TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
RAAMATUKOGU LOGO/REKLAAMIKOHT
TTÜ Raamatukogu uus ametlik veebileht asub aadressil http://www.ttu.ee/raamatukogu/
Vanal veebilehel enam infot ei uuendata

TEHNIKAÜLIKOOL JA TEHNIKATEADUS 1918 - 1940

ajaraamatust


1918 17. septembril avati esimene ja eestikeelne insenerikool – TALLINNA TEHNIKUM – tollal Eesti Tehnika Seltsi Tehniliste Erikursuste nime all. A-st 1919 Tallinna Tehnikum ja 1920. a-st riiklik õppeasutus.

1919 asutati Tallinnas Riigi kesklaboratoorium, mis tähistab rakendusuuringute algust. Juhatajaks määrati Tallinna Tehnikumi õppejõud Jüri Annusson. Riigi kesklaboratoorium tegi keemilisi analüüse, ekspertiise ja loodusvarade uuringuid.

1923 Tallinna Tehnikumi juurde asutati RIIKLIK KATSEKODA, direktoriks kinnitati professor Ottomar Maddison. Katsekoja seadus kinnitas katsekoja ülesandeks "igasuguste teaduslik-tehniliste küsimuste lahendamine tööstuse, kaubanduse ja muul alal". Katsekoda tegi mehaanilisi, keemilisi ja füüsikalisi katseid ning analüüse, uuris ja katsetas mõõteriistu, tööstusmasinaid, ehitusmaterjale jne.

1936

avati ülikooli staatusega TALLINNA TEHNIKAINSTITUUT (aastast 1938 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL), kus jätkasid tegevust Riiklik Katsekoda ja tehnikumiaegsed laborid. Rajati uusi ja sisustati laboratooriume vastavalt uurimissuundade vajadustele.

Rajati Eesti Rahvuslik Jõukomitee /ülesandeks Eesti jõuallikate uurimine, elektrifitseerimiskavade koostamine, jõumajanduse arendamine jm/, direktoriks kinnitati Johannes Veerus (Tallinna Tehnikumi õppejõud 20nd a-il).


1937 asutati Loodusvarade Instituut – esimene riiklik loodusvarade ja tehnika uurimiskeskus, mille nõukogu esimeheks nimetas riigihoidja TTÜ rektori, professor Paul Kogermani. Kümnest sektsioonist viit hakkasid juhtima tehnikaülikooli professorid:
põlevkivi sektsioon – Paul Kogermann
ehitusmaterjalide sektsioon – Ottomar Maddison
geoloogia sektsioon – Jaan Kark
anorgaanilis-keemilise tehnoloogia sektsioon – Erich Jaakson
orgaanilis-keemilise tehnoloogia sektsioon – Jaan Kopvillem.

Asutati Eesti Geoloogiline Komitee /ülesandeks Eesti mineraalvarade uurimine koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega/; komitee koosseisu kuulusid TTÜ professorid Jaan Kark, Artur Linari-Linholm ja Erich Jaakson.


1938 loodi Eesti Teaduste Akadeemia mille loodusteaduste sektsiooni juhatajaks valiti akadeemik, professor Paul Kogerman.

1940 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS oli 19 uurimistööga tegelevat laboratooriumi ja Riiklik Katsekoda kolme osakonnaga.

näituse alateemad

Eesti tehnikasõnavara loomine /sisu: Eesti Tehnika Selts, kes asutas Tallinna Tehnikumi, alustas ka eestikeelsete tehniliste oskussõnade väljatöötamist. Tutvustatakse tehnikakeele loojaid, nagu H. Reier, K. Hangelaid (Hacker), E. Maltenek ja L. Jürgenson ning nende töid keelekorralduse alal, lisaks 3 portreed (nimed alla joonitud)/.

Rakendusuuringute algus /sisu: Riigi kesklaboratooriumi tegevus, lisaks valik töötajate artikleid a-ist 1919-22 ja laboratooriumi direktorite J. Annussoni ja F. Dreyeri portreed/.

Riiklik Katsekoda /sisu: katsekoja tegevus aastail 1923-36, valik publikatsioone ja 3 fotot (katsekoja dir., prof. O. Maddison, materjalide proovimise laboratoorium ja katsekoja töötajad 1926.a.)/.

Tallinna Tehnikumi õppejõudude publikatsioone /sisu: valik raamatuid ja ajakirjaartikleid (autorid: A. Velner, E. Maltenek, O. Reinvald, A. Kink, K. Tiltsen, E. Leppik, J. Kark) ja kolm portreed (nimed alla joonitud)/.

Teaduslik uurimistöö Tallinna Tehnikaülikoolis /sisu: TTÜ laboratooriumide loetelu, valik publikatsioone k.a. TTÜ toimetused 1937-40, ja 7 fotot (portreed: rektor P. Kogerman, professor L. Jürgenson ja professor A. Linari-Linholm; professorite grupifoto 1938.a-st, õlikivide uurimise laboratoorium 1937.a., keemilise tehnoloogia laboratoorium ja katsekoja töötajaid 1940.a.)/.

märkus:
teavet õppejõudude publikatsioonide, nende elu ja tegevuse kohta leidub kartoteegis "Biobibliograafia 1918-1944" ja andmebaasis ISIK, mis asuvad raamatukogu bibliograafiasektoris Akadeemia tee 7, tel 620 3551; H. Riives riives@lib.ttu.ee

esileht

näitused

   
PÄISTETA  
[ESILEHT]-[LIHTOTSING]-[ÜLDINFO]-[STRUKTUUR]-[TEENINDUS]-[KASUTAJAKOOLITUS]-[LINKE]-[ANDMEBAASID]-[RAAMATUD]
[PERIOODIKA]-[TTÜ PUBLIKATSIOONID]-[TTÜR VÄLJAANDED]-[NÄITUSED]-[UUDISED]