on the 4th floor. Contact the service desk. Different loan periods.
TalTech 4. k tehnikateadusedTeavik asub 4. korrusel. Laenutähtaeg vastavalt nõudlusele - jälgi märgistust teavikul.
TalTech 4FL Engineering SciencesThe book is located on the 4th floor. Loan period according to demand - follow the mark on the book.
TalTech 4. k üldteatmeteosedTeavik asub 4. korrusel. Kohalkasutus.
TalTech 4FL Reference BooksThe book is located on the 4th floor. In-library use only.
TalTech 5. k humanitaarteadusedTeavik asub 5. korrusel. Laenutähtaeg vastavalt nõudlusele - jälgi märgistust teavikul.
TalTech 5FL HumanitiesThe book is located on the 5th floor. Loan period according to demand - follow the mark on the book.
TalTech 5. k kaardikoguTeavik asub 5. korrusel. Kohalkasutus.
TalTech 5FL Map CollectionThe book is located on the 5th floor. In-library use only.
TalTech 5. k üldteatmeteosedTeavik asub 5. korrusel. Kohalkasutus.
TalTech 5FL Reference BooksThe book is located on the 5th floor. In-library use only.
TalTech trükiste arhiiv 5. kTeavik asub bibliograafiaosakonnas. Pöördu 5. korruse teeninduspunkti. Kohalkasutus.
TalTech Archival Collection 5FLThe book is located on the Bibliographic Services Division. Contact the service desk on the 5th floor. In-library use only.
TalTech hoidla 1Teavik asub hoidlas. Pöördu 2. korruse teeninduskeskusse. Erinevad laenutähtajad.
TalTech Storage 1The book is located in the storage. Contact the service desk on the 2nd floor. Different loan period.
TalTech hoidla 2Teavik asub hoidlas. Pöördu 2. korruse teeninduskeskusse. Erinevad laenutähtajad.
TalTech Storage 2The book is located in the storage. Contact the service desk on the 2nd floor. Different loan periods.
TalTech teatmekogu (hoidla)Teavik asub hoidlas. Pöördu 2. korruse teeninduskeskusse. Kohalkasutus.
TalTech Reference Collection (Storage)The book is located in the storage. Contact the service desk on the 2nd floor. In-library use only.
TalTech tehnikakirjanduse erilaadid (hoidla)The book is located in the storage. Contact the service desk on the 2nd floor. In-library use only.
TalTech Specific Technical Documents (Storage)Teavik asub hoidlas. Pöördu 2. korruse teeninduskeskusse. Kohalkasutus.
TalTech õpikute arhiivkogu (hoidla)Teavik asub hoidlas. Pöördu 2. korruse teeninduskeskusse. Kojulaenutus ainult TalTech liikmeskonnale. Laenutähtaeg 30 päeva.
TalTech Textbooks Archive (Storage)The book is located in the storage. Contact the service desk on the 2nd floor. Home lending only for members of TalTech. 30-day loan period.
TalTech EMERA harukoguTeavik asub TalTech Eesti Mereakadeemias. Kojulaenutus ainult TalTech liikmeskonnale.
Laenutähtajad (jälgi märgistust teavikul):
- 90 päeva
- 30 päeva (punane triip teaviku seljal)
- Kohalkasutus (punane mumm teavikul)
TalTech EMERA BranchThe book is located at the TalTech Estonian Maritime Academy. Home lending only for members of TalTech.
Loan periods (follow the mark on the book):
- 90 days
- 30 days (with red stripe on spine)
- In-library use only (books with red marking)
TalTech EMERA arhiivkoguTeavik asub TalTech Eesti Mereakadeemias. Pöördu teeninduspunkti. Ainult kohalkasutus.
TalTech EMERA ArchiveThe book is located at the TalTech Estonian Maritime Academy. Contact the service desk. In-library use only.
TalTech Kuressaare Kolledži laenutusTeavik asub TalTech Kuressaare Kolledži raamatukogus. Kojulaenutus ainult TalTech liikmeskonnale. Laenutähtaeg 90 päeva.
TalTech Kuressaare College Home LendingThe book is located at the TalTech Kuressaare College Library. Home lending only for members of TalTech. Loan periood 90 days.
TalTech Tartu Kolledži rkTeavik asub TalTech Tartu Kolledži raamatukogus. Kohalkasutus.
Info: https://taltech.ee/tartu-kolledz/oppekorraldus
TalTech Tartu College LibraryThe book is located at the TalTech Tartu College Library. In-library use only.
TalTech Virumaa Kolledži rkTeavik asub TalTech Virumaa Kolledži raamatukogus.
Info: https://taltech.ee/virumaa/teabekeskus
TalTech Virumaa College LibraryThe book is located at the TalTech Virumaa College Library.

Märgistused teaviku kaanel: Loan periods for open stack books

[punane]punane mumm- kohalkasutus
- books with red marking are for in-library use only.
[sinine]sinine mumm- laenutatakse 7-ks päevaks
- books with blue marking can be borrowed for 7 days.
[kollane]kollane mumm- laenutatakse 14-ks päevaks
- books with yellow marking can be borrowed for 14 days.
 tähistuseta- laenutatakse 30-ks päevaks,
- books without marking can be borrowed for 30 days