TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Jüri Varvas 80

16.04.1928 - 28.11.2006Jüri Varvas sündis 16.04.1928 Tallinnas.

Haridustee

1947 lõpetas Tallinna 10. Keskkooli
1947 - 1952 õppis Tallinna TPI keemia-mäeteaduskonnas, mille lõpetas kütuste keemilise tehnoloogia erialal. Peale TPI lõpetamist suunati Jüri Varvas aspirantuuri Sverdlovskisse, Uurali Polütehnilisse Instituuti.
1955 lõpetas aspirantuuri, väitekirja teemaks oli "Õhukeste kihtide elektrokineetilised omadused faaside eralduspinnal". Töö teostas J. Varvas füüsikalise ja kolloidkeemia kateedris ja talle omistati keemiateaduste kandidaadi kraad.

Teenistuskäik

1956 asus tööle assistendi ametikohale TPI anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedris
1960 - 1968 dotsent samas kateedris. 1963 omistati dotsendi kutse NSV Liidu Kõrgema Atestatsiooni Komisjoni poolt
1968 - 1978 füüsikalise keemia kateedri juhataja
1978 - 1995dotsent füüsikalise keemia kateedris
1995 - 1998dotsent Eesti Merehariduskeskuses
2003 - 2006 TTÜ emeriitdotsent

       1963 loodi Jüri Varvase initsiatiivil TPI-s elektroonika erimaterjalide tehnoloogia eriala, mille lõpetas aastatel 1968-1978 254 üliõpilast.

Õppetegevus

Tähtsamad loengukursused TTÜ-s:
 • Üldine keemia
 • Füüsikaline keemia
 • Kolloidkeemia
 • Tahke keha füüsikaline kemia
 • Pooljuhtmaterjalide keemia
 • Pooljuhtide ja metallide puhastamise alused
 • Teadustöö põhisuund

  1958. a. alates füüsiko-keemilised protsessid A2B6-tüüpi pooljuhtides, mille alusel töötati välja mitmed uudsed tehnoloogiad fototundlike materjalide valmistamiseks, mida kasutati erinevates pooljuhtseadistes. Nende tööde eest sai J.Varvas 10 autoritunnistust. Aastatel 1968-1984 valmisid ja kaitsti tema juhendamisel 9 kandidaaditööd.

  Tunnustused

  1969, 1978, 1988 ENSV Kõrg-ja Keskerihariduse Ministeeriumi aukiri
  1978 TPI teenetemedal Mente et manu
  1985 ENSV riiklik preemia defektide keemia alal A2B6-tüüpi pooljuhtides ja nende baasil optoelektroonika elementide uuringute eest
  1985 NSVL TA N.S. Kurnakovi nim. Üldise ja Anorgaanilise Keemia Instituudi mälestusmedal
  1986 TPI 50. aastapäeva mälestusmedal
  1998 - 2003 TTÜ tänukiri
  1998 Eesti Merehariduskeskuse aukiri

  Kutsetegevus

 • H. Pöögelmanni nim. Elektrotehnika Tehase esimene tootmise organiseerija ja juhtija ning tehase tehniline konsultant
 • NSVL TA teadusliku nõukogu "Pooljuhtide materjaliõpetuse füüsiko-keemilised alused" pooljuhtide keemia ja tehnoloogia sektsiooni liige
 • NSVL TA anorgaanilise keemia teadusliku nõukogu tahke keha keemia sektsiooni liige
 • TTÜ keemiateaduskonna nõukogu liige

 • Jüri Varvase põhiliseks hobiks oli kalapüük ja viibimine mere ääres, kuhu ta ehitas suvila ning meisterdas paadid merele minekuks.


  esileht

  näitused
  
  
     
  PÄISTETA  
  [ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
  [PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]