TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

Emeriitprofessor
Ülo Tärno 70


Ülo Tärno sündis 22. mail 1936. aastal Haapsalus.

Haridustee

1955 lõpetas Tallinna 22. Keskkooli (J. Westholmi Gümnaasium)
1960 TPI ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse eriala
1963 - 1966 TPI aspirant
1974 - 1976 TPI doktorant
1979/1980 Eesti TA Küberneetika Instituudis täienduskursus
1990 - 2002 Riigi- ja linnajuhtimisalased koolitused Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Ungaris ja Saksamaal

Teenistuskäik

1959 - 1963 Eesti Tööstusprojekti insener ja projekti peakonstruktor
Tallinna Tehnikaülikoolis:
1964/65 kevadsemestril ehituskonstruktsioonide kateedri kursuse- ja diplomiprojektide juhendaja
1966 - 1968 ehituskonstruktsioonide kateedri assistent
1968 - 1972 matemaatika kateedri vanemõpetaja
1972 - 1974ehituskonstruktsioonide kateedri dotsent
1974 - 1976ehitusmaterjalide laboratooriumi vanemteadur
1976 - 1983 ehitusmehaanika kateedri dotsent
1983 - 1993 ehitusmehaanika kateedri professor
1992 - 1995 mehaanikainstituudi ruumkonstruktsioonide erakorraline professor
1995 - 2000 ehitusmehaanika professor ja õppetooli juhataja
2000 - 2005 ruumkonstruktsioonide professor
2005 emeriitprofessor

Teaduskraad ja kutse

1967 tehnikakandidaat (TPI)
1972 dotsent
1983 tehnikadoktor (Moskva Ehitusinseneride Instituut)
1983 professor (kinnitus 1985)

Uurimisvaldkond

Raudbetoonist õhukeseseinalised koorikkonstruktsioonid ja suureavalised ruumsed liitkonstruktsioonid.
Üle 350 publikatsiooni, sealhulgas raamatuid, insnerihariduse ja linnajuhtimise-alaseid artikleid.

Teadusorganisatsiooniline ja inseneritegevus

 • Rahvusvahelise Koorikute ja Ruumiliste Konstruktsioonide Assotsiatsiooni (IASS) liige.
 • Ajakirja Space Structures (London) toimetuskolleegiumi liige.
 • Rahvusvaheliste teadus-foorumite orgkomiteede liige ja sektsioonide juhataja.
 • Endise NSV Liidu IASS regionaalkomitee liige.
 • Eesti Mehaanika Komitee, Eesti Ehitusinseneride Liidu ja Teadusajaloo Ühingu liige.
 • Osalenud mitmete ehitiste projekteerimisel (Eesti Kaabli peakorpus Narva mnt, endise Eesti Tööstusprojekti hoone Rävala 6, Viru hotell, Narva mööbli-vabrik, TTÜ aula ja spordihoone 1975, Oru Turbabriketikombinaat, suureavalised konstruktsioonid Moskvas) ning oli von Glehni lossi taastamise algataja, projekteerija ja ehitustööde juht 1970 -77.
 • Ehitusteadlane Ülo Tärno oli 1956-2005 TTÜ Akadeemilise Meeskoori liige.
 • 1989-1993, 1996-2002 Tallinna Linnavolikogi liige, linnamajanduskomisjoni esimees.
 • 1993-2005 Mustamäe Halduskogu liige ja 1993-1999, 2002 esimees.
 • 1999-2003 Eesti Vabariigi Riigikogu IX koosseisu liige, majanduskomisjoni, Euroopa asjade komisjoni liige, Euroopa Parlamendi ja Riigikogu ühiskomisjoni liige, Euroopa Liidu Tulevikukonvendi liige.

 • Huvialad

  sport, muusika, ehitamine, kirjutamine ja Euroopa ajalugu


  esileht

  näitused
  
  
     
  PÄISTETA  
  [ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
  [PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]